Euroopan unioni

 

Virstanpylväitä Euroopan yhdentymisessä (1950–2014)

The Treaty of Amsterdam, signed in October 1997

Toisen maailmansodan päätyttyä poliitikot useissa Euroopan maissa olivat vakuuttuneita siitä, että ainoa tapa ehkäistä uusi sota Euroopassa olisi valtioiden sitominen toisiinsa taloudellisesti ja poliittisesti.


1950
Ranskan ulkoministeri Robert Schuman ehdottaa Länsi-Euroopan hiili- ja terästeollisuuden yhdistämistä.
1951
Kuusi maata – Alankomaat, Belgia, Italia, Luxemburg, Ranska ja Saksan liittotasavalta – perustaa Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY). EHTYn perustamissopimus raukeaa suunnitelman mukaisesti vuonna 2002 eli 50 vuotta voimaantulonsa jälkeen.
1957
Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom) ja Euroopan talousyhteisö (ETY) perustetaan allekirjoittamalla Rooman sopimukset. Jäsenvaltioiden tavoitteena on luoda yhteismarkkinat poistamalla kaupan esteet ja tullit.
1967
Kolmen eurooppalaisen yhteisön (EHTYn, ETYn ja Euratomin) toimielimet sulautetaan yhteen. Yhteisiksi toimielimiksi perustetaan Euroopan komissio, ministerineuvosto ja Euroopan parlamentti.
1970
Eurooppa-neuvoston (eli ETY-maiden valtion- tai hallitusten päämiesten) vuonna 1969 tekemän päätöksen seurauksena laaditaan nk. Wernerin raportti, jossa luonnostellaan ensimmäistä kertaa ETYn silloisten kuuden jäsenvaltion talous- ja rahaliittoa. Suunnitelma kariutuu useista eri syistä 1970-luvun alussa.
1973
Irlanti, Iso-Britannia ja Tanska liittyvät Euroopan talousyhteisön jäseniksi. ETYssä on nyt yhdeksän jäsenvaltiota.
1979
ETYn yhdeksän jäsenvaltiota ja niiden keskuspankit luovat yhdessä Euroopan valuuttajärjestelmän (EMS). Valuuttajärjestelmän pääasiallinen tarkoitus on ylläpitää valuuttakurssijärjestelmää (ERM), jonka myötä otetaan käyttöön kiinteät mutta sopeutettavissa olevat vaihtokurssit järjestelmään osallistuvien valtioiden valuuttojen välille.
1981
Kreikka liittyy Euroopan talousyhteisön jäseneksi.
1986
Espanja ja Portugali liittyvät Euroopan talousyhteisön jäseniksi.
1986
Ajatus talous- ja rahaliitosta elvytetään Euroopan yhtenäisasiakirjassa.
1988
Eurooppa-neuvosto vahvistaa tavoitteeksi talous- ja rahaliiton (EMU) toteuttamisen. Euroopan komission puheenjohtajan Jacques Delorsin johtama asiantuntijakomitea tutkii tapoja EMUn toteuttamiseksi. Komitean raportissa (”Delorsin raportti”) ehdotetaan kolmivaiheista toteutustapaa.
1989
Aloitetaan neuvottelut, jotka koskevat sopimusta Euroopan unionista. Sopimuksella perustetaan Euroopan unioni ja muutetaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta. Lisäksi siihen sisältyvät määräykset EMUn luomisesta ja Euroopan keskuspankin perustamisesta. Sopimusta kutsutaan yleisesti Maastrichtin sopimukseksi.
1992
Maastrichtin sopimus allekirjoitetaan. Siinä luodaan uusia yhteistyön muotoja jäsenvaltioiden hallitusten välille esimerkiksi maanpuolustuskysymyksissä ja oikeus- ja sisäasioissa. Maastrichtin sopimuksella siis laajennetaan olemassa olevaa yhteisöjärjestelmää ja luodaan Euroopan unioni.
1993
Maastrichtin sopimus tulee voimaan 1.11.1993, kun kaikki 12 jäsenvaltiota ovat ratifioineet sen.
1995
Itävalta, Ruotsi ja Suomi liittyvät Euroopan unioniin.
1990-99
Talous- ja rahaliitto toteutetaan kolmessa vaiheessa.
2002
Eurosetelit ja -kolikot otetaan käyttöön.
2004
Tšekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovenia ja Slovakia liittyvät Euroopan unioniin 1.5.2004.
2007
Bulgaria ja Romania liittyvät Euroopan unioniin 1.1.2007.
2009
Lissabonin sopimus tulee voimaan 1.12.2009.
2011
Uudet Euroopan valvontaviranomaiset eli Euroopan pankkiviranomainen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen aloittavat toimintansa. Yhteistyössä niin ikään vuonna 2011 perustetun Euroopan järjestelmäriskikomitean kanssa ne pyrkivät turvaamaan rahoitusvakauden ja parantamaan valvontajärjestelyjä EU:ssa.
2013
Kroatia liittyy Euroopan unioniin 1.7.2013.
2014
EKP ryhtyy valvomaan vastuullaan olevia pankkeja yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvissa jäsenvaltioissa. Pankkivalvonnan verkkosivut
Yksityiskohtaisempaa tietoa Euroopan yhdentymisestä löytyy Euroopan unionin verkkosivuilta.