Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont
  • STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA

Il-BĊE jaġġusta l-iskema tal-kapital

21 ta’ Diċembru 2023

  • Aġġustament ta’ kull ħames snin ibbażat fuq il-popolazzjoni u data tal-PDG mill-Kummissjoni Ewropea
  • 17-Il bank ċentrali nazzjonali se jkollhom sehem akbar fil-kapital tal-BĊE, disgħa se jkollhom sehem iżgħar, u wieħed se jżomm l-istess sehem
  • L-ebda bidla fis-sistema ta’ drittijiet tal-vot rotanti

Il-Kunsill Governattiv tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) illum adotta atti legali dwar l-aġġustament regolari ta’ kull ħames snin tal-iskema tal-kapital tiegħu u l-kontribuzzjonijiet allokati lill-banek ċentrali nazzjonali (BĊNi). L-aħħar aġġustament għall-iskema tal-kapital tal-BĊE sar fl-1 ta’ Frar 2020 wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea u l-irtirar konsegwenti tal-Bank of England mis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali. L-iskema għas-sottoskrizzjoni tal-kapita tal-BĊE l-ġdida se tidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2024.

L-ishma tal-BĊNi fil-kapital tal-BĊE huma peżati skont is-sehem tal-Istati Membri rispettivi tagħhom fil-popolazzjoni totali u l-prodott domestiku gross (PDG) tal-Unjoni Ewropea, f'miżura ugwali.* Id-data rilevanti dwar il-popolazzjoni u l-PDG hija pprovduta mill-Kummissjoni Ewropea. Il-banek ċentrali nazzjonali jittrasferixxu ishma tal-kapital bejniethom safejn ikun meħtieġ biex jiġi żgurat li d-distribuzzjoni tal-ishma tikkorrispondi mal-iskema aġġustata.

Wara l-aġġustament, 17-il bank ċentrali se jkollu sehem fil-kapital tal-BĊE milli kellhom qabel u disgħa se jkollhom sehem iżgħar, filwaqt li għal bank ċentrali wieħed l-iskema tal-kapital imqarrba se tibqa’ l-istess. Id-distribuzzjoni ġdida tal-ishma tal-BĊN hija stabbilita fit-tabella ta’ hawn taħt. L-ammont totali tal-kapital sottoskritt tal-BĊE jibqa’ kif kien, EUR 10,825,007,069.61. Id-deċiżjonijiet rilevanti tal-Bank Ċentrali Ewropew jinsabu fuq is-sit web tal-BĊE u iżjed ’il quddiem se jiġu ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Is-sistema li taħtha l-gvernaturi tal-BĊN jalternaw fiż-żamma tad-drittijiet tal-vot fuq il-Kunsill Governattiv tipprovdi li l-gvernaturi tal-BĊNi taż-żona tal-euro huma allokati f’żewġ gruppi skont id-daqs tas-settur finanzjarju u l-PDG tal-Istati Membri tagħhom, kif imsemmi hawn fuq. Din id-data għandha tiġi kkalkulata mill-ġdid kull meta jsir l-aġġustament tal-iskema tal-kapital ta’ kull ħames snin. Fuq il-bażi tal-kalkoli l-ġodda, l-allokazzjoni ta’ gvernaturi fi gruppi mill-1 ta' Jannar 2024 tibqa’ l-istess.

Tqassim tal-kapital tal-BĊE mill-1 ta’ Jannar 2024

Skema għas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-BĊE (%) sal-31 ta’ Diċembru 2023

Skema għas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-BĊE (%) sa mill-1 ta’ Jannar 2024

Sehem sottoskritt tal-kapital (EUR)mill-1 ta’ Jannar 2024

Kapital imħallas (EUR) mill-1 ta’ Jannar 2024

Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique

2.9630

3.0005

324,804,337.12

324,804,337.12

Deutsche Bundesbank

21.4394

21.7749

2,357,134,464.40

2,357,134,464.40

Eesti Pank

0.2291

0.2437

26,380,542.23

26,380,542.23

Central Bank of Ireland

1.3772

1.7811

192,804,200.92

192,804,200.92

Bank of Greece

2.0117

1.8474

199,981,180.60

199,981,180.60

Banco de España

9.6981

9.6690

1,046,669,933.56

1,046,669,933.56

Banque de France

16.6108

16.3575

1,770,700,531.41

1,770,700,531.41

Hrvatska narodna banka

0.6595

0.6329

68,511,469.74

68,511,469.74

Banca d’Italia

13.8165

13.0993

1,418,000,151.07

1,418,000,151.07

Central Bank of Cyprus

0.1750

0.1802

19,506,662.74

19,506,662.74

Latvijas Banka

0.3169

0.3169

34,304,447.40

34,304,447.40

Lietuvos bankas

0.4707

0.4826

52,241,484.12

52,241,484.12

Banque centrale du Luxembourg

0.2679

0.2976

32,215,221.04

32,215,221.04

Il-Bank Ċentrali ta’ Malta

0.0853

0.1053

11,398,732.44

11,398,732.44

De Nederlandsche Bank

4.7662

4.8306

522,912,791.50

522,912,791.50

Oesterreichische Nationalbank

2.3804

2.4175

261,694,545.91

261,694,545.91

Banco de Portugal

1.9035

1.9014

205,826,684.42

205,826,684.42

Banka Slovenije

0.3916

0.4041

43,743,853.57

43,743,853.57

Národná banka Slovenska

0.9314

0.9403

101,787,541.48

101,787,541.48

Suomen Pankki – Finlands Bank

1.4939

1.4853

160,783,830.00

160,783,830.00

Subtotal għall-grupp ta’ BĊNi taż-żona tal-euro

81.9881

81.7681

8,851,402,605.67

8,851,402,605.67

Българска народна банка (Bank Nazzjonali Bulgaru)

0.9832

0.9783

105,901,044.16

3,971,289.16

Česká národní banka

1.8794

1.9623

212,419,113.73

7,965,716.76

Danmarks Nationalbank

1.7591

1.7797

192,652,650.82

7,224,474.41

Magyar Nemzeti Bank

1.5488

1.5819

171,240,786.83

6,421,529.51

Narodowy Bank Polski

6.0335

6.0968

659,979,031.02

24,749,213.66

Banca Naţională a României

2.8289

2.8888

312,712,804.23

11,726,730.16

Sveriges Riksbank

2.9790

2.9441

318,699,033.14

11,951,213.74

Subtotal għall-grupp ta’ BĊNi barra ż-żona tal-euro

18.0119

18.2319

1,973,604,463.93

74,010,167.40

Total

100.0000

100.0000

10,825,007,069.61

8,925,412,773.07

(Iċ-ċifri jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib)

Għal mistoqsijiet min-naħa tal-media, jekk jogħġbok ikkuntattja lil William Lelieveldt, tel.: (+49 69 1344 7316).

Noti

  • *Skont l-Artikolu 29.1 tal-Protokoll dwar l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew.
KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja