Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB koreguoja savo kapitalo raktą

2023 m. gruodžio 21 d.

  • Atliktas kas penkerius metus vykdomas koregavimas pagal Europos Komisijos pateiktus gyventojų skaičiaus ir BPV duomenis.
  • 17-ai nacionalinių centrinių bankų nustatyta didesnė ECB kapitalo dalis, devyniems – mažesnė, o vieno banko dalis nepakeista.
  • Balsavimo teisių rotacijos tvarka nesikeičia.

Šiandien Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba priėmė teisės aktus dėl eilinio, kas penkerius metus atliekamo ECB kapitalo pasirašymo rakto ir nacionalinių centrinių bankų (NCB) mokamų įnašų koregavimo. ECB kapitalo raktas paskutinį kartą koreguotas 2020 m. vasario 1 d., Jungtinei Karalystei pasitraukus iš Europos Sąjungos ir Bank of England atitinkamai pasitraukus iš Europos centrinių bankų sistemos. Naujasis ECB kapitalo pasirašymo raktas įsigalios 2024 m. sausio 1 d.

NCB dalys ECB kapitale apskaičiuojamos taikant indeksus, nustatomus pagal tai, kokią visos Europos Sąjungos gyventojų skaičiaus ir bendrojo vidaus produkto (BVP) dalį sudaro atitinkamos valstybės narės gyventojų skaičius ir bendrasis vidaus produktas, taikant vienodus koeficientus*. Gyventojų skaičiaus ir BVP duomenis teikia Europos Komisija. NCB tarpusavyje atliks kapitalo dalių pervedimą, kad kapitalo dalių paskirstymas atitiktų pakoreguotą raktą.

Atlikus koregavimą, 17-os centrinių bankų dalis ECB kapitale bus didesnė negu anksčiau, devynių – mažesnė, o vieno centrinio banko suapvalinta dalis liks tokia pati. Pakoreguotos NCB dalys parodytos toliau pateiktoje lentelėje. Bendras pasirašytas ECB kapitalas nesikeičia ir yra 10 825 007 069,61 euro. Atitinkami ECB sprendimai paskelbti ECB interneto svetainėje, o vėliau bus paskelbti ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pagal Valdančiojoje taryboje taikomą NCB valdytojų balsavimo teisių rotacijos tvarką euro zonos NCB valdytojai skirstomi į dvi grupes pagal jų valstybių narių finansų sektoriaus ir BVP dydį, kaip minėta pirmiau. Šie duomenys turi būti perskaičiuojami kaskart, kai kas penkerius metus koreguojamas kapitalo pasirašymo raktas. Pagal naujus skaičiavimus valdytojų suskirstymas į grupes nuo 2024 m. sausio 1 d. nesikeičia.

ECB kapitalo paskirstymas nuo 2024 m. sausio 1 d.

ECB kapitalo pasirašymo raktas (%) iki 2023 m. gruodžio 31 d.

ECB kapitalo pasirašymo raktas (%) nuo 2024 m. sausio 1 d.

Pasirašyta kapitalo dalis (EUR) nuo 2024 m. sausio 1 d.

Apmokėtas kapitalas (EUR) nuo 2024 m. sausio 1 d.

Nationale Bank van Belgie / Banque Nationale de Belgique

2,9630

3,0005

324 804 337,12

324 804 337,12

Deutsche Bundesbank

21,4394

21,7749

2 357 134 464,40

2 357 134 464,40

Eesti Pank

0,2291

0,2437

26 380 542,23

26 380 542,23

Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

1,3772

1,7811

192 804 200,92

192 804 200,92

Bank of Greece

2,0117

1,8474

199 981 180,60

199 981 180,60

Banco de España

9,6981

9,6690

1 046 669 933,56

1 046 669 933,56

Banque de France

16,6108

16,3575

1 770 700 531,41

1 770 700 531,41

Hrvatska narodna banka

0,6595

0,6329

68 511 469,74

68 511 469,74

Banca d’Italia

13,8165

13,0993

1 418 000 151,07

1 418 000 151,07

Central Bank of Cyprus

0,1750

0,1802

19 506 662,74

19 506 662,74

Latvijas Banka

0,3169

0,3169

34 304 447,40

34 304 447,40

Lietuvos bankas

0,4707

0,4826

52 241 484,12

52 241 484,12

Banque centrale du Luxembourg

0,2679

0,2976

32 215 221,04

32 215 221,04

Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta

0,0853

0,1053

11 398 732,44

11 398 732,44

De Nederlandsche Bank

4,7662

4,8306

522 912 791,50

522 912 791,50

Oesterreichische Nationalbank

2,3804

2,4175

261 694 545,91

261 694 545,91

Banco de Portugal

1,9035

1,9014

205 826 684,42

205 826 684,42

Banka Slovenije

0,3916

0,4041

43 743 853,57

43 743 853,57

Národná banka Slovenska

0,9314

0,9403

101 787 541,48

101 787 541,48

Suomen Pankki – Finlands Bank

1,4939

1,4853

160 783 830,00

160 783 830,00

Tarpinė euro zonos NCB grupės suma

81,9881

81,7681

8 851 402 605,67

8 851 402 605,67

Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinis bankas)

0,9832

0,9783

105 901 044,16

3 971 289,16

Česká národní banka

1,8794

1,9623

212 419 113,73

7 965 716,76

Danmarks Nationalbank

1,7591

1,7797

192 652 650,82

7 224 474,41

Magyar Nemzeti Bank

1,5488

1,5819

171 240 786,83

6 421 529,51

Narodowy Bank Polski

6,0335

6,0968

659 979 031,02

24 749 213,66

Banca Naţională a României

2,8289

2,8888

312 712 804,23

11 726 730,16

Sveriges Riksbank

2,9790

2,9441

318 699 033,14

11 951 213,74

Tarpinė ne euro zonos NCB grupės suma

18,0119

18,2319

1 973 604 463,93

74 010 167,40

Iš viso

100,0000

100,0000

10 825 007 069,61

8 925 412 773,07

Dėl apvalinimo skaičių sumos gali nesutapti su nurodytomis bendromis sumomis.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Williamui Lelieveldtui tel. +49 69 1344 7316.

Pastaba.

  • *Vadovaujantis Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 29.1 straipsniu.
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai