Menu

L-Unjoni Ewropea

Albanija

Pajjiż mhux fl-UE

Awstrija

Membru tal-UE fiż-żona tal-euro

Membru tal-UE mill-1995

Daħħlet l-euro fl-1999 (flus kontanti fl-2002)

Bosnja-Ħerzegovina

Pajjiż mhux fl-UE

Belġju

Membru tal-UE fiż-żona tal-euro

Membru fundatur tal-UE mill-1957

Daħħal l-euro fl-1999 (flus kontanti fl-2002)

Bulgarija

Membru tal-UE barra ż-żona tal-euro

Membru tal-UE mill-2007

Svizzera

Pajjiż mhux fl-UE

Ċipru

Membru tal-UE fiż-żona tal-euro

Membru tal-UE mill-2004

Daħħal l-euro fl-2008

Repubblika Ċeka

Membru tal-UE barra ż-żona tal-euro

Membru tal-UE mill-2004

Ġermanja

Membru tal-UE fiż-żona tal-euro

Membru fundatur tal-UE mill-1957

Daħħlet l-euro fl-1999 (flus kontanti fl-2002)

Danimarka

Membru tal-UE barra ż-żona tal-euro

Membru tal-UE mill-1973

Estonja

Membru tal-UE fiż-żona tal-euro

Membru tal-UE mill-2004

Daħħlet l-euro fl-2011

Spanja

Membru tal-UE fiż-żona tal-euro

Membru tal-UE mill-1986

Daħħlet l-euro fl-1999 (flus kontanti fl-2002)

Finlandja

Membru tal-UE fiż-żona tal-euro

Membru tal-UE mill-1995

Daħħlet l-euro fl-1999 (flus kontanti fl-2002)

Franza

Membru tal-UE fiż-żona tal-euro

Membru fundatur tal-UE mill-1957

Daħħlet l-euro fl-1999 (flus kontanti fl-2002)

Renju Unit

Membru tal-UE barra ż-żona tal-euro

Membru tal-UE mill-1973

Greċja

Membru tal-UE fiż-żona tal-euro

Membru tal-UE mill-1981

Daħħlet l-euro fl-2001 (flus kontanti fl-2002)

Kroazja

Membru tal-UE barra ż-żona tal-euro

Membru tal-UE mill-2013

Ungerija

Membru tal-UE barra ż-żona tal-euro

Membru tal-UE mill-2004

Irlanda

Membru tal-UE fiż-żona tal-euro

Membru tal-UE mill-1973

Daħħlet l-euro fl-1999 (flus kontanti fl-2002)

Islanda

Pajjiż mhux fl-UE

Italja

Membru tal-UE fiż-żona tal-euro

Membru fundatur tal-UE mill-1957

Daħħlet l-euro fl-1999 (flus kontanti fl-2002)

Liechtenstein

Pajjiż mhux fl-UE

Litwanja

Membru tal-UE fiż-żona tal-euro

Membru tal-UE mill-2004

Daħħlet l-euro fl-2015

Lussemburgu

Membru tal-UE fiż-żona tal-euro

Membru fundatur tal-UE mill-1957

Daħħal l-euro fl-1999 (flus kontanti fl-2002)

Latvja

Membru tal-UE fiż-żona tal-euro

Membru tal-UE mill-2004

Daħħlet l-euro fl-2014

Monako

Pajjiż mhux fl-UE

Montenegro

Pajjiż mhux fl-UE

ex-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

Pajjiż mhux fl-UE

Malta

Membru tal-UE fiż-żona tal-euro

Membru tal-UE mill-2004

Daħħlet l-euro fl-2008

Olanda

Membru tal-UE fiż-żona tal-euro

Membru fundatur tal-UE mill-1957

Daħħlet l-euro fl-1999 (flus kontanti fl-2002)

Norveġja

Pajjiż mhux fl-UE

Polonja

Membru tal-UE barra ż-żona tal-euro

Membru tal-UE mill-2004

Portugall

Membru tal-UE fiż-żona tal-euro

Membru tal-UE mill-1986

Daħħal l-euro fl-1999 (flus kontanti fl-2002)

Rumanija

Membru tal-UE barra ż-żona tal-euro

Membru tal-UE mill-2007

Svezja

Membru tal-UE barra ż-żona tal-euro

Membru tal-UE mill-1995

Slovenja

Membru tal-UE fiż-żona tal-euro

Membru tal-UE mill-2004

Daħħlet l-euro fl-2007

Slovakkja

Membru tal-UE fiż-żona tal-euro

Membru tal-UE mill-2004

Daħħlet l-euro fl-2009

San Marino

Pajjiż mhux fl-UE

Serbja

Pajjiż mhux fl-UE

 

Ġrajjiet ewlenin tal-integrazzjoni Ewropea (1950-2014)

The Treaty of Amsterdam, signed in October 1997

Wara t-Tieni Gwerra Dinjija, il-mexxejja ta' bosta pajjiżi Ewropej kienu konvinti li l-uniku mod biex ma jkunx hemm aktar gwerer fl-Ewropa kien li l-pajjiżi jingħaqdu ekonomikament u politikament.


1950
Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Franċiż Robert Schuman jipproponi l-integrazzjoni tal-industriji tal-faħam u l-azzar tal-Ewropa tal-Punent.
1951
Sitt pajjiżi jwaqqfu l-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar (KEFA): il-Belġju, Franza, l-Italja, il-Lussemburgu, l-Olanda u l-Ġermanja tal-Punent. Fl-2002 it-Trattat tal-KEFA jiskadi wara 50 sena skont il-pjan oriġinali.
1957
Iffirmati t-Trattati ta’ Ruma li joħolqu l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (Euratom) u l-Komunità Ekonomika Ewropea (KEE). L-għan tal-Istati Membri hu li jitneħħew l-ostakli għall-kummerċ u t-tariffi bejn il-pajjiżi u jinħoloq suq komuni.
1967
L-istituzzjonijiet tat-tliet Komunitajiet Ewropej (il-KEFA, il-KEE u l-Euratom) jingħaqdu. Jinħolqu tliet istituzzjonijiet ġodda: il-Kummissjoni Ewropea, il-Kunsill tal-Ministri u l-Parlament Ewropew.
1970
Wara deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew (jiġifieri l-Kapijiet tal-Istat jew tal-Gvern tal-Istati Membri tal-KEE) fl-1969, ir-Rapport Werner jistabbilixxi l-ewwel pjan dettaljat għal unjoni ekonomika u monetarja magħmula mis-sitt Stati Membri tal-KEE ta' dak iż-żmien. Il-pjan ifalli fil-bidu tas-snin 1970 għal diversi raġunijiet.
1973
Id-Danimarka, l-Irlanda u r-Renju Unit jissieħbu fil-Komunità Ekonomika Ewropea. Il-KEE issa għandha disa’ Stati Membri.
1979
Il-gvernijiet u l-banek ċentrali tad-disa’ Stati Membri joħolqu s-Sistema Monetarja Ewropea (SME). Il-karatteristika ewlenija tagħha hija l-mekkaniżmu tar-rati tal-kambju (ERM) li jistabbilixxi rati tal-kambju fissi, iżda li jistgħu jiġu aġġustati, bejn il-muniti tal-pajjiżi parteċipanti.
1981
Il-Greċja tissieħeb fil-Komunità Ekonomika Ewropea.
1986
Spanja u l-Portugall jissieħbu fil-Komunità Ekonomika Ewropea.
1986
L-idea ta’ unjoni ekonomika u monetarja terġa’ titqajjem fl-Att Uniku Ewropew (SEA).
1988
Il-Kunsill Ewropew jikkonferma l-għan ta' Unjoni Ekonomika u Monetarja (UEM). Kumitat ta’ esperti mmexxi minn Jacques Delors, President tal-Kummissjoni Ewropea, jeżamina kif tista' tiġi implimentata l-UEM. Ir-rapport tal-Kumitat (ir-Rapport Delors) jipproponi proċess ta' tranżizzjoni fi tliet fażijiet.
1989
Jibdew in-negozjati tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewopea. Dan it-trattat iwaqqaf l-Unjoni Ewropea u jemenda t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea. B’mod partikolari, jinkludi provedimenti dwar l-introduzzjoni tal-UEM u t-twaqqif tal-Bank Ċentrali Ewropew u huwa magħruf bħala t-"Trattat ta’ Maastricht".
1992
Iffirmat it-Trattat ta’ Maastricht li jintroduċi forom ġodda ta’ kooperazzjoni bejn il-gvernijiet tal-Istati Membri, bħal fl-oqsma tad-difiża kif ukoll tal-ġustizzja u l-affarijiet interni. Biż-żieda tal-kooperazzjoni bejn il-gvernijiet mas-sistema komunitarja eżistenti, it-Trattat ta’ Maastricht joħloq l-Unjoni Ewropea.
1993
It-Trattat ta’ Maastricht jidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Novembru wara li jiġi ratifikat mit-tnax-il Stat Membru.
1995
L-Awstrija, il-Finlandja u l-Isvezja jissieħbu fl-Unjoni Ewropea.
1990-99
L-Unjoni Ekonomika u Monetarja tiġi implimentata fi tliet fażijiet.
2002
Jidħlu l-karti tal-flus u l-muniti tal-euro.
2004
Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, l-Ungerija, il-Latvja, il-Litwanja, Malta, il-Polonja, is-Slovakkja u s-Slovenja jissieħbu fl-Unjoni Ewropea fl-1 ta’ Mejju.
2007
Il-Bulgarija u r-Rumanija jissieħbu fl-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Jannar.
2009
Fl-1 ta' Diċembru jidħol fis-seħħ it-Trattat ta' Lisbona.
2011
Jibdew joperaw tliet awtoritajiet superviżorji finanzjarji Ewropej ġodda: l-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE), l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (AEAPX) u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (AETS). L-awtoritajiet jaħdmu flimkien mal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS), li wkoll twaqqaf fl-2011, biex jiggarantixxu l-istabbiltà finanzjarja u jtejbu l-qafas superviżorju tal-UE.
2013
Il-Kroazja tissieħeb fl-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Lulju.
2014
Il-BĊE jieħu f'idejh għalkollox il-kompiti u r-responsabbiltajiet superviżorji għall-banek fl-Istati Membri li qegħdin jipparteċipaw fil-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku websajt tas-Superviżjoni bankarja
2020
Ir-Renju Unit jirtira mill-Unjoni Ewropea.
Aktar tagħrif jinsab fil-websajt tal-Unjoni Ewropea