Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

Kroatiasta euroalueen jäsen

1.1.2023

  • Eurosetelit ja ‑kolikot on otettu virallisesti käyttöön Kroatiassa.
  • Kroatian keskuspankki on nyt osa eurojärjestelmää.
  • Euroalueeseen kuuluu jo 20 maata.
  • Kroatian keskuspankki osallistuu myös yhteiseen pankkivalvontaan.

Tänään kun Kroatia liittyy euroalueeseen, yhteinen rahamme euro on käytössä jo kahdessakymmenessä EU-maassa.

Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde on toivottanut Kroatian tervetulleeksi euroalueeseen: ”Kroatia on tehnyt paljon työtä voidakseen liittyä euroalueeseen. Sen ansiosta mukana on nyt 20 maata. Onnittelen kroatialaisia saavutuksesta ja toivon, että euro tuo mukanaan paitsi vakautta myös yhä vahvemman yhteenkuuluvuuden tunteen.”

Kroatian keskuspankista tuli euron käyttöönoton myötä osa euroalueen keskuspankkijärjestelmää eli eurojärjestelmää, jonka muodostavat kaikkien euroalueen maiden keskuspankit ja EKP. Kroatian keskuspankin pääjohtajasta tuli samalla EKP:n neuvoston jäsen.

Kroatian keskuspankki osallistuu myös yhteiseen pankkivalvontaan. Kroatialaispankit ovat olleet yhteisen pankkivalvonnan piirissä tiiviin yhteistyön myötä jo lokakuusta 2020. EKP:n suorassa valvonnassa on viisi merkittävää kroatialaispankkia ja välillisessä valvonnassa 16 vähemmän merkittävää pankkia. Osana valvontatehtäviään EKP huolehtii pankkien lupa-asioista, ja merkittävien omistusosuuksien hankkiminen valvottavista pankeista edellyttää EKP:n hyväksyntää. Kroatian keskuspankin pääjohtaja on EKP:n valvontaelimen jäsen.

Kroatian keskuspankki on maksanut kokonaan osuutensa EKP:n pääomasta ja myös siirtänyt EKP:lle valuuttavarantoja sääntöjen mukaisesti. Kroatialaiset vastapuolet voivat osallistua eurojärjestelmän avomarkkinaoperaatioihin 1.1.2023 jälkeen. EKP:n verkkosivuilla julkaistaan pian luettelot varantovelvoitteen alaisista pankeista ja sivuliikkeistä Kroatiassa sekä kroatialaispankkien sivuliikkeistä muissa euron käyttöön ottaneissa EU-maissa. Vähimmäisvarantoihin liittyvistä siirtymäsäännöksistä on julkaistu lehdistötiedote 28.10.2022. Eurojärjestelmän luotto-operaatioiden vakuudeksi hyväksyttävät omaisuuserät Kroatiassa lisätään vakuuskelpoisten omaisuuserien luetteloon.

Kroatian liittyessä euroalueeseen äänioikeuksien kierto EKP:n neuvostossa muuttuu, sillä jäsenmäärä kasvaa kahteenkymmeneen. Kalenterista näkyy, minkä maiden kansallisten keskuspankkien pääjohtajat ovat äänivaltaisia missäkin kokouksessa.

Kroatian liittyminen euroalueeseen vaikuttaa myös eurojärjestelmän keskuspankkien merkitsemiin osuuksiin EKP:n pääomasta.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Alexandrine Bouilhet puhelinnumerossa +49 172 174 93 66.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle