Menu

Európai Unió

Albánia

Nem EU-tagállam

Ausztria

Eurót használó EU-tagállam

1995 óta EU-tagállam

1999 óta eurót használ (2002 óta készpénzként)

Bosznia-Hercegovina

Nem EU-tagállam

Belgium

Eurót használó EU-tagállam

Alapító tagállam, 1957 óta tagja az EU-nak

1999 óta eurót használ (2002 óta készpénzként)

Bulgária

Nem eurót használó EU-tagállam

2007 óta EU-tagállam

Svájc

Nem EU-tagállam

Ciprus

Eurót használó EU-tagállam

2004 óta EU-tagállam

2008 óta eurót használ

Csehország

Nem eurót használó EU-tagállam

2004 óta EU-tagállam

Németország

Eurót használó EU-tagállam

Alapító tagállam, 1957 óta tagja az EU-nak

1999 óta eurót használ (2002 óta készpénzként)

Dánia

Nem eurót használó EU-tagállam

1973 óta EU-tagállam

Észtország

Eurót használó EU-tagállam

2004 óta EU-tagállam

2011 óta eurót használ

Spanyolország

Eurót használó EU-tagállam

1986 óta EU-tagállam

1999 óta eurót használ (2002 óta készpénzként)

Finnország

Eurót használó EU-tagállam

1995 óta EU-tagállam

1999 óta eurót használ (2002 óta készpénzként)

Franciaország

Eurót használó EU-tagállam

Alapító tagállam, 1957 óta tagja az EU-nak

1999 óta eurót használ (2002 óta készpénzként)

Egyesült Királyság

Nem eurót használó EU-tagállam

1973 óta EU-tagállam

Görögország

Eurót használó EU-tagállam

1981 óta EU-tagállam

2001 óta eurót használ (2002 óta készpénzként)

Horvátország

Nem eurót használó EU-tagállam

2013 óta EU-tagállam

Magyarország

Nem eurót használó EU-tagállam

2004 óta EU-tagállam

Írország

Eurót használó EU-tagállam

1973 óta EU-tagállam

1999 óta eurót használ (2002 óta készpénzként)

Izland

Nem EU-tagállam

Olaszország

Eurót használó EU-tagállam

Alapító tagállam, 1957 óta tagja az EU-nak

1999 óta eurót használ (2002 óta készpénzként)

Liechtenstein

Nem EU-tagállam

Litvánia

Eurót használó EU-tagállam

2004 óta EU-tagállam

2015 óta eurót használ

Luxemburg

Eurót használó EU-tagállam

Alapító tagállam, 1957 óta tagja az EU-nak

1999 óta eurót használ (2002 óta készpénzként)

Lettország

Eurót használó EU-tagállam

2004 óta EU-tagállam

2014 óta eurót használ

Monaco

Nem EU-tagállam

Montenegró

Nem EU-tagállam

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

Nem EU-tagállam

Málta

Eurót használó EU-tagállam

2004 óta EU-tagállam

2008 óta eurót használ

Hollandia

Eurót használó EU-tagállam

Alapító tagállam, 1957 óta tagja az EU-nak

1999 óta eurót használ (2002 óta készpénzként)

Norvégia

Nem EU-tagállam

Lengyelország

Nem eurót használó EU-tagállam

2004 óta EU-tagállam

Portugália

Eurót használó EU-tagállam

1986 óta EU-tagállam

1999 óta eurót használ (2002 óta készpénzként)

Románia

Nem eurót használó EU-tagállam

2007 óta EU-tagállam

Svédország

Nem eurót használó EU-tagállam

1995 óta EU-tagállam

Szlovénia

Eurót használó EU-tagállam

2004 óta EU-tagállam

2007 óta eurót használ

Szlovákia

Eurót használó EU-tagállam

2004 óta EU-tagállam

2009 óta eurót használ

San Marino

Nem EU-tagállam

Szerbia

Nem EU-tagállam

 

Az európai integráció mérföldkövei (1950-2014)

The Treaty of Amsterdam, signed in October 1997

A második világháború után több európai ország politikusa úgy gondolta, hogy egy újabb európai háború csak a kontinens országainak gazdasági és politikai egyesítésével előzhető meg.


1950
Robert Schuman francia külügyminiszter javaslatot tesz Nyugat-Európa szén- és acéliparának integrációjára.
1951
Hat ország (Belgium, Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Nyugat-Németország) részvételével létrejön az Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK). Ötven évvel később, 2002-ben hatályát veszti az ESZAK-szerződés az eredeti terveknek megfelelően.
1957
Aláírják a Római Szerződéseket, létrehozva ezzel az Európai Atomenergia Közösséget (EURATOM) és az Európai Gazdasági Közösséget (EGK). A tagállamok célja a köztük fennálló kereskedelmi és vámkorlátozások megszüntetése, valamint a közös piac létrehozása.
1967
Egyesítik a három európai közösség (ESZAK, EGK, EURATOM) intézményeit, és három új intézményt hoznak létre (Európai Bizottság, Miniszterek Tanácsa, Európai Parlament).
1970
Az Európai Tanács (vagyis az EGK állam-, illetve kormányfői testülete) 1969-ben hozott döntésének értelmében a Werner-jelentés kidolgozza az akkori hat EGK-tagállamot tömörítő Gazdasági és Monetáris Unió létrehozásának első forgatókönyvét. A terv az 1970-es évek elején, többféle ok miatt, meghiúsul.
1973
Dánia, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozik az Európai Gazdasági Közösséghez, amely immár kilenc tagot számlál.
1979
A kilenc tagállam kormányai és központi bankjai létrehozzák az Európai Monetáris Rendszert (EMR). A rendszer legfontosabb eleme az árfolyam-mechanizmus (ERM), amely rögzített, de kiigazítható árfolyamokat vezet be a tagországok valutái között.
1981
Görögország csatlakozik az Európai Gazdasági Közösséghez.
1986
Spanyolország és Portugália csatlakozik az Európai Gazdasági Közösséghez.
1986
Az Egységes Európai Okmány (EEO) újra feleleveníti a Gazdasági és Monetáris Unió gondolatát.
1988
Az Európai Tanács megerősíti a Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) létrehozását mint célkitűzést. A Jacques Delors – az Európai Bizottság akkori elnöke – által vezetett szakértői bizottság megvizsgálja a GMU megvalósításának lehetséges módjait. A testület jelentésében (Delors-jelentés) három szakaszban javasolja megoldani az átmenetet.
1989
Megkezdődnek a tárgyalások az Európai Unióról szóló szerződésről, amely többek között létrehozza az Európai Uniót (EU), valamint módosítja az Európai Közösséget létrehozó szerződést. Külön megemlítendő, hogy rendelkezik a GMU létrejöttéről, illetve az Európai Központi Bank megalapításáról is. A dokumentum Maastrichti Szerződés néven vált ismertté.
1992
Aláírják a Maastrichti Szerződést, amely új együttműködési formákat vezet be a tagországok között például a védelem, az igazságszolgáltatás és a belügyek terén. Ennek a kormányközi együttműködésnek a meglévő „közösségi” rendszerhez való hozzáadásával hozza létre a Maastrichti Szerződés az Európai Uniót.
1993
November 1-jén hatályba lép a Maastrichti Szerződés, miután mind a 12 tagállam ratifikálta.
1995
Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozik az Európai Unióhoz.
1990-99
Három szakaszban létrejön a Gazdasági és Monetáris Unió.
2002
Bevezetik az eurobankjegyeket és az euroérméket.
2004
Május 1-jén Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia csatlakozik az Európai Unióhoz.
2007
Bulgária és Románia január 1-jén belép az Európai Unióba.
2009
December 1-jén érvénybe lép a Lisszaboni Szerződés.
2011
Három új európai pénzügyi felügyelet kezdi meg tevékenységét: az Európai Bankhatóság, az Európai Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Hatóság. A szintén 2011-ben alapított Európai Rendszerkockázati Testülettel együtt a pénzügyi stabilitás garantálásán és az EU felügyeleti rendszerének jobbá tételén munkálkodnak.
2013
Július 1-jén Horvátország csatlakozik az Európai Unióhoz.
2014
Az EKB teljes körben átveszi az egységes felügyeleti mechanizmusba tartozó bankok felügyeletéhez kapcsolódó feladat- és hatásköröket. A bankfelügyelet weboldala
2020
Az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból.
Részletesebben lásd az Európai Unió honlapját.