Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ

Η Κροατία υιοθετεί το ευρώ

1 Ιανουαρίου 2023

  • Τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ αρχίζουν να κυκλοφορούν στην Κροατία
  • Η Hrvatska narodna banka εντάσσεται στο Ευρωσύστημα
  • Η Κροατία γίνεται το 20ό μέλος της ζώνης του ευρώ
  • Η Hrvatska narodna banka αποτελεί πλέον πλήρες μέλος του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού μετά από περίοδο στενής συνεργασίας

Το ευρώ τέθηκε σήμερα σε κυκλοφορία στην Κροατία και έτσι ο αριθμός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που χρησιμοποιούν το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα αυξήθηκε σε 20.

«Καλωσορίζω την Κροατία στην οικογένεια του ευρώ και στο τραπέζι του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη» δήλωσε η Christine Lagarde, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. «Η Κροατία εργάστηκε σκληρά για να γίνει το εικοστό μέλος της ζώνης του ευρώ και τα κατάφερε. Συγχαίρω τον κροατικό λαό. Αυτό μας δείχνει ότι το ευρώ είναι ένα ελκυστικό νόμισμα που προσφέρει σταθερότητα στα μέλη του».

Με την ένταξη της Κροατίας στη ζώνη του ευρώ η εθνική κεντρική τράπεζά της, η Hrvatska narodna banka, γίνεται μέλος του Ευρωσυστήματος. Το σύστημα κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ αποτελείται από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των χωρών που έχουν ως νόμισμα το ευρώ.

Η Hrvatska narodna banka γίνεται επίσης πλήρες μέλος του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, αν και η Κροατία συμμετέχει στο πλαίσιο στενής συνεργασίας από τον Οκτώβριο του 2020. Ως εκ τούτου, η ΕΚΤ είναι επί του παρόντος αρμόδια για την άμεση εποπτεία πέντε σημαντικών ιδρυμάτων και την επίβλεψη 16 λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων στην εν λόγω χώρα. Στο πλαίσιο των εποπτικών της καθηκόντων, η ΕΚΤ είναι επίσης αρμόδια για την αδειοδότηση τραπεζών και την αξιολόγηση των αγοραστών ειδικών συμμετοχών σε όλες τις τράπεζες. Η Hrvatska narodna banka διαθέτει ήδη εκπρόσωπο στο Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.

Η Hrvatska narodna banka κατέβαλε το υπόλοιπο της εισφοράς της στο κεφάλαιο της ΕΚΤ και μεταβίβασε στην ΕΚΤ τα απαιτούμενα συναλλαγματικά διαθέσιμα. Οι αντισυμβαλλόμενοι του Ευρωσυστήματος από την Κροατία θα μπορούν να συμμετέχουν σε πράξεις ανοικτής αγοράς της ΕΚΤ που θα ανακοινώνονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Προσεχώς θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ κατάλογος των πιστωτικών ιδρυμάτων και υποκαταστημάτων που είναι εγκατεστημένα στην Κροατία και υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, καθώς και οι κατάλογοι των υποκαταστημάτων κροατικών πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ που χρησιμοποιούν ήδη το ευρώ. Η ΕΚΤ ανακοίνωσε μεταβατικές διατάξεις για την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών στις 28 Οκτωβρίου 2022. Τα στοιχεία ενεργητικού που βρίσκονται στην Κροατία και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις θα προστεθούν στον κατάλογο των αποδεκτών ασφαλειών της ζώνης του ευρώ.

Η ένταξη της Κροατίας στη ζώνη του ευρώ ως εικοστού μέλους της σημαίνει επίσης ότι επικαιροποιήθηκε το σύστημα εκ περιτροπής άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, το οποίο εκτελείται βάσει ημερολογίου.

Η ένταξη της Κροατίας στη ζώνη του ευρώ έχει επίσης οδηγήσει σε αλλαγές στα εγγεγραμμένα κεφάλαια του Ευρωσυστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Alexandrine Bouilhet, τηλ.: +49 172 174 93 66.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου