Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

EBC zwiększa dostępność swoich statystyk i umożliwia ich wizualizację

11 lutego 2015
  • EBC wprowadza dwa nowe narzędzia, które mają ułatwić korzystanie z jego statystyk.
  • Aplikacja ECBstatsApp umożliwia dostęp do statystyk gospodarczych i ich wizualizację na tabletach.
  • Strona internetowa „Nasze statystyki” (https://www.euro-area-statistics.org) pozwala w prosty sposób porównywać podstawowe statystyki strefy euro i poszczególnych krajów oraz udostępniać dane na innych stronach.

Europejski Bank Centralny (EBC) wprowadził dwa nowe narzędzia, które mają poprawić dostępność jego statystyk.

„Nasze statystyki” to strona internetowa stworzona przez EBC we współpracy z krajowymi bankami centralnymi należącymi do Eurosystemu, na której można zestawiać w formie graficznej i pobierać podstawowe dane statystyczne dla strefy euro i pojedynczych krajów. Pozwala ona także na udostępnianie i wstawianie statystyk, z użyciem wizualizacji, w portalach informacyjnych, gazetach i mediach społecznościowych. Strona daje łatwy i interaktywny dostęp do danych gospodarczych, w tym stóp procentowych, wskaźników konkurencyjności oraz danych bilansowych sektora bankowego.

Aplikacja ECBstatsApp zapewnia szybki i łatwy dostęp do hurtowni danych statystycznych EBC. Jest przeznaczona na tablety z systemem operacyjnym iOS lub Android. Można w niej zestawiać w określonej formie graficznej aktualne dane z czterech kategorii: kluczowe wskaźniki dla strefy euro, finanse publiczne, kursy walutowe i ceny. Do przeglądania tych i innych danych w podziale na kategorie ekonomiczne służy eksplorator. Statystyki można oglądać w formie tabel, wykresów i map, zapisywać w wybranych zbiorach danych oraz eksportować je i udostępniać w różnych formatach.

– Wysokiej jakości statystyki są filarem zarówno polityki pieniężnej, jak i nadzoru bankowego – mówi członek Zarządu EBC Sabine Lautenschläger. – Niezwykle ważne jest więc ułatwienie dostępu do statystyk EBC, aby społeczeństwo mogło lepiej rozumieć toczącą się debatę polityczną. Oba narzędzia mają tu kluczowe znaczenie.

Aplikację ECBstatsApp i stronę „Nasze statystyki” stworzono w ramach SDMX – inicjatywy na rzecz ustanowienia standardów wymiany danych statystycznych, którą prowadzą: Bank Rozrachunków Międzynarodowych, EBC, Eurostat, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz Bank Światowy.

W obu narzędziach wykorzystano podzbiór statystyk publikowanych przez EBC w hurtowni danych statystycznych.

Strona „Nasze statystyki” jest dostępna pod adresem: https://www.euro-area-statistics.org. Z danych można także korzystać przez Portal Otwartych Danych, na którym publikowane są statystyki instytucji i innych organów unijnych (https://open-data.europa.eu).

Aplikację ECBstatsApp można pobrać za darmo przez Google Play lub iTunes:

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecb.stat

iTunes: https://itunes.apple.com/us/app/ecbstatsapp/id933992912?ls=1&mt=8

Kontakt z mediami: Stefan Ruhkamp, tel. +49 69 1344 5057.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami