Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je prilagodila kapitalski ključ

21. december 2023

  • Prilagoditev, ki se izvede vsakih pet let, temelji na podatkih Evropske komisije o številu prebivalcev in BDP.
  • Večji delež v kapitalu ECB bo imelo 17 nacionalnih centralnih bank, devet jih bo imelo manjši delež, delež ene pa bo ostal enak.
  • Sistem rotacije glasovalnih pravic ostaja nespremenjen.

Svet Evropske centralne banke (ECB) je danes sprejel pravne akte o redni petletni prilagoditvi kapitalskega ključa ECB ter o prispevkih, ki so dodeljeni v plačilo nacionalnim centralnim bankam (NCB). Kapitalski ključ ECB je bil nazadnje prilagojen 1. februarja 2020 zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije in posledičnega umika centralne banke Bank of England iz Evropskega sistema centralnih bank. Novi ključ za vpis kapitala ECB bo začel veljati 1. januarja 2024.

Deleži nacionalnih centralnih bank v kapitalu ECB so tehtani glede na delež posamezne države članice v celotnem prebivalstvu in bruto domačem proizvodu (BDP) Evropske unije, pri čemer sta si deleža enaka.* Podatke o številu prebivalcev in BDP je zagotovila Evropska komisija. Nacionalne centralne banke bodo med sabo prenesle kapitalske deleže v obsegu, ki je potreben, da se porazdelitev deležev ujema s spremenjenim ključem.

Po prilagoditvi bo imelo 17 centralnih bank večji delež v kapitalu ECB kot prej, devet jih bo imelo manjši delež, medtem ko pri eni centralni banki zaokrožen kapitalski ključ ostaja enak. Nova porazdelitev deležev nacionalnih centralnih bank je predstavljena v tabeli spodaj. Skupni znesek vpisanega kapitala ECB ostaja nespremenjen v višini 10.825.007.069,61 EUR. Ustrezni sklepi ECB so na voljo na spletnem mestu ECB in bodo kmalu objavljeni v Uradnem listu Evropske unije.

V skladu s sistemom, po katerem si guvernerji nacionalnih centralnih bank glasovalne pravice v Svetu ECB izmenjujejo po sistemu rotacije, so guvernerji centralnih bank v euroobmočju razdeljeni v dve skupini, in sicer glede na velikost finančnega sektorja in BDP države članice, kot je navedeno zgoraj. Ob vsaki petletni prilagoditvi kapitalskega ključa je treba te podatke ponovno izračunati. Na podlagi novih izračunov ostaja razporeditev guvernerjev v obeh skupinah s 1. januarjem 2024 nespremenjena.

Porazdelitev kapitala ECB na dan 1. januarja 2024

Ključ za vpis kapitala ECB (%) do 31. decembra 2023

Ključ za vpis kapitala ECB (%) od 1. januarja 2024

Vpisani delež kapitala (EUR) od 1. januarja 2024

Vplačani kapital (EUR) od 1. januarja 2024

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,9630

3,0005

324.804.337,12

324.804.337,12

Deutsche Bundesbank

21,4394

21,7749

2.357.134.464,40

2.357.134.464,40

Eesti Pank

0,2291

0,2437

26.380.542,23

26.380.542,23

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,3772

1,7811

192.804.200,92

192.804.200,92

Bank of Greece

2,0117

1,8474

199.981.180,60

199.981.180,60

Banco de España

9,6981

9,6690

1.046.669.933,56

1.046.669.933,56

Banque de France

16,6108

16,3575

1.770.700.531,41

1.770.700.531,41

Hrvatska narodna banka

0,6595

0,6329

68.511.469,74

68.511.469,74

Banca d’Italia

13,8165

13,0993

1.418.000.151,07

1.418.000.151,07

Central Bank of Cyprus

0,1750

0,1802

19.506.662,74

19.506.662,74

Latvijas Banka

0,3169

0,3169

34.304.447,40

34.304.447,40

Lietuvos bankas

0,4707

0,4826

52.241.484,12

52.241.484,12

Banque centrale du Luxembourg

0,2679

0,2976

32.215.221,04

32.215.221,04

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

0,0853

0,1053

11.398.732,44

11.398.732,44

De Nederlandsche Bank

4,7662

4,8306

522.912.791,50

522.912.791,50

Oesterreichische Nationalbank

2,3804

2,4175

261.694.545,91

261.694.545,91

Banco de Portugal

1,9035

1,9014

205.826.684,42

205.826.684,42

Banka Slovenije

0,3916

0,4041

43.743.853,57

43.743.853,57

Národná banka Slovenska

0,9314

0,9403

101.787.541,48

101.787.541,48

Suomen Pankki – Finlands Bank

1,4939

1,4853

160.783.830,00

160.783.830,00

Skupaj NCB euroobmočja

81,9881

81,7681

8.851.402.605,67

8.851.402.605,67

Българска народна банка (Bolgarska narodna banka)

0,9832

0,9783

105.901.044,16

3.971.289,16

Česká národní banka

1,8794

1,9623

212.419.113,73

7.965.716,76

Danmarks Nationalbank

1,7591

1,7797

192.652.650,82

7.224.474,41

Magyar Nemzeti Bank

1,5488

1,5819

171.240.786,83

6.421.529,51

Narodowy Bank Polski

6,0335

6,0968

659.979.031,02

24.749.213,66

Banca Naţională a României

2,8289

2,8888

312.712.804,23

11.726.730,16

Sveriges riksbank

2,9790

2,9441

318.699.033,14

11.951.213,74

Skupaj NCB zunaj euroobmočja

18,0119

18,2319

1.973.604.463,93

74.010.167,40

Skupaj

100,0000

100,0000

10.825.007.069,61

8.925.412.773,07

(Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.)

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je William Lelieveldt, tel. +49 69 1344 7316.

Opombe

  • *V skladu s členom 29.1 Protokola o statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke.
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije