Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • COMUNICAT DE PRESĂ

BCE își ajustează grila de repartiție pentru subscrierea la capital

21 decembrie 2023

  • Ajustare cincinală bazată pe datele privind populația și PIB furnizate de Comisia Europeană
  • 17 bănci centrale naționale vor deține o cotă mai ridicată în capitalul BCE, nouă vor avea o cotă mai scăzută, iar una își va menține aceeași cotă
  • Sistemul de rotație a drepturilor de vot rămâne nemodificat

Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a adoptat astăzi acte juridice privind ajustarea cincinală periodică a grilei de repartiție pentru subscrierea la capitalul BCE și a contribuțiilor alocate băncilor centrale naționale (BCN). Ultima ajustare a grilei de repartiție a avut loc la data de 1 februarie 2020, ca urmare a ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană și a retragerii implicite a Bank of England din Sistemul European al Băncilor Centrale. Noua grilă de repartiție pentru subscrierea la capitalul BCE va intra în vigoare la 1 ianuarie 2024.

Cotele BCN în capitalul BCE reflectă ponderile statelor membre respective în totalul populației și în produsul intern brut (PIB) al Uniunii Europene, în proporții egale.* Datele relevante privind populația și PIB sunt furnizate de Comisia Europeană. BCN își vor transfera reciproc cotele de capital necesare pentru a asigura că repartiția cotelor corespunde grilei ajustate.

În urma ajustării, 17 bănci centrale vor deține o cotă mai ridicată în capitalul BCE comparativ cu perioada anterioară, iar nouă vor avea o cotă mai scăzută, în cazul unei bănci centrale valoarea rotunjită a cotei sale în grila de repartiție rămânând aceeași. Noua repartiție a cotelor BCN este prezentată în tabelul de mai jos. Valoarea totală a capitalului subscris al BCE rămâne nemodificată la 10 825 007 069,61 EUR. Deciziile relevante ale BCE sunt disponibile pe website-ul BCE și vor fi publicate în timp util în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Sistemul conform căruia guvernatorii BCN dețin prin rotație drepturi de vot în cadrul Consiliului guvernatorilor prevede repartizarea guvernatorilor BCN din zona euro în două grupuri, în funcție de dimensiunea sectorului financiar și a PIB al statului membru din care provin, astfel cum s-a menționat anterior. Aceste date trebuie recalculate la fiecare ajustare cincinală a grilei de repartiție. Pe baza noilor calcule, repartizarea guvernatorilor în grupuri începând cu 1 ianuarie 2024 rămâne nemodificată.

Repartizarea capitalului BCE începând cu 1 ianuarie 2024

Grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul BCE (%)
până la 31 decembrie 2023

Grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul BCE (%)
de la 1 ianuarie 2024

Cota de capital subscrisă (EUR)
de la 1 ianuarie 2024

Capitalul vărsat (EUR)
de la 1 ianuarie 2024

Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique

2,9630

3,0005

324 804 337,12

324 804 337,12

Deutsche Bundesbank

21,4394

21,7749

2 357 134 464,40

2 357 134 464,40

Eesti Pank

0,2291

0,2437

26 380 542,23

26 380 542,23

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,3772

1,7811

192 804 200,92

192 804 200,92

Bank of Greece

2,0117

1,8474

199 981 180,60

199 981 180,60

Banco de España

9,6981

9,6690

1 046 669 933,56

1 046 669 933,56

Banque de France

16,6108

16,3575

1 770 700 531,41

1 770 700 531,41

Hrvatska narodna banka

0,6595

0,6329

68 511 469,74

68 511 469,74

Banca d’Italia

13,8165

13,0993

1 418 000 151,07

1 418 000 151,07

Central Bank of Cyprus

0,1750

0,1802

19 506 662,74

19 506 662,74

Latvijas Banka

0,3169

0,3169

34 304 447,40

34 304 447,40

Lietuvos bankas

0,4707

0,4826

52 241 484,12

52 241 484,12

Banque centrale du Luxembourg

0,2679

0,2976

32 215 221,04

32 215 221,04

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0853

0,1053

11 398 732,44

11 398 732,44

De Nederlandsche Bank

4,7662

4,8306

522 912 791,50

522 912 791,50

Oesterreichische Nationalbank

2,3804

2,4175

261 694 545,91

261 694 545,91

Banco de Portugal

1,9035

1,9014

205 826 684,42

205 826 684,42

Banka Slovenije

0,3916

0,4041

43 743 853,57

43 743 853,57

Národná banka Slovenska

0,9314

0,9403

101 787 541,48

101 787 541,48

Suomen Pankki – Finlands Bank

1,4939

1,4853

160 783 830,00

160 783 830,00

Subtotal pentru grupul BCN din zona euro

81,9881

81,7681

8 851 402 605,67

8 851 402 605,67

Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei)

0,9832

0,9783

105 901 044,16

3 971 289,16

Česká národní banka

1,8794

1,9623

212 419 113,73

7 965 716,76

Danmarks Nationalbank

1,7591

1,7797

192 652 650,82

7 224 474,41

Magyar Nemzeti Bank

1,5488

1,5819

171 240 786,83

6 421 529,51

Narodowy Bank Polski

6,0335

6,0968

659 979 031,02

24 749 213,66

Banca Națională a României

2,8289

2,8888

312 712 804,23

11 726 730,16

Sveriges riksbank

2,9790

2,9441

318 699 033,14

11 951 213,74

Subtotal pentru grupul BCN din afara zonei euro

18,0119

18,2319

1 973 604 463,93

74 010 167,40

Total

100,0000

100,0000

10 825 007 069,61

8 925 412 773,07

(Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalul să nu corespundă sumei componentelor.)

Pentru întrebări din partea mass-media, persoana de contact este William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

Notă

  • * În conformitate cu articolul 29.1 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene.
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media