Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

Kroatië voert de euro in

1 januari 2023

  • In Kroatië komen eurobankbiljetten en euromunten in omloop
  • Hrvatska narodna banka treedt toe tot het Eurosysteem
  • Kroatië wordt het 20ste lid van het eurogebied
  • Na een periode van nauwe samenwerking is Hrvatska narodna banka nu volwaardig lid van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme

De euro is vandaag ingevoerd in Kroatië, waardoor het aantal lidstaten van de Europese Unie (EU) die de gemeenschappelijke munt gebruiken op 20 is gekomen.

‘Ik heet Kroatië hartelijk welkom in de eurofamilie en in de Raad van Bestuur van de ECB in Frankfurt,’ aldus Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank. ‘Kroatië heeft hard gewerkt om het twintigste lid van het eurogebied te worden, en dat is gelukt. Ik wil het Kroatische volk dan ook van harte feliciteren. Hieruit blijkt dat de euro een aantrekkelijke munt is die de lidstaten stabiliteit biedt.’

Met de toetreding van Kroatië tot het eurogebied wordt Hrvatska narodna banka, de nationale centrale bank, lid van het Eurosysteem. Het stelsel van centrale banken van het eurogebied bestaat uit de ECB en de nationale centrale banken van de landen die de euro als munt hebben.

Hrvatska narodna banka wordt tevens volwaardig lid van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme, hoewel het land al sinds oktober 2020 deel uitmaakt van het kader voor nauwe samenwerking. De ECB is in Kroatië momenteel verantwoordelijk voor het directe toezicht op vijf belangrijke instellingen en voor het indirecte toezicht op 16 minder belangrijke instellingen. In het kader van haar toezichthoudende taken is de ECB ook verantwoordelijk voor het verlenen van bankvergunningen en het beoordelen van kopers van gekwalificeerde deelnemingen in alle banken. Hrvatska narodna banka heeft al een vertegenwoordiger in de Raad van Toezicht van de ECB.

Hrvatska narodna banka heeft het nog uitstaande deel van haar bijdrage aan het kapitaal van de ECB betaald en haar bijdrage aan de externe reserves van de ECB overgemaakt. Kroatische tegenpartijen van het Eurosysteem kunnen deelnemen aan de openmarkttransacties van de ECB die na 1 januari 2023 worden aangekondigd. Een lijst van in Kroatië gevestigde, reserveplichtige kredietinstellingen en bijkantoren van kredietinstellingen wordt binnenkort gepubliceerd op de website van de ECB, evenals lijsten van bijkantoren van Kroatische kredietinstellingen in andere EU-lidstaten die de euro gebruiken. De ECB heeft op 28 oktober 2022 overgangsbepalingen voor reserveverplichtingen bekendgemaakt. Activa die zich in Kroatië bevinden en aan de noodzakelijke vereisten voldoen, worden toegevoegd aan de lijst van beleenbaar onderpand van het eurogebied.

Met de toetreding tot het eurogebied als 20ste lid krijgt Kroatië ook stemrecht in de Raad van Bestuur van de ECB volgens het schema voor de roulatie van stemrechten.

Het lidmaatschap van Kroatië van het eurogebied heeft bovendien geleid tot wijzigingen in de inschrijvingen op het kapitaal van het Eurosysteem.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Alexandrine Bouilhet, tel. +49 172 174 93 66.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media