Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ подобрява достъпността и визуализирането на своята статистика

11 февруари 2015 г.
  • ЕЦБ въвежда в действие два нови инструмента, чрез които нейната статистика става по-достъпна.
  • ECBstatsApp предоставя достъп до икономическата статистика и я визуализира на таблетни устройства.
  • Уебсайтът „Нашата статистика“ осигурява лесен достъп за съпоставяне и споделяне на основни статистически данни на ниво еврозона и на национално ниво: https://www.euro-area-statistics.org.

Европейската централна банка (ЕЦБ) въведе в действие два инструмента, чрез които нейната статистика става по-достъпна.

„Нашата статистика“ е уебсайт, разработен в сътрудничество с националните централни банки от Евросистемата. Той улеснява достъпа до и използването на основни статистически разбивки за еврозоната и национални статистически данни, като ги визуализира. Една от функционалностите на уебсайта е възможността за споделяне и интегриране на визуализациите в медийни уебсайтове, вестници и социални медии. Той предоставя удобен за потребителите, интерактивен достъп до икономически данни като например лихвени проценти, показатели за конкурентоспособност и баланси на банковия сектор.

ECBstatsApp осигурява бърз и лесен достъп до данните, публикувани от Хранилището за статистически данни на ЕЦБ, на таблети, използващи операционните системи iOS и Android. Приложението предоставя визуализации на предварително определени данни в четири раздела: основни показатели за еврозоната, държавни финанси, обменни курсове и цени. То съдържа също инструмент за търсене на данни – средство за навигация в тези и други данни по икономическа категория. Наличните актуални статистически данни могат да се разглеждат в таблици, графики и карти или запазени в конкретни набори данни. Те могат да се експортират и споделят в различни формати.

„Висококачествената статистика е гръбнакът както на паричната политика, така и на банковия надзор“ – заяви Забине Лаутеншлегер, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ. „Поради това е особено важно ЕЦБ да направи статистиката възможно най-лесно достъпна, за да може обществеността да следи разискванията по политиките. В този смисъл и двете инициативи имат ключово значение.“

ECBstatsApp и „Нашата статистика“ са резултат от SDMX – инициатива за укрепване на стандартите за обмен на статистическа информация. Това е съвместна инициатива на Банката за международни разплащания, ЕЦБ, Евростат, Международния валутен фонд, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Организацията на обединените нации и Световната банка.

Двата инструмента използват подгрупа статистически данни, публикувани от ЕЦБ в Хранилището на статистически данни.

Инструментът „Нашата статистика“ е достъпен на уебсайта https://www.euro-area-statistics.org. Данните са достъпни също посредством Портала на Европейския съюз за свободно достъпни данни – единствена точка за достъп до данни на институции на ЕС и други органи (https://open-data.europa.eu).

ECBstatsApp можете да изтеглите безплатно от Google Play и iTunes:

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecb.stat

iTunes: https://itunes.apple.com/us/app/ecbstatsapp/id933992912?ls=1&mt=8

Медиите могат да се обръщат за информация към Щефан Рукамп на телефон +49 69 1344 5057.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите