Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP korrigeerib oma kapitali märkimise alust

21. detsember 2023

  • Kapitali märkimise alust kohandatakse iga viie aasta järel vastavalt Euroopa Komisjoni andmetele elanikkonna ja SKP kohta.
  • 17 riigi keskpanga osakaal EKP kapitalis suureneb: 9 riigi keskpanga osakaal väheneb, ühe keskpanga osakaal jääb samaks.
  • Hääleõiguste rotatsioonisüsteemi ei muudeta.

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu võttis täna vastu õigusaktid, mis käsitlevad EKP kapitali märkimise aluse korralist kohandamist iga viie aasta järel ja liikmesriikide keskpankade osakaalu EKP kapitalis. Viimati korrigeeriti EKP kapitali märkimise alust 1. veebruaril 2020 pärast Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust ja sellest tulenevat Inglise keskpanga lahkumist Euroopa Keskpankade Süsteemist. EKP kapitali märkimise uus alus jõustub 1. jaanuaril 2024.

Riikide keskpankade osa EKP kapitali märkimisel kaalutakse, arvestades võrdselt vastavate liikmesriikide osakaalu Euroopa Liidu koguelanikkonnas ja sisemajanduse koguproduktis.* Kaalumisel lähtutakse Euroopa Komisjonilt saadud asjakohastest andmetest. Liikmesriikide keskpangad kannavad kapitaliosad vastastikku üle nii, et need jaotuksid kooskõlas kohandatud kapitali märkimise alusega.

Korrigeerimise tulemusel on 17 keskpanga osakaal EKP kapitalis varasemast suurem ja 9 riigi keskpanga osakaal väiksem. Ühe keskpanga kapitali märkimise alus jääb ümardatult samaks. Liikmesriikide keskpankade uus osade jaotus EKP kapitalis on esitatud alltoodud tabelis. EKP märgitud kapitali kogusumma ei muutu ning on 10 825 007 069,61 eurot. EKP asjakohased otsused on kättesaadavad EKP veebilehel ja avaldatakse edaspidi Euroopa Liidu Teatajas.

Süsteem, mille kohaselt keskpankade presidendid kasutavad oma hääleõigust EKP nõukogus kordamööda, näeb ette euroala riikide keskpankade presidentide jagamise kahte rühma vastavalt nende liikmesriigi finantssektori ja SKP suurusele, nagu on selgitatud eespool. Need andmed arvutatakse ümber iga viie aasta järel, kui kohandatakse kapitali märkimise alust. Uute arvutuste kohaselt jääb keskpankade presidentide jaotus rühmadesse 2024. aasta 1. jaanuari seisuga samaks.

EKP kapitali jaotus seisuga 1. jaanuar 2024

EKP kapitali märkimise alus (%)

kuni 31. detsember 2023

EKP kapitali märkimise alus (%) alates 1. jaanuarist 2024

Osa märgitud kapitalis (EUR) alates 1. jaanuarist 2024

Sissemakstud kapital (EUR) alates 1. jaanuarist 2024

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

2,9630

3,0005

324 804 337,12

324 804 337,12

Deutsche Bundesbank

21,4394

21,7749

2 357 134 464,40

2 357 134 464,40

Eesti Pank

0,2291

0,2437

26 380 542,23

26 380 542,23

Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

1,3772

1,7811

192 804 200,92

192 804 200,92

Bank of Greece

2,0117

1,8474

199 981 180,60

199 981 180,60

Banco de España

9,6981

9,6690

1 046 669 933,56

1 046 669 933,56

Banque de France

16,6108

16,3575

1 770 700 531,41

1 770 700 531,41

Hrvatska narodna banka

0,6595

0,6329

68 511 469,74

68 511 469,74

Banca d’Italia

13,8165

13,0993

1 418 000 151,07

1 418 000 151,07

Central Bank of Cyprus

0,1750

0,1802

19 506 662,74

19 506 662,74

Latvijas Banka

0,3169

0,3169

34 304 447,40

34 304 447,40

Lietuvos bankas

0,4707

0,4826

52 241 484,12

52 241 484,12

Banque centrale du Luxembourg

0,2679

0,2976

32 215 221,04

32 215 221,04

Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

0,0853

0,1053

11 398 732,44

11 398 732,44

De Nederlandsche Bank

4,7662

4,8306

522 912 791,50

522 912 791,50

Oesterreichische Nationalbank

2,3804

2,4175

261 694 545,91

261 694 545,91

Banco de Portugal

1,9035

1,9014

205 826 684,42

205 826 684,42

Banka Slovenije

0,3916

0,4041

43 743 853,57

43 743 853,57

Národná banka Slovenska

0,9314

0,9403

101 787 541,48

101 787 541,48

Suomen Pankki – Finlands Bank

1,4939

1,4853

160 783 830,00

160 783 830,00

Vahesumma – euroala liikmesriikide keskpangad

81,9881

81,7681

8 851 402 605,67

8 851 402 605,67

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

0,9832

0,9783

105 901 044,16

3 971 289,16

Česká národní banka

1,8794

1,9623

212 419 113,73

7 965 716,76

Danmarks Nationalbank

1,7591

1,7797

192 652 650,82

7 224 474,41

Magyar Nemzeti Bank

1,5488

1,5819

171 240 786,83

6 421 529,51

Narodowy Bank Polski

6,0335

6,0968

659 979 031,02

24 749 213,66

Banca Naţională a României

2,8289

2,8888

312 712 804,23

11 726 730,16

Sveriges Riksbank

2,9790

2,9441

318 699 033,14

11 951 213,74

Vahesumma – euroalaväliste liikmesriikide keskpangad

18,0119

18,2319

1 973 604 463,93

74 010 167,40

Kokku

100,0000

100,0000

10 825 007 069,61

8 925 412 773,07

Ümardamise tõttu ei pruugi arvud täielikult ühtida.

Meediakanalite küsimustele vastab William Lelieveldt (tel: +49 69 1344 7316).

Märkus.

  • *Kooskõlas Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja käsitleva protokolli artikliga 29.1.
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid