Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

EBC aktualizuje swój klucz kapitałowy

21 grudnia 2023

  • Copięcioletnia aktualizacja na podstawie danych Komisji Europejskiej o liczbie ludności i PKB
  • Udział 17 krajowych banków centralnych w kapitale EBC wzrasta, dziewięciu – maleje, a jednego – pozostaje niezmieniony
  • System rotacji prawa głosu bez zmian

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) przyjęła dziś akty prawne w sprawie dokonywanej regularnie co pięć lat aktualizacji klucza subskrypcji kapitału EBC i udziałów przypadających na krajowe banki centralne. Ostatnia aktualizacja klucza subskrypcji kapitału EBC odbyła się 1 lutego 2020 w następstwie opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię i związanego z tym wystąpienia Bank of England z Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Nowy klucz subskrypcji kapitału EBC zacznie obowiązywać 1 stycznia 2024.

Udział krajowego banku centralnego w kapitale EBC wynika z wagi odpowiadającej – w równych częściach – udziałowi danego państwa członkowskiego w całkowitej liczbie ludności i produkcie krajowym brutto (PKB) Unii Europejskiej*. Odnośne dane o liczbie ludności i PKB dostarcza Komisja Europejska. Krajowe banki centralne dokonają między sobą przekazania udziałów, żeby uzyskać rozkład zgodny z zaktualizowanym kluczem.

Po aktualizacji udział 17 krajowych banków centralnych w kapitale EBC wzrośnie, dziewięciu zmaleje, a jednego po zaokrągleniu pozostanie bez zmian. Nowy rozkład udziałów przedstawia poniższa tabela. Łączna wartość subskrybowanego kapitału EBC pozostaje niezmieniona i wynosi 10 825 007 069,61 euro. Odnośne decyzje EBC są dostępne na stronie internetowej EBC, a w odpowiednim terminie zostaną ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z rotacyjnym systemem korzystania z prawa głosu w Radzie Prezesów prezesi krajowych banków centralnych ze strefy euro są podzieleni na dwie grupy, zależnie od wielkości sektora finansowego i PKB swojego państwa, według danych wspomnianych powyżej. Te dane są wyliczane przy każdej copięcioletniej aktualizacji klucza kapitałowego. Z nowych obliczeń wynika, że 1 stycznia 2024 podział prezesów na grupy się nie zmieni.

Rozkład udziałów w kapitale EBC od 1 stycznia 2024

Klucz subskrypcji kapitału EBC (%) do 31.12.2023

Klucz subskrypcji kapitału EBC (%) od 1.01.2024

Subskrybowany udział w kapitale (EUR) od 1.01.2024

Kapitał opłacony (EUR) od 1.01.2024

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

2,9630

3,0005

324 804 337,12

324 804 337,12

Deutsche Bundesbank

21,4394

21,7749

2 357 134 464,40

2 357 134 464,40

Eesti Pank

0,2291

0,2437

26 380 542,23

26 380 542,23

Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

1,3772

1,7811

192 804 200,92

192 804 200,92

Bank of Greece

2,0117

1,8474

199 981 180,60

199 981 180,60

Banco de España

9,6981

9,6690

1 046 669 933,56

1 046 669 933,56

Banque de France

16,6108

16,3575

1 770 700 531,41

1 770 700 531,41

Hrvatska narodna banka

0,6595

0,6329

68 511 469,74

68 511 469,74

Banca d’Italia

13,8165

13,0993

1 418 000 151,07

1 418 000 151,07

Central Bank of Cyprus

0,1750

0,1802

19 506 662,74

19 506 662,74

Latvijas Banka

0,3169

0,3169

34 304 447,40

34 304 447,40

Lietuvos bankas

0,4707

0,4826

52 241 484,12

52 241 484,12

Banque centrale du Luxembourg

0,2679

0,2976

32 215 221,04

32 215 221,04

Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

0,0853

0,1053

11 398 732,44

11 398 732,44

De Nederlandsche Bank

4,7662

4,8306

522 912 791,50

522 912 791,50

Oesterreichische Nationalbank

2,3804

2,4175

261 694 545,91

261 694 545,91

Banco de Portugal

1,9035

1,9014

205 826 684,42

205 826 684,42

Banka Slovenije

0,3916

0,4041

43 743 853,57

43 743 853,57

Národná banka Slovenska

0,9314

0,9403

101 787 541,48

101 787 541,48

Suomen Pankki – Finlands Bank

1,4939

1,4853

160 783 830,00

160 783 830,00

Razem krajowe banki centralne ze strefy euro

81,9881

81,7681

8 851 402 605,67

8 851 402 605,67

Българска народна банка (Narodowy Bank Bułgarii)

0,9832

0,9783

105 901 044,16

3 971 289,16

Česká národní banka

1,8794

1,9623

212 419 113,73

7 965 716,76

Danmarks Nationalbank

1,7591

1,7797

192 652 650,82

7 224 474,41

Magyar Nemzeti Bank

1,5488

1,5819

171 240 786,83

6 421 529,51

Narodowy Bank Polski

6,0335

6,0968

659 979 031,02

24 749 213,66

Banca Naţională a României

2,8289

2,8888

312 712 804,23

11 726 730,16

Sveriges riksbank

2,9790

2,9441

318 699 033,14

11 951 213,74

Razem krajowe banki centralne spoza strefy euro

18,0119

18,2319

1 973 604 463,93

74 010 167,40

Razem

100,0000

100,0000

10 825 007 069,61

8 925 412 773,07

(Liczby mogą się nie sumować z powodu zaokrągleń).

Kontakt z mediami: William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

Uwagi

  • * Zgodnie z art. 29 ust. 1 Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami