Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

Horvātija ievieš euro

2023. gada 1. janvārī

  • Horvātijā tiek laistas apgrozībā euro banknotes un monētas.
  • Hrvatska narodna banka pievienojas Eurosistēmai.
  • Horvātija kļūst par divdesmito euro zonas dalībvalsti.
  • Pēc ciešas sadarbības perioda Hrvatska narodna banka tagad ir arī pilntiesīga Vienotā uzraudzības mehānisma dalībniece.

Horvātija šodien ievieš euro, tādējādi kļūstot par divdesmito Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti, kura izmanto vienoto Eiropas valūtu.

"Sirsnīgi sveicu Horvātiju euro saimē un laipni aicinu pie ECB Padomes sanāksmju galda Frankfurtē," sacīja Eiropas Centrālās bankas prezidente Kristīne Lagarda (Christine Lagarde). "Horvātija pielika lielas pūles, lai kļūtu par divdesmito euro zonas dalībvalsti, un tas vainagojās panākumiem. Apsveicu Horvātijas iedzīvotājus. Tas ir pierādījums, ka euro ir pievilcīga valūta, kas nodrošina stabilitāti tās dalībvalstīm."

Pēc Horvātijas pievienošanās euro zonai Hrvatska narodna banka – valsts nacionālā centrālā banka – kļuvusi par Eurosistēmas dalībnieci. Euro zonas centrālo banku sistēmu veido ECB un to valstu nacionālās centrālās bankas, kuras ieviesušas euro.

Hrvatska narodna banka kļuvusi arī par Vienotā uzraudzības mehānisma pilntiesīgu dalībnieci, lai gan Horvātija piedalījusies tajā atbilstoši ciešas sadarbības regulējumam jau kopš 2020. gada oktobra. Tādējādi ECB pašlaik atbildīga par piecu nozīmīgo iestāžu tiešu uzraudzību un 16 mazāk nozīmīgo iestāžu pārraudzību šajā valstī. Uzraudzības uzdevumu ietvaros ECB atbildīga arī par banku licencēšanu un būtiskas līdzdalības ieguvēju novērtēšanu visās bankās. Hrvatska narodna banka jau ir pārstāvēta ECB Uzraudzības valdē.

Hrvatska narodna banka veikusi atlikušo iemaksas daļu ECB kapitālā un iemaksu ECB ārējo rezervju aktīvos. Eurosistēmas darījumu partneri no Horvātijas varēs piedalīties Eurosistēmas atklātā tirgus operācijās, kas izziņotas pēc 2023. gada 1. janvāra. Horvātijā esošo kredītiestāžu un kredītiestāžu filiāļu saraksts, uz kurām attiecas rezervju prasības, drīzumā tiks publicēts ECB interneta vietnē. Turpat tiks publicēti arī citās ES dalībvalstīs, kuras jau ieviesušas euro, esošo Horvātijas kredītiestāžu filiāļu saraksti. ECB 2022. gada 28. oktobrī paziņoja par obligāto rezervju prasību pārejas noteikumiem. Horvātijā esošie aktīvi, kas atbilst nepieciešamajām prasībām, tiks pievienoti euro zonas atbilstošā nodrošinājuma sarakstam.

Pēc tam, kad Horvātija šodien kļuva par divdesmito euro zonas dalībnieci, tika aktualizēta arī ECB Padomes balsstiesību rotācijas sistēma. Balsstiesību rotācija tiek īstenota saskaņā ar kalendāru.

Horvātijas pievienošanās euro zonai arī izraisīja pārmaiņas Eurosistēmas parakstītajā kapitālā.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Aleksandrīnes Buijē (Alexandrine Bouilhet; tālr. +49 172 174 93 66).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem