Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • COMUNICAT DE PRESĂ

Croația introduce euro

1 ianuarie 2023

  • Bancnotele și monedele euro sunt puse în circulație în Croația
  • Hrvatska narodna banka aderă la Eurosistem
  • Croația devine cel de-al 20-lea stat membru al zonei euro
  • De asemenea, după o perioadă de cooperare strânsă, Hrvatska narodna banka este acum membră cu drepturi depline a Mecanismului unic de supraveghere

Euro a intrat în circulație astăzi în Croația, numărul statelor membre ale Uniunii Europene (UE) care utilizează moneda unică europeană ajungând la 20.

„Urez bun venit Croației în familia euro și în cadrul Consiliului guvernatorilor BCE, la Frankfurt”, a declarat Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene. „Croația a depus eforturi susținute pentru a deveni cel de-al douăzecilea stat membru al zonei euro, care au fost încununate de succes. Felicit poporul croat. Această realizare demonstrează că euro este o monedă atractivă, care aduce stabilitate țărilor care o adoptă.”

Odată cu aderarea Croației la zona euro, Hrvatska narodna banka, banca centrală națională a țării, devine membră a Eurosistemului. Sistemul băncilor centrale din zona euro cuprinde BCE și băncile centrale naționale ale țărilor a căror monedă este euro.

Hrvatska narodna banka devine, de asemenea, membră cu drepturi depline a Mecanismului unic de supraveghere, aceasta fiind parte a cadrului de cooperare strânsă din luna octombrie 2020. Prin urmare, BCE este, în prezent, responsabilă de supravegherea directă a cinci instituții semnificative și de monitorizarea a 16 instituții mai puțin semnificative din această țară. Totodată, ca parte a atribuțiilor sale de supraveghere, BCE este responsabilă de autorizarea băncilor și de evaluarea părților care achiziționează participații calificate la toate băncile. Hrvatska narodna banka are deja un reprezentant în Consiliul de supraveghere al BCE.

Hrvatska narodna banka a achitat partea rămasă din cota sa la capitalul BCE și a transferat contribuția sa la activele externe de rezervă ale BCE. Contrapartidele croate ale Eurosistemului vor putea participa la operațiunile de piață ale BCE anunțate după data de 1 ianuarie 2023. O listă a instituțiilor de credit și a sucursalelor instituțiilor de credit situate în Croația care fac obiectul obligației de constituire de rezerve minime obligatorii va fi publicată în scurt timp pe website-ul BCE, la fel ca și listele sucursalelor instituțiilor de credit din Croația situate în alte state membre ale UE care utilizează deja euro. BCE a anunțat dispozițiile tranzitorii privind rezervele minime obligatorii la data de 28 octombrie 2022. Activele situate în Croația care îndeplinesc cerințele necesare vor fi adăugate pe lista garanțiilor eligibile din zona euro.

Aderarea Croației la zona euro ca cel de-al 20-lea stat membru implică, de asemenea, actualizarea sistemului de rotație a drepturilor de vot în cadrul Consiliului guvernatorilor BCE, rotația drepturilor de vot aplicându-se conform unui calendar.

Aderarea Croației la zona euro a determinat, de asemenea, modificări ale subscrierilor de capital ale Eurosistemului.

Pentru întrebări din partea mass-media, persoana de contact este Alexandrine Bouilhet, tel.: +49 172 174 93 66.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media