Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

ECB upravila svůj klíč pro upisování základního kapitálu

21. prosince 2023

  • Úprava na základě údajů Evropské komise o obyvatelstvu a HDP je prováděná každých pět let.
  • 17 národních centrálních bank bude mít vyšší podíl na základním kapitálu ECB, devět nižší a podíl jedné z nich zůstane stejný.
  • Systém rotace hlasovacích práv zůstane beze změny.

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) dnes přijala právní akty, jež se týkají úpravy klíče pro upisování základního kapitálu ECB a příspěvků přidělovaných národním centrálním bankám (NCB); tato úprava se provádí pravidelně každých pět let. Poslední úprava klíče pro upisování základního kapitálu ECB proběhla 1. února 2020 po vystoupení Spojeného království z Evropské unie a následném vystoupení Bank of England z Evropského systému centrálních bank. Nový klíč ECB pro upisování základního kapitálu vstoupí v platnost 1. ledna 2024.

Podíly NCB na základním kapitálu ECB jsou váženy podle výše podílu příslušných členských států na celkovém počtu obyvatel a hrubém domácím produktu (HDP) Evropské unie, a to ve stejném poměru.* Příslušná data o obyvatelstvu a HDP poskytuje Evropská komise. Národní centrální banky si převedou v nezbytné míře podíly na základním kapitálu mezi sebou s cílem zajistit, aby struktura podílů odpovídala upravenému klíči.

Po úpravě bude mít 17 centrálních bank vyšší podíl na základním kapitálu ECB než dříve a devět centrálních bank bude mít nižší podíl, zatímco pro jednu centrální banku zůstává zaokrouhlený klíč pro upisování základního kapitálu stejný. Nové rozdělení podílů NCB je uvedeno v tabulce níže. Celkový objem upsaného základního kapitálu ECB zůstává beze změny a činí 10 825 007 069,61 EUR. Rozhodnutí ECB v této věci jsou k dispozici na internetových stránkách ECB a budou včas zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

Systém, podle kterého se guvernéři NCB střídají v držení hlasovacích práv v Radě guvernérů, stanoví, že guvernéři NCB zemí eurozóny jsou rozděleni do dvou skupin podle velikosti jejich finančního sektoru a HDP, jak je uvedeno výše. Tyto údaje je třeba přepočítat vždy, když každých pět let probíhá úprava klíče pro upisování základního kapitálu. Na základě nových výpočtů zůstává k 1. lednu 2024 rozdělení guvernérů do skupin beze změny.

Struktura základního kapitálu ECB k 1. lednu 2024

Klíč pro upisování základního kapitálu ECB (v %) do 31. prosince 2023

Klíč pro upisování základního kapitálu ECB (v %) od 1. ledna 2024

Upsaný podíl na základním kapitálu (v EUR) od 1. ledna 2024

Splacený základní kapitál (v EUR) od 1. ledna 2024

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

2,9630

3,0005

324 804 337,12

324 804 337,12

Deutsche Bundesbank

21,4394

21,7749

2 357 134 464,40

2 357 134 464,40

Eesti Pank

0,2291

0,2437

26 380 542,23

26 380 542,23

Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

1,3772

1,7811

192 804 200,92

192 804 200,92

Bank of Greece

2,0117

1,8474

199 981 180,60

199 981 180,60

Banco de España

9,6981

9,6690

1 046 669 933,56

1 046 669 933,56

Banque de France

16,6108

16,3575

1 770 700 531,41

1 770 700 531,41

Hrvatska narodna banka

0,6595

0,6329

68 511 469,74

68 511 469,74

Banca d’Italia

13,8165

13,0993

1 418 000 151,07

1 418 000 151,07

Central Bank of Cyprus

0,1750

0,1802

19 506 662,74

19 506 662,74

Latvijas Banka

0,3169

0,3169

34 304 447,40

34 304 447,40

Lietuvos bankas

0,4707

0,4826

52 241 484,12

52 241 484,12

Banque centrale du Luxembourg

0,2679

0,2976

32 215 221,04

32 215 221,04

Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta

0,0853

0,1053

11 398 732,44

11 398 732,44

De Nederlandsche Bank

4,7662

4,8306

522 912 791,50

522 912 791,50

Oesterreichische Nationalbank

2,3804

2,4175

261 694 545,91

261 694 545,91

Banco de Portugal

1,9035

1,9014

205 826 684,42

205 826 684,42

Banka Slovenije

0,3916

0,4041

43 743 853,57

43 743 853,57

Národná banka Slovenska

0,9314

0,9403

101 787 541,48

101 787 541,48

Suomen Pankki – Finlands Bank

1,4939

1,4853

160 783 830,00

160 783 830,00

Mezisoučet pro NCB zemí eurozóny

81,9881

81,7681

8 851 402 605,67

8 851 402 605,67

Българска народна банка (Bulharská národní banka)

0,9832

0,9783

105 901 044,16

3 971 289,16

Česká národní banka

1,8794

1,9623

212 419 113,73

7 965 716,76

Danmarks Nationalbank

1,7591

1,7797

192 652 650,82

7 224 474,41

Magyar Nemzeti Bank

1,5488

1,5819

171 240 786,83

6 421 529,51

Narodowy Bank Polski

6,0335

6,0968

659 979 031,02

24 749 213,66

Banca Naţională a României

2,8289

2,8888

312 712 804,23

11 726 730,16

Sveriges Riksbank

2,9790

2,9441

318 699 033,14

11 951 213,74

Mezisoučet pro NCB zemí mimo eurozónu

18,0119

18,2319

1 973 604 463,93

74 010 167,40

Celkem

100,0000

100,0000

10 825 007 069,61

8 925 412 773,07

(Celkový výsledek nemusí souhlasit z důvodu zaokrouhlování.)

Médiím poskytne informace William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

Poznámky

  • *Podle článku 29.1 Protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média