SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

Kroatien indfører euroen

1. januar 2023

  • Eurosedler og -mønter sættes i omløb i Kroatien
  • Hrvatska narodna banka indtræder i Eurosystemet
  • Kroatien bliver det 20. medlem af euroområdet
  • Hrvatska narodna banka er nu også fuldgyldigt medlem af Den Fælles Tilsynsmekanisme efter en periode med tæt samarbejde

Euroen blev sat i omløb i Kroatien i dag. Det bringer antallet af EU-medlemsstater, der anvender den fælles europæiske valuta, op på 20.

"Jeg byder Kroatien velkommen til eurofamilien og omkring bordet i ECB's styrelsesråd i Frankfurt", sagde Christine Lagarde, formand for Den Europæiske Centralbank. "Kroatien har arbejdet hårdt, og med succes, på at blive det 20. medlem af euroområdet. Jeg ønsker tillykke til det kroatiske folk. Det viser, at euroen er en attraktiv valuta, der skaber stabilitet for medlemmerne."

Med Kroatiens indtræden i euroområdet bliver Hrvatska narodna banka, landets nationale centralbank, medlem af Eurosystemet. Euroområdets centralbanksystem består af ECB og de nationale centralbanker i de lande, der har euroen som valuta.

Hrvatska narodna banka bliver også fuldgyldigt medlem af Den Fælles Tilsynsmekanisme, selvom landet har været en del af rammen for tæt samarbejde siden oktober 2020. ECB er på nuværende tidspunkt ansvarlig for at føre direkte tilsyn med fem signifikante institutter og for at overvåge tilsynet med 16 mindre signifikante institutter i landet. Som led i tilsynsopgaverne er ECB også ansvarlig for at udstede licenser til banker og vurdere køberne af kvalificerede kapitalandele i alle banker. Hrvatska narodna banka har allerede en repræsentant i ECB's tilsynsråd.

Hrvatska narodna banka har indbetalt resten af sit kapitalindskud i ECB og overført sit bidrag til ECB's valutareserveaktiver. Eurosystemets kroatiske modparter vil kunne deltage i ECB's markedsoperationer, der offentliggøres efter 1. januar 2023. En fortegnelse over kreditinstitutter og filialer af kreditinstitutter i Kroatien, som er underlagt reservekrav, vil om kort tid blive offentliggjort på ECB's websted. Det samme gælder en fortegnelse over filialer af kroatiske kreditinstitutter i andre EU-lande, der allerede anvender euroen. ECB annoncerede overgangsbestemmelser for mindstereservekrav den 28. oktober 2022. Aktiver i Kroatien, som opfylder de nødvendige krav, vil blive føjet til euroområdets liste over belånbare aktiver.

Kroatiens indtræden i euroområdet som det 20. medlem betyder også, at rotationsordningen for stemmerettigheder i ECB's styrelsesråd er blevet opdateret. Rettighederne roterer i henhold til en kalender.

Kroatiens medlemskab af euroområdet har også medført ændringer i Eurosystemets kapitalindskud.

Henvendelser fra medierne kan rettes til Alexandrine Bouilhet, tlf.: +49 172 174 93 66.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt