Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB koriģē savu kapitāla atslēgu

2023. gada 21. decembrī

  • Šī ir korekcija, ko veic reizi piecos gados, balstoties uz Eiropas Komisijas datiem par iedzīvotāju skaitu un IKP.
  • 17 nacionālo centrālo banku daļa ECB kapitālā būs lielāka, deviņu – mazāka un vienas – nemainīsies.
  • Balsstiesību rotācijas sistēma netiks mainīta.

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome šodien pieņēma tiesību aktus par ECB kapitāla atslēgas un nacionālo centrālo banku (NCB) iemaksu sadalījuma regulāro korekciju, kas tiek veikta reizi piecos gados. ECB kapitāla atslēga pēdējo reizi koriģēta 2020. gada 1. februārī pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības un tai sekojošās Anglijas Bankas aiziešanas no Eiropas Centrālo banku sistēmas. ECB jaunā kapitāla parakstīšanas atslēga stāsies spēkā 2024. gada 1. janvārī.

NCB daļas ECB kapitālā tiek svērtas vienādā proporcijā atbilstoši katras dalībvalsts iedzīvotāju kopskaita un iekšzemes kopprodukta (IKP) īpatsvaram Eiropas Savienībā (ES).* Atbilstošos datus par iedzīvotāju skaitu un IKP apjomu sniedz Eiropas Komisija. NCB viena otrai nodod kapitāla daļas tādā apjomā, lai nodrošinātu, ka kapitāla daļu sadalījums atbilst koriģētajai kapitāla atslēgai.

Pēc šīs korekcijas 17 centrālo banku daļa ECB kapitālā būs lielāka nekā iepriekš un deviņu – mazāka nekā iepriekš, savukārt vienas centrālās bankas daļa nemainīsies. Jauno NCB kapitāla daļu sadalījumu sk. tabulā. Kopējais ECB parakstītā kapitāla apjoms nemainās (10 825 007 069.61 euro). Atbilstošie ECB lēmumi pieejami ECB interneta vietnē un drīzumā tiks publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

Sistēma, kuras ietvaros NCB vadītāji pārmaiņus izmanto balsstiesības Padomē, kā norādīts iepriekš, paredz, ka eurozonas NCB vadītājus iedala divās grupās atbilstoši to dalībvalsts finanšu sektora lielumam un IKP apjomam. Šie dati jākoriģē vienlaikus ar kapitāla atslēgas korekciju, kas tiek veikta reizi piecos gados. Balstoties uz jaunajiem aprēķiniem, NCB vadītāju sadalījums grupās 2024. gada 1. janvārī nemainīsies.

ECB kapitāla sadalījums 2024. gada 1. janvārī

ECB kapitāla parakstīšanas atslēga (%)

līdz 2023. gada 31. decembrim

ECB kapitāla parakstīšanas atslēga (%)

ar 2024. gada 1. janvāri

Parakstītā kapitāla daļa (euro)

ar 2024. gada 1. janvāri

Apmaksātais kapitāls (euro)

ar 2024. gada 1. janvāri

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2.9630

3.0005

324 804 337.12

324 804 337.12

Deutsche Bundesbank

21.4394

21.7749

2 357 134 464.40

2 357 134 464.40

Eesti Pank

0.2291

0.2437

26 380 542.23

26 380 542.23

Bank Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1.3772

1.7811

192 804 200.92

192 804 200.92

Bank of Greece

2.0117

1.8474

199 981 180.60

199 981 180.60

Banco de España

9.6981

9.6690

1 046 669 933.56

1 046 669 933.56

Banque de France

16.6108

16.3575

1 770 700 531.41

1 770 700 531.41

Hrvatska narodna banka

0.6595

0.6329

68 511 469.74

68 511 469.74

Banca d’Italia

13.8165

13.0993

1 418 000 151.07

1 418 000 151.07

Central Bank of Cyprus

0.1750

0.1802

19 506 662.74

19 506 662.74

Latvijas Banka

0.3169

0.3169

34 304 447.40

34 304 447.40

Lietuvos bankas

0.4707

0.4826

52 241 484.12

52 241 484.12

Banque centrale du Luxembourg

0.2679

0.2976

32 215 221.04

32 215 221.04

Bank Čentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

0.0853

0.1053

11 398 732.44

11 398 732.44

De Nederlandsche Bank

4.7662

4.8306

522 912 791.50

522 912 791.50

Oesterreichische Nationalbank

2.3804

2.4175

261 694 545.91

261 694 545.91

Banco de Portugal

1.9035

1.9014

205 826 684.42

205 826 684.42

Banka Slovenije

0.3916

0.4041

43 743 853.57

43 743 853.57

Národná banka Slovenska

0.9314

0.9403

101 787 541.48

101 787 541.48

Suomen Pankki – Finlands Bank

1.4939

1.4853

160 783 830.00

160 783 830.00

Eurozonas valstu grupas NCB starpsumma

81.9881

81.7681

8 851 402 605.67

8 851 402 605.67

Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka)

0.9832

0.9783

105 901 044.16

3 971 289.16

Česká národní banka

1.8794

1.9623

212 419 113.73

7 965 716.76

Danmarks Nationalbank

1.7591

1.7797

192 652 650.82

7 224 474.41

Magyar Nemzeti Bank

1.5488

1.5819

171 240 786.83

6 421 529.51

Narodowy Bank Polski

6.0335

6.0968

659 979 031.02

24 749 213.66

Banca Naţională a României

2.8289

2.8888

312 712 804.23

11 726 730.16

Sveriges Riksbank

2.9790

2.9441

318 699 033.14

11 951 213.74

Ārpus eurozonas esošo valstu grupas NCB starpsumma

18.0119

18.2319

1 973 604 463.93

74 010 167.40

Kopā

100.0000

100.0000

10 825 007 069.61

8 925 412 773.07

Skaitļu noapaļošanas rezultātā summa var atšķirties no kopsummas.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Viljama Lelivelta (William Lelieveldt; tālr. +49 69 1344 7316).

Piezīme.

  • * Saskaņā ar Protokola par Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās Bankas Statūtiem 29.1. pantu.
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem