Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Хърватия въвежда еврото

1 януари 2023 г.

  • Евробанкнотите и монетите влизат в обращение в Хърватия
  • Hrvatska narodna banka се присъединява към Евросистемата
  • Хърватия става двадесетият член на еврозоната
  • Hrvatska narodna banka вече също е пълноправен член на единния надзорен механизъм след период на тясно сътрудничество

Днес еврото влезе в обращение в Хърватия, с което броят на държавите членки на Европейския съюз, използващи единната европейска валута, достигна 20.

„Приветствам Хърватия в семейството на еврото и в Управителния съвет на ЕЦБ във Франкфурт“, заяви председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард. "Хърватия работи усилено, за да стане двадесетият член на еврозоната, и постигна успех. Поздравявам хърватския народ. Това показва, че еврото е привлекателна валута, която осигурява стабилност на членовете си."

С присъединяването на Хърватия към еврозоната Hrvatska narodna banka – националната централна банка на страната, става член на Евросистемата. Системата на централните банки на еврозоната се състои от ЕЦБ и националните централни банки на държавите, чиято парична единица е еврото.

Hrvatska narodna banka става пълноправен член и на единния надзорен механизъм, макар че от октомври 2020 г. страната е част от рамката за тясно сътрудничество. Понастоящем ЕЦБ отговаря за прекия надзор над пет значими институции в страната и за наблюдението над 16 по-малко значими институции там. Като част от надзорните си задачи ЕЦБ отговаря също за лицензирането на банките и за оценката на купувачите на квалифицирани дялови участия във всички банки. Hrvatska narodna banka вече има представител в Надзорния съвет на ЕЦБ.

Hrvatska narodna banka изплати остатъка от вноската си в капитала на ЕЦБ и преведе дела си в чуждестранните резервни активи на ЕЦБ. Хърватските контрагенти на Евросистемата ще имат възможност да участват в операциите на ЕЦБ на открития пазар, обявени след 1 януари 2023 г. Списък на разположените в Хърватия кредитни институции и клонове на кредитни институции, които подлежат на изискването за резерви, ще бъде публикуван скоро на уебсайта на ЕЦБ, както и списъци на клоновете на хърватски кредитни институции, разположени в други държави членки на ЕС, които вече използват еврото. На 28 октомври 2022 г. ЕЦБ обяви преходни разпоредби за изискването за минимални резерви. Активите, намиращи се в Хърватия, които отговарят на необходимите изисквания, ще бъдат добавени към списъка с допустими обезпечения на еврозоната.

Присъединяването на Хърватия към еврозоната като нейния двадесети член означава също, че е актуализирана системата на ротационните права на глас в Управителния съвет на ЕЦБ, като правата се редуват според календар.

Членството на Хърватия в еврозоната доведе и до промени в записания капитал на Евросистемата.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Александрин Буйе на телефон: +49 172 174 93 66.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите