SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

ECB forbedrer tilgængeligheden og den visuelle fremstilling af sine statistikker

11. februar 2015
  • ECB indfører to nye værktøjer, som skal gøre statistikkerne mere tilgængelige
  • Med ECBstatsApp kan brugere af tablet-pc'er få adgang til økonomiske statistikker og datavisualiseringer
  • Webstedet "Vores statistik" gør det let at sammenligne og dele vigtige euroområdestatistikker og nationale statistikker: https://www.euro-area-statistics.org.

Den Europæiske Centralbank (ECB) indfører to nye værktøjer, som gør dens statistikker mere tilgængelige.

Webstedet "Vores statistik" er blevet udviklet i samarbejde med de nationale centralbanker i Eurosystemet. Formålet er ved hjælp af datavisualisering at lette adgangen til og anvendelsen af vigtige euroområdestatistikker og nationale statistikker. På webstedet er det bl.a. muligt at dele og integrere disse visualiseringer på mediernes websteder, i aviser og på sociale medier. Det giver brugervenlig og interaktiv adgang til økonomiske data, som fx renter, indikatorer for konkurrenceevnen og banksektorens balancer.

ECBstatsApp giver hurtig og let adgang til data offentliggjort i ECB's Statistical Data Warehouse fra tablet-pc'er, som anvender iOS- og Android-operativsystemer. Appen kan vise forhåndsdefinerede visualiseringer af data inden for fire områder: nøgleindikatorer for euroområdet, offentlige finanser, valutakurser og priser. Den har også en søgefunktion, som gør det muligt at navigere gennem disse og andre data pr. økonomisk sektor. De senest offentliggjorte statistikker kan gengives visuelt som tabeller, figurer og kort, gemmes som specifikke dataudvalg, eller eksporteres og deles i forskellige formater.

"Statistik af høj kvalitet udgør rygraden i både pengepolitikken og banktilsynet", udtaler medlem af ECB's direktion Sabine Lautenschläger. "Det er derfor helt afgørende, at ECB gør det så let som muligt at få adgang til statistikkerne, så offentligheden kan følge med i den politiske debat. Begge initiativer er meget vigtige i denne sammenhæng."

ECBstatsApp og "Vores statistik" bygger på SDMX, der er et initiativ til at fremme standarder for udveksling af statistisk information, som er sponsoreret af Bank for International Settlements (BIS), ECB, Eurostat, Den Internationale Valutafond, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), De Forenede Nationer og Verdensbanken.

Begge initiativer anvender en undergruppe af de statistikker, som ECB offentliggør i Statistical Data Warehouse.

Der er adgang til "Vores statistik" på adressen: https://www.euro-area-statistics.org. Dataene er også tilgængelige via Den Europæiske Unions portal for åbne data, hvor der er én indgang til data fra EU-institutioner og andre organer (https://open-data.europa.eu).

ECBstatsApp er gratis via Google Play og iTunes:

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecb.stat

iTunes: https://itunes.apple.com/us/app/ecbstatsapp/id933992912?ls=1&mt=8

Forespørgsler fra medierne bedes rettet til Stefan Ruhkamp, tlf.: +49 69 1344 5057.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt