Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP muuttaa pääoman jakoperustetta

21.12.2023

  • EKP:n pääoman jakoperuste tarkistetaan viiden vuoden välein Euroopan komissiolta saatujen väkiluku- ja BKT-tietojen pohjalta
  • Osuus EKP:n pääomasta kasvaa 17 kansallisella keskuspankilla, pienenee yhdeksällä pankilla, ja yhdellä se pysyy ennallaan
  • Äänioikeuksien kierto EKP:n neuvostossa ei muutu.

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto hyväksyi tänään viisivuotistarkistuksen pohjalta päätökset, joilla muutetaan EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperustetta ja kansallisten keskuspankkien osuuksia pääomasta. Pääoman jakoperustetta muutettiin viimeksi 1.2.2020 Ison-Britannian erottua Euroopan unionista (EU) ja Englannin pankin irtauduttua Euroopan keskuspankkijärjestelmästä. EKP:n pääoman uusi jakoperuste tulee voimaan 1.1.2024.

Kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:n pääomasta painotetaan sen mukaan, mikä on kunkin jäsenvaltion osuus koko EU:n väkiluvusta ja bruttokansantuotteesta (BKT). Kummankin tekijän painoarvo on yhtä suuri.* Tiedot jäsenvaltioiden väkiluvusta ja bruttokansantuotteesta saadaan Euroopan komissiolta. Kansalliset keskuspankit toteuttavat keskenään tarvittavat pääomaosuuksien siirrot, jotta osuuksien jakauma vastaa uutta jakoperustetta.

Tarkistuksen jälkeen 17 kansallisen keskuspankin osuus EKP:n pääomasta on aiempaa suurempi. Yhdeksällä keskuspankilla osuus pienenee, ja yhdellä keskuspankilla osuus pysyy samana (pyöristys huomioon ottaen). Kansallisten keskuspankkien uudet osuudet EKP:n pääomasta esitetään alla olevassa taulukossa. EKP:n merkitty pääoma on edelleen yhteensä 10 825 007 069,61 euroa. Aiheeseen liittyvät EKP:n päätökset on julkaistu EKP:n verkkosivuilla, ja ne julkaistaan myöhemmin myös Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

EKP:n neuvostossa on käytössä äänioikeuksien kiertojärjestelmä. Sitä varten kansallisten keskuspankkien pääjohtajat jaetaan kahteen ryhmään sen mukaan, miten suuri osuus jäsenvaltiolla on euroalueen yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta ja euroalueen rahalaitossektorin kokonaisvaroista. Osuudet lasketaan uudelleen aina EKP:n pääoman jakoperusteen viisivuotistarkistuksen yhteydessä. Uusien laskelmien perusteella pääjohtajien ryhmäjako pysyy 1.1.2024 ennallaan.

Kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:n pääomasta

EKP:n pääoman merkinnässä sovellettava jakoperuste 31.12.2023 asti

EKP:n pääoman merkinnässä sovellettava jakoperuste 1.1.2024 alkaen

Merkitty pääomaosuus (euroa) 1.1.2024 alkaen

Maksettu pääoma (euroa) 1.1.2024

Belgian keskuspankki

2,9630

3,0005

324 804 337,12

324 804 337,12

Saksan keskuspankki

21,4394

21,7749

2 357 134 464,40

2 357 134 464,40

Viron keskuspankki

0,2291

0,2437

26 380 542,23

26 380 542,23

Irlannin keskuspankki

1,3772

1,7811

192 804 200,92

192 804 200,92

Kreikan keskuspankki

2,0117

1,8474

199 981 180,60

199 981 180,60

Espanjan keskuspankki

9,6981

9,6690

1 046 669 933,56

1 046 669 933,56

Ranskan keskuspankki

16,6108

16,3575

1 770 700 531,41

1 770 700 531,41

Kroatian keskuspankki

0,6595

0,6329

68 511 469,74

68 511 469,74

Italian keskuspankki

13,8165

13,0993

1 418 000 151,07

1 418 000 151,07

Kyproksen keskuspankki

0,1750

0,1802

19 506 662,74

19 506 662,74

Latvian keskuspankki

0,3169

0,3169

34 304 447,40

34 304 447,40

Liettuan keskuspankki

0,4707

0,4826

52 241 484,12

52 241 484,12

Luxemburgin keskuspankki

0,2679

0,2976

32 215 221,04

32 215 221,04

Maltan keskuspankki

0,0853

0,1053

11 398 732,44

11 398 732,44

Alankomaiden keskuspankki

4,7662

4,8306

522 912 791,50

522 912 791,50

Itävallan keskuspankki

2,3804

2,4175

261 694 545,91

261 694 545,91

Portugalin keskuspankki

1,9035

1,9014

205 826 684,42

205 826 684,42

Slovenian keskuspankki

0,3916

0,4041

43 743 853,57

43 743 853,57

Slovakian keskuspankki

0,9314

0,9403

101 787 541,48

101 787 541,48

Suomen Pankki

1,4939

1,4853

160 783 830,00

160 783 830,00

Euroalueen kansalliset keskuspankit yhteensä

81,9881

81,7681

8 851 402 605,67

8 851 402 605,67

Bulgarian keskuspankki

0,9832

0,9783

105 901 044,16

3 971 289,16

Tšekin keskuspankki

1,8794

1,9623

212 419 113,73

7 965 716,76

Tanskan keskuspankki

1,7591

1,7797

192 652 650,82

7 224 474,41

Unkarin keskuspankki

1,5488

1,5819

171 240 786,83

6 421 529,51

Puolan keskuspankki

6,0335

6,0968

659 979 031,02

24 749 213,66

Romanian keskuspankki

2,8289

2,8888

312 712 804,23

11 726 730,16

Ruotsin keskuspankki

2,9790

2,9441

318 699 033,14

11 951 213,74

Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden kansalliset keskuspankit yhteensä

18,0119

18,2319

1 973 604 463,93

74 010 167,40

Yhteensä

100,0000

100,0000

10 825 007 069,61

8 925 412 773,07

(Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.)

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa William Lelieveldt puhelinnumerossa +49 69 1344 7316.

Alaviite

  • * Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 29.1 artiklan mukaan
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle