Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

Kroatija įsiveda eurą

2023 m. sausio 1 d.

  • Kroatijoje pradeda cirkuliuoti eurų banknotai ir monetos.
  • Hrvatska narodna banka prisijungia prie Eurosistemos.
  • Kroatija tampa 20-ąja euro zonos nare.
  • Po glaudaus bendradarbiavimo laikotarpio Hrvatska narodna banka tampa ir visateisiu Bendro priežiūros mechanizmo nariu.

Šiandien Kroatijoje į apyvartą išleistas euras, tad bendrą Europos valiutą naudojančių Europos Sąjungos (ES) valstybių narių skaičius padidėjo iki 20.

„Sveikinu Kroatiją prisijungus prie euro šeimos ir ECB valdančiosios tarybos Frankfurte“, – sakė Europos Centrinio Banko pirmininkė Christine Lagarde. „Kroatija dėjo daug pastangų, kad taptų dvidešimtąja euro zonos nare, ir jai pavyko. Sveikinu Kroatijos žmones. Tai rodo, kad euras yra patraukli valiuta, užtikrinanti stabilumą euro zonos narėms.“

Kroatijai prisijungus prie euro zonos, šalies nacionalinis centrinis bankas Hrvatska narodna banka tampa Eurosistemos nariu. Euro zonos centrinių bankų sistemą sudaro ECB ir tų šalių, kurių valiuta yra euras, nacionaliniai centriniai bankai.

Hrvatska narodna banka tampa ir visateisiu Bendro priežiūros mechanizmo nariu, nors jau nuo 2020 m. spalio mėn. šalis dalyvavo glaudaus bendradarbiavimo sistemoje. ECB šiuo metu vykdo tiesioginę penkių Kroatijos svarbių įstaigų priežiūrą ir netiesioginę 16 mažiau svarbių įstaigų priežiūrą. Vykdydamas jam pavestus priežiūros uždavinius, ECB taip pat yra atsakingas už bankų veiklos licencijavimą ir visų bankų kvalifikuotojo akcijų paketo pirkėjų vertinimą. Hrvatska narodna banka jau turi atstovą ECB priežiūros valdyboje.

Hrvatska narodna banka sumokėjo likusią savo įnašo į ECB kapitalą dalį ir pervedė įnašą į ECB užsienio atsargas. Eurosistemos sandorio šalys iš Kroatijos galės dalyvauti po 2023 m. sausio 1 d. paskelbtose ECB atvirosios rinkos operacijose. Netrukus ECB interneto svetainėje bus paskelbtas Kroatijoje veikiančių kredito įstaigų ir jų filialų, kuriems taikomi privalomųjų atsargų reikalavimai, sąrašas, taip pat Kroatijos kredito įstaigų filialų, esančių kitose eurą jau naudojančiose ES valstybėse narėse, sąrašai. 2022 m. spalio 28 d. ECB paskelbė privalomųjų atsargų reikalavimų pereinamojo laikotarpio nuostatas. Kroatijoje esantis turtas, atitinkantis būtinus reikalavimus, bus įtrauktas į euro zonos tinkamo įkaito sąrašą.

Be to, Kroatijai tapus 20-ąja euro zonos nare, buvo atnaujinta ECB valdančiosios tarybos narių balsavimo teisių rotacijos sistema, kurioje teisės rotuojamos pagal kalendorių.

Kroatijai prisijungus prie euro zonos, keičiasi ir Eurosistemos kapitalo pasirašymo dalys.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Alexandrinei Bouilhet, tel. +49 172 174 93 66.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai