Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB past haar kapitaalsleutel aan

21 december 2023

  • Vijfjaarlijkse aanpassing op grond van gegevens van de Europese Commissie over bevolkingsgrootte en bbp
  • 17 nationale centrale banken krijgen een groter aandeel in ECB-kapitaal, negen een kleiner aandeel, één behoudt hetzelfde aandeel
  • Geen wijziging in het systeem van roulerend stemrecht

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag rechtshandelingen aangenomen over de reguliere vijfjaarlijkse aanpassing van de kapitaalverdeelsleutel van de ECB en van de door de nationale centrale banken (NCB's) betaalde bijdragen. De laatste aanpassing van de kapitaalverdeelsleutel van de ECB vond plaats op 1 februari 2020, na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de daarmee samenhangende uittreding van de Bank of England uit het Europees Stelsel van centrale banken. De nieuwe verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB wordt van kracht op 1 januari 2024.

Het aandeel van een NCB in het kapitaal van de ECB wordt in gelijke mate bepaald door het aandeel van de desbetreffende lidstaat in de totale bevolking en in het bruto binnenlands product (bbp) van de Europese Unie.* De Europese Commissie verstrekt de gegevens over de bevolking en het bbp. De NCB's dragen aandelen in het kapitaal aan elkaar over, en wel zo dat de verdeling van de aandelen overeenkomt met de aangepaste verdeelsleutel.

Na de aanpassing hebben 17 centrale banken een groter aandeel in het kapitaal van de ECB dan voorheen en negen een kleiner aandeel, terwijl voor één centrale bank de afgeronde kapitaalverdeelsleutel hetzelfde blijft. De nieuwe aandelen van de NCB's worden in de tabel hieronder uiteengezet. Het totaalbedrag van het geplaatste kapitaal van de ECB blijft met € 10.825.007.069,61 ongewijzigd. De betreffende besluiten van de ECB zijn beschikbaar op de website van de ECB en zullen te zijner tijd in het Publicatieblad van de Europese Unie worden gepubliceerd.

Het systeem op basis waarvan de presidenten/gouverneurs van de NCB's om de beurt stemrecht hebben in de Raad van Bestuur bepaalt dat de presidenten/gouverneurs van de NCB's in het eurogebied aan de hand van de omvang van de financiële sector en het bbp van hun lidstaat, zoals hierboven werd vermeld, in twee groepen worden verdeeld. Deze gegevens moeten opnieuw worden berekend wanneer de vijfjaarlijkse aanpassing van de kapitaalverdeelsleutel wordt verricht. Op basis van de nieuwe berekeningen blijft de groepsindeling van de gouverneurs/presidenten vanaf 1 januari 2024 onveranderd.

Verdeling van het kapitaal van de ECB vanaf 1 januari 2024

Verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (%) tot en met 31 december 2023

Verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (%) vanaf 1 januari 2024

Geplaatst aandeel in het kapitaal (EUR) vanaf 1 januari 2024

Volgestort kapitaal (EUR) vanaf 1 januari 2024

Nationale Bank van België

2,9630

3,0005

324.804.337,12

324.804.337,12

Deutsche Bundesbank

21,4394

21,7749

2.357.134.464,40

2.357.134.464,40

Eesti Pank

0,2291

0,2437

26.380.542,23

26.380.542,23

Central Bank of Ireland

1,3772

1,7811

192.804.200,92

192.804.200,92

Bank of Greece

2,0117

1,8474

199.981.180,60

199.981.180,60

Banco de España

9,6981

9,6690

1.046.669.933,56

1.046.669.933,56

Banque de France

16,6108

16,3575

1.770.700.531,41

1.770.700.531,41

Hrvatska narodna banka

0,6595

0,6329

68.511.469,74

68.511.469,74

Banca d’Italia

13,8165

13,0993

1.418.000.151,07

1.418.000.151,07

Central Bank of Cyprus

0,1750

0,1802

19.506.662,74

19.506.662,74

Latvijas Banka

0,3169

0,3169

34.304.447,40

34.304.447,40

Lietuvos bankas

0,4707

0,4826

52.241.484,12

52.241.484,12

Banque centrale du Luxembourg

0,2679

0,2976

32.215.221,04

32.215.221,04

Central Bank of Malta

0,0853

0,1053

11.398.732,44

11.398.732,44

De Nederlandsche Bank

4,7662

4,8306

522.912.791,50

522.912.791,50

Oesterreichische Nationalbank

2,3804

2,4175

261.694.545,91

261.694.545,91

Banco de Portugal

1,9035

1,9014

205.826.684,42

205.826.684,42

Banka Slovenije

0,3916

0,4041

43.743.853,57

43.743.853,57

Národná banka Slovenska

0,9314

0,9403

101.787.541,48

101.787.541,48

Suomen Pankki – Finlands Bank

1,4939

1,4853

160.783.830,00

160.783.830,00

Subtotaal NCB’s van het eurogebied

81,9881

81,7681

8.851.402.605,67

8.851.402.605,67

Българска народна банка (Nationale Bank van Bulgarije)

0,9832

0,9783

105.901.044,16

3.971.289,16

Česká národní banka

1,8794

1,9623

212.419.113,73

7.965.716,76

Danmarks Nationalbank

1,7591

1,7797

192.652.650,82

7.224.474,41

Magyar Nemzeti Bank

1,5488

1,5819

171.240.786,83

6.421.529,51

Narodowy Bank Polski

6,0335

6,0968

659.979.031,02

24.749.213,66

Banca Naţională a României

2,8289

2,8888

312.712.804,23

11.726.730,16

Sveriges Riksbank

2,9790

2,9441

318.699.033,14

11.951.213,74

Subtotaal NCB's buiten het eurogebied

18,0119

18,2319

1.973.604.463,93

74.010.167,40

Totaal

100,0000

100,0000

10.825.007.069,61

8.925.412.773,07

(De totalen kunnen door afronding verschillen van de som van de afzonderlijke getallen)

De media kunnen met hun vragen terecht bij William Lelieveldt, tel. +49 69 1344 7316.

Toelichting

  • *Overeenkomstig artikel 29, lid1, van de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media