Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

Kroatien inför euron

1 januari 2023

  • Eurosedlar och euromynt sätts i omlopp i Kroatien
  • Hrvatska narodna banka går med i Eurosystemet
  • Kroatien blir den 20:e medlemmen i euroområdet
  • Hrvatska narodna banka blir nu också fullvärdig medlem av den gemensamma tillsynsmekanismen efter en period av nära samarbete

Idag sätts euron i omlopp i Kroatien. Det innebär att antalet EU-medlemsstater som använder den gemensamma europeiska valutan nu uppgår till 20.

”Jag välkomnar Kroatien till eurofamiljen och till ECB-rådets sammanträdesbord i Frankfurt”, sade Christine Lagarde, Europeiska centralbankens ordförande. ”Kroatien har arbetat hårt, och med framgång, för att bli den tjugonde medlemmen i euroområdet. Jag gratulerar det kroatiska folket. Det visar att euron är en attraktiv valuta som skapar stabilitet för medlemsländerna.”

I och med att Kroatien går med i euroområdet blir landets nationella centralbank, Hrvatska narodna banka, medlem i Eurosystemet. Euroområdets centralbankssystem består av ECB och de nationella centralbankerna i de länder som har euron som valuta.

Hrvatska narodna banka blir också fullvärdig medlem i den gemensamma tillsynsmekanismen, även om landet har varit en del av ramverket för nära samarbete sedan oktober 2020. ECB ansvarar för närvarande för den direkta tillsynen över fem betydande institut i landet och har en övervakande funktion för 16 mindre betydande institut där. Som en del av sina tillsynsuppgifter ansvarar ECB även för tillståndsgivande banker och för att bedöma köpare av kvalificerade innehav i alla banker. Hrvatska narodna banka har redan en företrädare i ECB:s tillsynsnämnd.

Hrvatska narodna banka har betalat återstoden av sitt bidrag till ECB:s kapital och överfört sitt bidrag till ECB:s valutareserv. Kroatiska motparter i Eurosystemet kommer att kunna delta i ECB:s öppna marknadsoperationer som offentliggörs efter den 1 januari 2023. En lista över kreditinstitut och filialer till kreditinstitut belägna i Kroatien som omfattas av kassakrav kommer inom kort att publiceras på ECB:s webbplats. Där publiceras även förteckningar över filialer till kroatiska kreditinstitut belägna i andra EU-medlemsstater som redan använder euron. ECB tillkännagav övergångsbestämmelser för kassakrav den 28 oktober 2022. Tillgångar i Kroatien som uppfyller de nödvändiga kraven kommer att läggas till på euroområdets lista över godtagbara säkerheter.

Kroatiens inträde i euroområdet som dess tjugonde medlem innebär också att systemet för roterande rösträtter i ECB-rådet har uppdaterats. Rättigheterna roterar enligt en kalender.

Kroatiens anslutning till euroområdet har också lett till ändringar av andelarna i Eurosystemets tecknade kapital.

Frågor från media kan riktas till Alexandrine Bouilhet, tfn: +49 172 174 93 66.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media