Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ коригира капиталовия си алгоритъм

21 декември 2023 г.

  • Петгодишна корекция въз основа на данни от Европейската комисия за населението и БВП
  • 17 национални централни банки ще имат по-висок дял в капитала на ЕЦБ, девет – по‑нисък, а една запазва същия дял
  • Няма промяна в системата на ротация на правата на глас

Днес Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) прие правни актове относно редовната петгодишна корекция на нейния капиталов алгоритъм и вноските, разпределени на националните централни банки (НЦБ). Последната корекция на капиталовия алгоритъм на ЕЦБ бе извършена на 1 февруари 2020 г., след като Обединеното кралство напусна Европейския съюз и съответно Bank of England се оттегли от Европейската система на централните банки. Новият капиталов алгоритъм на ЕЦБ ще влезе в сила на 1 януари 2024 г.

Дяловете на НЦБ в капитала на ЕЦБ се претеглят според дяловете на съответните държави членки в общото население и в брутния вътрешен продукт (БВП) на Европейския съюз в равни съотношения.* Данните за населението и БВП се предоставят от Европейската комисия. НЦБ ще прехвърлят помежду си дялове от капитала в степента, която е необходима, за да се осигури съответствие между разпределението на дяловете и коригирания алгоритъм.

След корекцията 17 централни банки ще имат по-висок дял от преди в капитала на ЕЦБ, девет ще имат по-малък, а за една централна банка закръгленият алгоритъм за записване на капитала остава същият. Новото разпределение на дяловете на НЦБ е представено в таблицата по-долу. Общият размер на записания капитал на ЕЦБ остава непроменен – 10 825 007 069,61 евро. Съответните решения на ЕЦБ са достъпни на уебсайта на ЕЦБ и своевременно ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

Съгласно системата, в която управителите на НЦБ се редуват при упражняване на правото си на глас в Управителния съвет, управителите на НЦБ от еврозоната се разпределят в две групи според размера на финансовия сектор и БВП на съответните им държави членки, както е посочено по-горе. Тези данни трябва да се преизчисляват при корекцията на капиталовия алгоритъм на всеки пет години. Съгласно новите изчисления след 1 януари 2024 г. разпределението на управителите на НЦБ в групите остава без промяна.

Разпределение на капитала на ЕЦБ от 1 януари 2024 г.

Алгоритъм за записване на капитала на ЕЦБ (%) до 31 декември 2023 г.

Алгоритъм за записване на капитала на ЕЦБ (%) от 1 януари 2024 г.

Записан дял от капитала (евро) от 1 януари 2024 г.

Внесен капитал (евро) от 1 януари 2024 г.

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,9630

3,0005

324 804 337,12

324 804 337,12

Deutsche Bundesbank

21,4394

21,7749

2 357 134 464,40

2 357 134 464,40

Eesti Pank

0,2291

0,2437

26 380 542,23

26 380 542,23

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,3772

1,7811

192 804 200,92

192 804 200,92

Bank of Greece

2,0117

1,8474

199 981 180,60

199 981 180,60

Banco de España

9,6981

9,6690

1 046 669 933,56

1 046 669 933,56

Banque de France

16,6108

16,3575

1 770 700 531,41

1 770 700 531,41

Hrvatska narodna banka

0,6595

0,6329

68 511 469,74

68 511 469,74

Banca d’Italia

13,8165

13,0993

1 418 000 151,07

1 418 000 151,07

Central Bank of Cyprus

0,1750

0,1802

19 506 662,74

19 506 662,74

Latvijas Banka

0,3169

0,3169

34 304 447,40

34 304 447,40

Lietuvos bankas

0,4707

0,4826

52 241 484,12

52 241 484,12

Banque centrale du Luxembourg

0,2679

0,2976

32 215 221,04

32 215 221,04

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0853

0,1053

11 398 732,44

11 398 732,44

De Nederlandsche Bank

4,7662

4,8306

522 912 791,50

522 912 791,50

Oesterreichische Nationalbank

2,3804

2,4175

261 694 545,91

261 694 545,91

Banco de Portugal

1,9035

1,9014

205 826 684,42

205 826 684,42

Banka Slovenije

0,3916

0,4041

43 743 853,57

43 743 853,57

Národná banka Slovenska

0,9314

0,9403

101 787 541,48

101 787 541,48

Suomen Pankki – Finlands Bank

1,4939

1,4853

160 783 830,00

160 783 830,00

Общо за НЦБ от еврозоната

81,9881

81,7681

8 851 402 605,67

8 851 402 605,67

Българска народна банка

0,9832

0,9783

105 901 044,16

3 971 289,16

Česká národní banka

1,8794

1,9623

212 419 113,73

7 965 716,76

Danmarks Nationalbank

1,7591

1,7797

192 652 650,82

7 224 474,41

Magyar Nemzeti Bank

1,5488

1,5819

171 240 786,83

6 421 529,51

Narodowy Bank Polski

6,0335

6,0968

659 979 031,02

24 749 213,66

Banca Naţională a României

2,8289

2,8888

312 712 804,23

11 726 730,16

Sveriges riksbank

2,9790

2,9441

318 699 033,14

11 951 213,74

Общо за НЦБ извън еврозоната

18,0119

18,2319

1 973 604 463,93

74 010 167,40

Общо

100,0000

100,0000

10 825 007 069,61

8 925 412 773,07

(В резултат на закръгляването общите суми може да не се равняват.)

За въпроси журналистите могат да се свържат с Уилям Лелифелт на тел.: +49 69 1344 7316.

Забележки

  • *Съгласно член 29.1 от Протокола за Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка.
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите