Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
  • SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az EKB kiigazította tőkejegyzési kulcsát

2023. december 21.

  • Ötévenkénti kiigazítás az Európai Bizottság népességi és GDP adatai alapján
  • 17 nemzeti központi banknak megnő az EKB tőkéjében való részesedése, kilencnek csökken, egynek pedig nem változik
  • A rotációs szavazati jogok rendszere nem változik

Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsa a mai napon jogi aktusokat fogadott el, amelyek tárgya az EKB tőkejegyzési kulcsának és az Európai Unió nemzeti központi bankjai (NKB-k) által befizetendő tőkerészesedéseknek a rendszeres, ötévenkénti kiigazítása. Az EKB tőkejegyzési kulcsát utoljára 2020. február 1-jén igazítottuk ki, miután az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból, és ennek megfelelően a Bank of England elhagyta a Központi Bankok Európai Rendszerét. Az EKB új tőkejegyzési kulcsa 2024. január 1-jén lép érvénybe.

Az NKB-knak az EKB tőkéjében való részesedését oly módon súlyozzuk, ami egyenlő mértékben veszi figyelembe az illető tagállamoknak az Európai Unió össznépességéből és bruttó hazai össztermékéből való részesedését.* A vonatkozó népességi és GDP-adatokat az Európai Bizottság biztosítja. Az NKB-k átutalják egymás között a tőkerészesedéseket olyan mértékben, amely biztosítja, hogy a részesedések eloszlása megfeleljen a kiigazított kulcsnak.

A kiigazítást követően 17 központi banknak a korábbinál nagyobb, kilencnek kisebb részesedése lesz az EKB tőkéjében, míg egy központi bank esetében a kerekített tőkejegyzési kulcs ugyanaz marad. Az NKB-k részesedéseinek új eloszlását az alábbi táblázat tartalmazza. Az EKB jegyzett tőkéjének teljes összege változatlanul 10 825 007 069,61€. Az EKB vonatkozó határozatai megtalálhatók honlapunkon, és hamarosan az Európai Unió Hivatalos Lapjában is megjelennek.

Az NKB-elnököknek a Kormányzótanácsban való szavazati jogosultsági rotációját szabályozó rendszer értelmében az euroövezeti elnököket két csoportra kell osztani aszerint, hogy mekkora a tagállamuk pénzügyi szektora és bruttó hazai terméke, a fentebb említettek szerint. Ezeket az adatokat minden alkalommal újra kell számolni, amikor ötévenként a tőkejegyzési kulcs kiigazításra kerül. Az új számítások alapján 2024. január 1-jén nem változik meg az elnökök csoportbesorolása.

Az EKB tőkéjének eloszlása 2024. január 1-jétől

Az EKB tőkejegyzési kulcsa (%) 2023. dec. 31-ig

Az EKB tőkejegyzési kulcsa (%) 2024. jan. 1-től

Jegyzett tőkerészesedés (EUR) 2024. jan. 1-től

Befizetett tőkeösszeg (EUR) 2024. január 1-től

Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique

2,9630

3,0005

324 804 337,12

324 804 337,12

Deutsche Bundesbank

21,4394

21,7749

2 357 134 464,40

2 357 134 464,40

Eesti Pank

0,2291

0,2437

26 380 542,23

26 380 542,23

Central Bank of Ireland

1,3772

1,7811

192 804 200,92

192 804 200,92

Bank of Greece

2,0117

1,8474

199 981 180,60

199 981 180,60

Banco de España

9,6981

9,6690

1 046 669 933,56

1 046 669 933,56

Banque de France

16,6108

16,3575

1 770 700 531,41

1 770 700 531,41

Hrvatska narodna banka

0,6595

0,6329

68 511 469,74

68 511 469,74

Banca d’Italia

13,8165

13,0993

1 418 000 151,07

1 418 000 151,07

Central Bank of Cyprus

0,1750

0,1802

19 506 662,74

19 506 662,74

Latvijas Banka

0,3169

0,3169

34 304 447,40

34 304 447,40

Lietuvos bankas

0,4707

0,4826

52 241 484,12

52 241 484,12

Banque centrale du Luxembourg

0,2679

0,2976

32 215 221,04

32 215 221,04

Central Bank of Malta

0,0853

0,1053

11 398 732,44

11 398 732,44

De Nederlandsche Bank

4,7662

4,8306

522 912 791,50

522 912 791,50

Oesterreichische Nationalbank

2,3804

2,4175

261 694 545,91

261 694 545,91

Banco de Portugal

1,9035

1,9014

205 826 684,42

205 826 684,42

Banka Slovenije

0,3916

0,4041

43 743 853,57

43 743 853,57

Národná banka Slovenska

0,9314

0,9403

101 787 541,48

101 787 541,48

Suomen Pankki – Finlands Bank

1,4939

1,4853

160 783 830,00

160 783 830,00

Euroövezeti NKB-csoport részösszege

81,9881

81,7681

8 851 402 605,67

8 851 402 605,67

Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank)

0,9832

0,9783

105 901 044,16

3 971 289,16

Česká národní banka

1,8794

1,9623

212 419 113,73

7 965 716,76

Danmarks Nationalbank

1,7591

1,7797

192652650,82

7 224 474,41

Magyar Nemzeti Bank

1,5488

1,5819

171 240 786,83

6 421 529,51

Narodowy Bank Polski

6,0335

6,0968

659 979 031,02

24 749 213,66

Banca Naţională a României

2,8289

2,8888

312 712 804,23

11 726 730,16

Sveriges Riksbank

2,9790

2,9441

318 699 033,14

11 951 213,74

Euroövezeten kívüli NKB-csoport részösszege

18,0119

18,2319

1 973 604 463,93

74 010 167,40

Összesen

100,0000

100,0000

10 825 007 069,61

8 925 412 773,07

(A kerekítés miatt a tételek összege eltérhet a végösszegtől.)

A média képviselői kérdéseikkel szíveskedjenek William Lelieveldthez fordulni a +49 69 1344 7316-os telefonszámon.

Megjegyzés

  • *A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 29. cikkének 1. bekezdése értelmében.
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok