Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
  • PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Prilagodba ključa za upis kapitala ESB‑a

21. prosinca 2023.

  • Petogodišnja prilagodba temelji se na podatcima Europske komisije o broju stanovnika i BDP‑u.
  • Sedamnaest nacionalnih središnjih banaka imat će veći udio u kapitalu ESB‑a, devet će ih imati manji udio a jedna će zadržati jednak udio.
  • Sustav rotacije prava glasa ostaje nepromijenjen.

Upravno vijeće Europske središnje banke (ESB) danas je donijelo pravne akte o redovitoj petogodišnjoj prilagodbi ključa za upis kapitala ESB‑a i doprinosa nacionalnih središnjih banaka. Posljednja prilagodba ključa za upis kapitala ESB‑a provedena je 1. veljače 2020., nakon izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije i posljedičnog izlaska središnje banke Bank of England iz Europskog sustava središnjih banaka. Novi ključ za upis kapitala ESB‑a stupit će na snagu 1. siječnja 2024.

Udjeli nacionalnih središnjih banaka u kapitalu ESB‑a ponderiraju se, u jednakoj mjeri, prema udjelima pojedinačnih država članica u ukupnom stanovništvu i bruto domaćem proizvodu (BDP) Europske unije.* Potrebne podatke o stanovništvu i BDP‑u dostavlja Europska komisija. Nacionalne središnje banke međusobno će prenijeti udjele u kapitalu u onoj mjeri koja bude potrebna kako bi raspodjela udjela bila u skladu s prilagođenim ključem.

Nakon prilagodbe 17 središnjih banaka imat će veći udio u kapitalu ESB‑a nego prije, devet će ih imati manji udio a za jednu će središnju banku zaokruženi ključ za upis kapitala ostati jednak. Nova raspodjela udjela nacionalnih središnjih banaka prikazana je u tablici u nastavku. Ukupni upisani kapital ESB‑a nepromijenjen je i iznosi 10.825.007.069,61 EUR. Odgovarajuće odluke ESB‑a dostupne su na mrežnim stranicama ESB‑a i bit će objavljene u Službenom listu Europske unije.

Sustav u kojem guverneri nacionalnih središnjih banaka europodručja naizmjenično imaju pravo glasa u Upravnom vijeću omogućuje njihovo razvrstavanje u dvije skupine u skladu s veličinom financijskog sektora i BDP‑a njihovih država članica, kako je prethodno navedeno. Ti se podatci trebaju ponovno izračunati kad god se provodi petogodišnja prilagodba ključa za upis kapitala ESB‑a. Na temelju novih izračuna razvrstavanje guvernera u skupine od 1. siječnja 2024. ostaje nepromijenjeno.

Raspodjela kapitala ESB‑a od 1. siječnja 2024.

Ključ za upis kapitala ESB‑a (%) do 31. prosinca 2023.

Ključ za upis kapitala ESB-a (%) od 1. siječnja 2024.

Upisani udio u kapitalu (EUR) od 1. siječnja 2024.

Uplaćeni kapital (EUR) od 1. siječnja 2024.

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

2,9630

3,0005

324.804.337,12

324.804.337,12

Deutsche Bundesbank

21,4394

21,7749

2.357.134.464,40

2.357.134.464,40

Eesti Pank

0,2291

0,2437

26.380.542,23

26.380.542,23

Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

1,3772

1,7811

192.804.200,92

192.804.200,92

Bank of Greece

2,0117

1,8474

199.981.180,60

199.981.180,60

Banco de España

9,6981

9,6690

1.046.669.933,56

1.046.669.933,56

Banque de France

16,6108

16,3575

1.770.700.531,41

1.770.700.531,41

Hrvatska narodna banka

0,6595

0,6329

68.511.469,74

68.511.469,74

Banca d’Italia

13,8165

13,0993

1.418.000.151,07

1.418.000.151,07

Central Bank of Cyprus

0,1750

0,1802

19.506.662,74

19.506.662,74

Latvijas Banka

0,3169

0,3169

34.304.447,40

34.304.447,40

Lietuvos bankas

0,4707

0,4826

52.241.484,12

52.241.484,12

Banque centrale du Luxembourg

0,2679

0,2976

32.215.221,04

32.215.221,04

Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

0,0853

0,1053

11.398.732,44

11.398.732,44

De Nederlandsche Bank

4,7662

4,8306

522.912.791,50

522.912.791,50

Österreichische Nationalbank

2,3804

2,4175

261.694.545,91

261.694.545,91

Banco de Portugal

1,9035

1,9014

205.826.684,42

205.826.684,42

Banka Slovenije.

0,3916

0,4041

43.743.853,57

43.743.853,57

Národná banka Slovenska

0,9314

0,9403

101.787.541,48

101.787.541,48

Suomen Pankki – Finlands Bank

1,4939

1,4853

160.783.830,00

160.783.830,00

Ukupno za skupinu nacionalnih središnjih banaka europodručja

81,9881

81,7681

8.851.402.605,67

8.851.402.605,67

Българска народна банка (Bugarska narodna banka)

0,9832

0,9783

105.901.044,16

3.971.289,16

Česká národní banka

1,8794

1,9623

212.419.113,73

7.965.716,76

Danmarks Nationalbank

1,7591

1,7797

192.652.650,82

7.224.474,41

Magyar Nemzeti Bank

1,5488

1,5819

171.240.786,83

6.421.529,51

Narodowy Bank Polski

6,0335

6,0968

659.979.031,02

24.749.213,66

Banca Naţională a României

2,8289

2,8888

312.712.804,23

11.726.730,16

Sveriges Riksbank

2,9790

2,9441

318.699.033,14

11.951.213,74

Ukupno za skupinu nacionalnih središnjih banaka izvan europodručja

18,0119

18,2319

1.973.604.463,93

74.010.167,40

Ukupno

100,0000

100,0000

10.825.007.069,61

8.925.412.773,07

(Može se dogoditi da zbroj ne bude točan zbog zaokruživanja.)

Predstavnici medija mogu se s upitima obratiti Williamu Lelieveldtu, tel.: +49 69 1344 7316.

Bilješke

  • *u skladu s člankom 29. stavkom 1. Protokola o Statutu Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije