Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB förbättrar tillgången till och visualiseringen av statistik

11 februari 2015
  • ECB inför två nya verktyg för att göra statistiken mer lättillgänglig
  • ECBstatsApp ger tillgång till och visualiserar ekonomisk statistik på surfplattor
  • På webbplatsen “Vår statistik” kan man enkelt jämföra och dela viktig statistik för euroområdet och enskilda länder: https://www.euro-area-statistics.org

Europeiska centralbanken (ECB) har lanserat två verktyg för att göra statistiken mer tillgänglig.

Webbplatsen “Vår statistik” har tagits fram i samarbete med de nationella centralbankerna i Eurosystemet för att underlätta tillgången till och användningen av viktiga statistikuppgifter med hjälp av visualiseringar. En av funktionerna är möjligheten att dela och integrera visualiseringarna på mediawebbplatser, tidningar och sociala medier. Webbplatsen ger användarvänlig och interaktiv tillgång till ekonomiska uppgifter som t.ex. bankräntor, konkurrenskraftsindikatorer och balansräkningar för banker.

ECBstatsApp ger snabb och enkel tillgång till data som publicerats i ECB:s Statistical Data Warehouse på surfplattor med iOS och Android som operativsystem. Den erbjuder fördefinierade datavisualiseringar inom fyra områden: nyckelindikatorer för euroområdet, statsfinanser, växelkurser och priser. Den har dessutom en datautforskare för navigering genom dessa och andra data per ekonomisk kategori. Den senaste statistiken kan visas i tabeller, diagram och kartor, sparas i särskilda datasamlingar eller exporteras och delas i olika format.

“Statistik av hög kvalitet är själva ryggraden i både penningpolitik och banktillsyn”, sade Sabine Lautenschläger, ledamot i ECB:s direktion. “Det är därför viktigt att ECB gör statistiken så lättillgänglig som möjligt, så att allmänheten kan följa de politiska debatterna. I det avseendet är båda initiativen mycket betydelsefulla.”

ECBstatsApp och “Vår statistik” drivs av SDMX, ett initiativ för främjande av standarder för utbyte av statistikuppgifter som sponsras av Bank for International Settlements, ECB, Eurostat, Internationella valutafonden, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, Förenta nationerna och Världsbanken.

Båda initiativen använder ett urval av den statistik som offentliggörs i ECB:s Statistical Data Warehouse.

“Vår statistik” finns på https://www.euro-area-statistics.org. Uppgifterna finns även tillgängliga via Europeiska unionens portal för öppna data, där man har tillgång till uppgifter från EU-institutioner och andra EU-organ (https://open-data.europa.eu).

ECBstatsApp är gratis och kan laddas ned via Google Play eller iTunes:

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecb.stat

iTunes: https://itunes.apple.com/us/app/ecbstatsapp/id933992912?ls=1&mt=8

Frågor från media kan ställas till Stefan Ruhkamp, tfn +49 69 1344 5057.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media