Menu

Europos Sąjunga

Albanija

ES nepriklausanti šalis

Austrija

Eurą įsivedusi ES valstybė narė

Eurai nuo 1999 m. (grynieji eurai nuo 2002 m.)

ES valstybė narė nuo 1995 m.

Bosnija ir Hercegovina

ES nepriklausanti šalis

Belgija

Eurą įsivedusi ES valstybė narė

Eurai nuo 1999 m. (grynieji eurai nuo 2002 m.)

Viena iš ES 1957 m. įkūrusių valstybių narių

Bulgarija

Euro neįsivedusi ES valstybė narė

ES valstybė narė nuo 2007 m.

Šveicarija

ES nepriklausanti šalis

Kipras

Eurą įsivedusi ES valstybė narė

Eurai nuo 2008 m.

ES valstybė narė nuo 2004 m.

Čekija

Euro neįsivedusi ES valstybė narė

ES valstybė narė nuo 2004 m.

Vokietija

Eurą įsivedusi ES valstybė narė

Eurai nuo 1999 m. (grynieji eurai nuo 2002 m.)

Viena iš ES 1957 m. įkūrusių valstybių narių

Danija

Euro neįsivedusi ES valstybė narė

ES valstybė narė nuo 1973 m.

Estija

Eurą įsivedusi ES valstybė narė

Eurai nuo 2011 m.

ES valstybė narė nuo 2004 m.

Ispanija

Eurą įsivedusi ES valstybė narė

Eurai nuo 1999 m. (grynieji eurai nuo 2002 m.)

ES valstybė narė nuo 1986 m.

Suomija

Eurą įsivedusi ES valstybė narė

Eurai nuo 1999 m. (grynieji eurai nuo 2002 m.)

ES valstybė narė nuo 1995 m.

Prancūzija

Eurą įsivedusi ES valstybė narė

Eurai nuo 1999 m. (grynieji eurai nuo 2002 m.)

Viena iš ES 1957 m. įkūrusių valstybių narių

Jungtinė Karalystė

Euro neįsivedusi ES valstybė narė

ES valstybė narė nuo 1973 m.

Graikija

Eurą įsivedusi ES valstybė narė

Eurai nuo 2001 m. (grynieji eurai nuo 2002 m.)

ES valstybė narė nuo 1981 m.

Kroatija

Euro neįsivedusi ES valstybė narė

ES valstybė narė nuo 2013 m.

Vengrija

Euro neįsivedusi ES valstybė narė

ES valstybė narė nuo 2004 m.

Airija

Eurą įsivedusi ES valstybė narė

Eurai nuo 1999 m. (grynieji eurai nuo 2002 m.)

ES valstybė narė nuo 1973 m.

Islandija

ES nepriklausanti šalis

Italija

Eurą įsivedusi ES valstybė narė

Eurai nuo 1999 m. (grynieji eurai nuo 2002 m.)

Viena iš ES 1957 m. įkūrusių valstybių narių

Lichtenšteinas

ES nepriklausanti šalis

Lietuva

Eurą įsivedusi ES valstybė narė

Eurai nuo 2015 m.

ES valstybė narė nuo 2004 m.

Liuksemburgas

Eurą įsivedusi ES valstybė narė

Eurai nuo 1999 m. (grynieji eurai nuo 2002 m.)

Viena iš ES 1957 m. įkūrusių valstybių narių

Latvija

Eurą įsivedusi ES valstybė narė

Eurai nuo 2014 m.

ES valstybė narė nuo 2004 m.

Monakas

ES nepriklausanti šalis

Juodkalnija

ES nepriklausanti šalis

buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

ES nepriklausanti šalis

Malta

Eurą įsivedusi ES valstybė narė

Eurai nuo 2008 m.

ES valstybė narė nuo 2004 m.

Nyderlandai

Eurą įsivedusi ES valstybė narė

Eurai nuo 1999 m. (grynieji eurai nuo 2002 m.)

Viena iš ES 1957 m. įkūrusių valstybių narių

Norvegija

ES nepriklausanti šalis

Lenkija

Euro neįsivedusi ES valstybė narė

ES valstybė narė nuo 2004 m.

Portugalija

Eurą įsivedusi ES valstybė narė

Eurai nuo 1999 m. (grynieji eurai nuo 2002 m.)

ES valstybė narė nuo 1986 m.

Rumunija

Euro neįsivedusi ES valstybė narė

ES valstybė narė nuo 2007 m.

Švedija

Euro neįsivedusi ES valstybė narė

ES valstybė narė nuo 1995 m.

Slovėnija

Eurą įsivedusi ES valstybė narė

Eurai nuo 2007 m.

ES valstybė narė nuo 2004 m.

Slovakija

Eurą įsivedusi ES valstybė narė

Eurai nuo 2009 m.

ES valstybė narė nuo 2004 m.

San Marinas

ES nepriklausanti šalis

Serbija

ES nepriklausanti šalis

 

Pagrindiniai Europos integracijos įvykiai (1950–2014 m.)

The Treaty of Amsterdam, signed in October 1997

Po Antrojo pasaulinio karo kelių Europos valstybių politikai buvo įsitikinę, kad vienintelis būdas išvengti kito karo Europoje – suvienyti šalis ekonomiškai ir politiškai.


1950
Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robert Schuman pasiūlo sujungti Vakarų Europos valstybių anglies ir plieno pramones.
1951
Šešios valstybės – Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija ir Vakarų Vokietija – įkūrė Europos anglių ir plieno bendriją (EAPB). 2002 m., praėjus 50 metų, baigiasi EAPB sutarties galiojimo terminas, kaip kad ir buvo numatyta.
1957
Pasirašomos Romos sutartys, kuriomis įsteigtos Europos atominės energijos bendrija (Euratomas) ir Europos ekonominė bendrija (EEB). Valstybės narės siekia pašalinti tarp jų esančius prekybos ir muitų tarifų barjerus bei sukurti bendrą rinką.
1967
Trijų Europos Bendrijų (EAPB, EEB ir Euratomo) institucijos sujungiamos į vieną sistemą. Suformuojamos trys naujos institucijos: Europos Komisija, Ministrų Taryba ir Europos Parlamentas.
1970
1969 m. Europos Vadovų Tarybai (t. y. EEB valstybių narių valstybių ar vyriausybių vadovams) priėmus sprendimą, Vernerio pranešime ( Werner Report) išdėstomas pirmasis ekonominės ir pinigų sąjungos, apimančios tuometines šešias EEB valstybes nares, sukūrimo veiksmų planas. Aštuntojo dešimtmečio pradžioje dėl įvairių priežasčių planas žlunga.
1973
1973 m. prie Europos ekonominės bendrijos prisijungia Airija, Danija ir Jungtinė Karalystė. EEB narės yra devynios šalys.
1979
Devynių valstybių narių vyriausybės ir centriniai bankai sukuria Europos pinigų sistemą (EPS). Pagrindinis šios sistemos bruožas – valiutų kurso mechanizmas (VKM), kuris nustato fiksuotą, bet koreguojamą jame dalyvaujančių šalių valiutų keitimo kursą.
1981
Graikija įstoja į Europos ekonominę bendriją.
1986
Ispanija ir Portugalija įstoja į Europos ekonominę bendriją.
1986
Ekonominės ir pinigų sąjungos idėja atgaivinama Suvestiniame Europos akte.
1988
Europos Vadovų Taryba patvirtina siekį įgyvendinti ekonominę ir pinigų sąjungą (EPS). Europos Komisijos pirmininko Jacques Delors vadovaujamas ekspertų komitetas analizuoja būdus, kaip sukurti EPS. Jo pranešime, kuris žinomas kaip Deloro pranešimas ( Delors Report), siūlomi trys kūrimo etapai.
1989
Prasideda derybos dėl Europos Sąjungos sutarties. Šia Sutartimi įsteigiama Europos Sąjunga (ES) ir iš dalies pakeičiama Europos Bendrijos steigimo sutartis. Konkrečiai, čia išdėstomos nuostatos dėl EPS įgyvendinimo ir Europos Centrinio Banko įsteigimo. Ši Sutartis dažnai vadinama Mastrichto sutartimi.
1992
Pasirašoma Mastrichto sutartis. Joje numatomos naujos bendradarbiavimo tarp valstybių narių vyriausybių formos, pavyzdžiui, saugumo, teisingumo ir vidaus reikalų srityse. Papildžius egzistuojančią „Bendrijos“ sistemą tokiu tarpvyriausybiniu bendradarbiavimu, Mastrichto sutartimi sukuriama Europos Sąjunga.
1993
Lapkričio 1 d. įsigalioja Mastrichto sutartis, ją ratifikavus visoms 12 valstybių narių.
1995
Į Europos Sąjungą įstoja Austrija, Suomija ir Švedija.
1990–1999
Ekonominė ir pinigų sąjunga įgyvendinama trimis etapais.
2002
Įvedami eurų banknotai ir monetos.
2004
Gegužės 1 d. į Europos Sąjungą įstoja Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija.
2007
Sausio 1 d. į Europos Sąjungą įstoja Bulgarija ir Rumunija.
2009
Gruodžio 1 d. įsigalioja Lisabonos sutartis.
2011
Pradeda veikti trys naujos Europos finansų priežiūros institucijos – Europos bankininkystės institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija. Jos dirba kartu su Europos sisteminės rizikos valdyba, taip pat įkurta 2011 m., siekdamos užtikrinti finansinį stabilumą ir pagerinti ES priežiūros sistemą.
2013
Liepos 1 d. į Europos Sąjungą įstoja Kroatija.
2014
ECB pradeda vykdyti Bendrame priežiūros mechanizme dalyvaujančių valstybių narių bankų priežiūros uždavinius (Bankų priežiūrai skirta interneto svetainė).
2020
Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos.
Daugiau informacijos rasite Europos Sąjungos interneto svetainėje.