Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

Hrvaška je uvedla euro

1. januar 2023

  • Na Hrvaškem so v obtok prišli eurski bankovci in kovanci.
  • Hrvatska narodna banka se je pridružila Eurosistemu.
  • Hrvaška je postala 20. članica euroobmočja.
  • Hrvatska narodna banka je po obdobju tesnega sodelovanja postala tudi polnopravna članica enotnega mehanizma nadzora.

Na Hrvaškem je danes v obtok prišel euro, s čimer se je število držav članic Evropske unije (EU), ki uporabljajo enotno evropsko valuto, povečalo na 20.

»Hrvaški izrekam dobrodošlico v eurski družini in za omizjem Sveta ECB v Frankfurtu,« je dejala Christine Lagarde, predsednica Evropske centralne banke. »Hrvaška je trdo delala, da bi postala dvajseta članica euroobmočja, in uspelo ji je. Čestitam prebivalcem Hrvaške. To kaže, da je euro privlačna valuta, ki članicam euroobmočja prinaša stabilnost.«

S pridružitvijo Hrvaške euroobmočju je nacionalna centralna banka Hrvatska narodna banka postala članica Eurosistema. Centralnobančni sistem v euroobmočju sestavljajo ECB in nacionalne centralne banke tistih držav, katerih valuta je euro.

Hrvatska narodna banka je postala tudi polnopravna članica enotnega mehanizma nadzora, potem ko je država oktobra 2020 z ECB vzpostavila okvir o tesnem sodelovanju. ECB je tako trenutno pristojna za neposredni nadzor petih pomembnih institucij v državi in za pregled nad nadzorom tamkajšnjih 16 manj pomembnih institucij. ECB je v okviru nadzorniških nalog pristojna tudi za izdajo dovoljenja bankam in za oceno kupcev kvalificiranih deležev v vseh bankah. Hrvatska narodna banka že ima svojega predstavnika v Nadzornem odboru.

Hrvatska narodna banka je vplačala preostali del svojega prispevka h kapitalu ECB in prenesla svoj prispevek k deviznim rezervam ECB. Hrvaške nasprotne stranke v Eurosistemu bodo lahko sodelovale v operacijah odprtega trga ECB, ki bodo najavljene po 1. januarju 2023. Seznam kreditnih institucij in podružnic kreditnih institucij na Hrvaškem, za katere velja sistem obveznih rezerv, bo kmalu objavljen na spletnem mestu ECB, prav tako pa tudi seznam podružnic hrvaških kreditnih institucij v drugih državah članicah EU, ki že uporabljajo euro. ECB je 28. oktobra 2022 objavila prehodne določbe o obveznih rezervah. Finančno premoženje, ki se nahaja na Hrvaškem in izpolnjuje potrebne zahteve, bo dodano na seznam finančnega premoženja, ki je primerno kot zavarovanje v euroobmočju.

Vstop Hrvaške kot 20. članice v euroobmočje obenem pomeni, da je bil sistem rotacije glasovalnih pravic v Svetu ECB spremenjen, pri čemer pravice rotirajo v skladu s koledarjem.

Zaradi članstva Hrvaške v euroobmočju so se spremenili tudi vpisi v kapital Eurosistema.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Alexandrine Bouilhet, tel. +49 172 174 93 66.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije