Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Chorvátsko zavádza euro

1. januára 2023

  • V Chorvátsku vstupujú do obehu eurové bankovky a mince.
  • Hrvatska narodna banka vstupuje do Eurosystému.
  • Chorvátsko sa stáva dvadsiatym členom eurozóny.
  • Po období úzkej spolupráce je Hrvatska narodna banka odteraz riadnym členom jednotného mechanizmu dohľadu.

Dnes bolo v Chorvátsku uvedené do obehu euro, čím sa počet členských štátov Európskej únie (EÚ) používajúcich jednotnú európsku menu zvýšil na dvadsať.

„Vítam Chorvátsko v rodine eura a pri stole Rady guvernérov ECB vo Frankfurte,“ vyhlásila prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová. „Chorvátsko vyvinulo veľké úsilie na to, aby sa stalo dvadsiatym členom eurozóny, a bolo v ňom úspešné. Blahoželám chorvátskemu ľudu. Euro je atraktívnou menou, ktorá svojim členom prináša stabilitu.“

Po vstupe Chorvátska do eurozóny sa jeho národná centrálna banka – Hrvatska narodna banka – stáva členom Eurosystému. Systém centrálnych bánk eurozóny pozostáva z ECB a národných centrálnych bánk krajín, ktorých menou je euro.

Hrvatska narodna banka sa tiež stáva riadnym členom jednotného mechanizmu dohľadu, hoci Chorvátsko bolo už od októbra 2020 zapojené do rámca úzkej spolupráce. ECB tak v súčasnosti zodpovedá za priamy dohľad nad piatimi významnými inštitúciami a dozor nad šestnástimi menej významnými inštitúciami v krajine. V rámci svojich úloh v oblasti dohľadu je ECB zodpovedná aj za udeľovanie licencií bankám a hodnotenie nadobúdateľov kvalifikovaných účastí vo všetkých bankách. Hrvatska narodna banka už má svojho zástupcu v Rade pre dohľad ECB.

Hrvatska narodna banka splatila zvyšok svojho podielu na základnom imaní ECB a previedla svoj podiel na devízových rezervách ECB. Chorvátske protistrany Eurosystému sa budú môcť zúčastňovať na operáciách ECB na voľnom trhu oznámených po 1. januári 2023. Zoznam úverových inštitúcií a pobočiek úverových inštitúciíChorvátsku, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na povinné minimálne rezervy, bude čoskoro zverejnený na internetovej stránke ECB, spolu so zoznamom pobočiek chorvátskych úverových inštitúcií umiestnených v iných členských štátoch EÚ, ktoré už euro používajú. Dňa 28. októbra 2022 ECB oznámila prechodné ustanovenia týkajúce sa povinných minimálnych rezerv. Aktíva nachádzajúce sa v Chorvátsku, ktoré spĺňajú potrebné požiadavky, budú zaradené do zoznamu akceptovateľného kolaterálu eurozóny.

V dôsledku vstupu Chorvátska do eurozóny ako jej dvadsiateho člena bol upravený systém rotácie hlasovacích práv v Rade guvernérov ECB na základe kalendára rotácie.

Členstvo Chorvátska v eurozóne má tiež za následok úpravu kľúča Eurosystému na upisovanie základného imania.

Kontaktnou osobou pre médiá je Alexandrine Bouilhet, tel.: +49 172 174 93 66.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá