Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n tilastot entistä helpommin saataville

11.2.2015
  • EKP:n tilastot ovat kahden uuden työkalun ansiosta aiempaa helpommin saatavilla.
  • ECBstatsApp-sovelluksen avulla taloustilastoihin voi tutustua havainnollisesti tablettilaitteilla.
  • Keskeisiä euroalueen ja sen maiden tilastoja on helppo vertailla Euroalueen tilastot ‑sivustossa (https://www.euro-area-statistics.org).

Euroopan keskuspankin (EKP) tilastot ovat nyt aiempaa helpommin saatavilla. Tätä varten on otettu käyttöön kaksi uutta työkalua.

Euroalueen tilastot ‑sivustossa keskeiset euroalueen ja sen maiden tilastot ovat helposti saatavilla ja niitä on helppo vertailla havainnollisesti. Sivusto on kehitetty yhteistyössä eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien kanssa. Helppokäyttöisessä ja interaktiivisessa sivustossa on tilastoja esimerkiksi koroista, kilpailukykyindikaattoreista ja pankkisektorin taseesta. Tilastoja ja kuvaajia on helppo jakaa sosiaalisessa mediassa ja linkittää muun muassa sanomalehtien ja muiden tiedotusvälineiden verkkosivuille.

ECBstatsApp-sovelluksen avulla EKP:n Statistical Data Warehouse ‑palvelun tilastoihin pääsee tutustumaan helposti ja nopeasti Apple- ja Android-pohjaisilla tablettilaitteilla. Sovelluksella voi tarkastella euroalueen keskeisiä talousindikaattoreita sekä julkisen talouden, korkojen ja hintojen kehitystä kuvaavia tilastoja erilaisten kuvaajien avulla. Sovelluksessa on myös hakutoiminto, jolla tilastoja voi selata luokittain. Tuoreimpia tilastoja voi tarkastella taulukkoina, kuvioina ja karttoina, hakuja voi tallentaa, ja tilastoja voi tallentaa omalle laitteelle ja jakaa eri muodoissa.

EKP:n johtokunnan jäsenen Sabine Lautenschlägerin mukaan laadukkaat tilastot ovat välttämättömiä sekä rahapolitiikassa että pankkivalvonnassa. Jotta suuri yleisö pystyy seuraamaan EKP:n tehtäväalueita koskevaa keskustelua, EKP:n tilastojen on oltava helposti saatavilla. Molemmilla uusilla työkaluilla on tässä suuri merkitys.

ECBstatsApp-sovelluksen ja Euroalueen tilastot ‑sivuston pohjana on SDMX-tekniikka. SDMX-hankkeessa pyritään kehittämään tilastotietojen vaihdossa noudatettavia standardeja, ja siinä ovat mukana Kansainvälinen järjestelypankki, EKP, Eurostat, Kansainvälinen valuuttarahasto, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö, Yhdistyneet Kansakunnat sekä Maailmanpankki.

Kummankin uuden työkalun sisältö on otos EKP:n Statistical Data Warehouse ‑palvelun tilastoista.

Euroalueen tilastot ‑sivustoon voi tutustua osoitteessa https://www.euro-area-statistics.org. Tilastot ovat saatavilla myös Euroopan unionin avoimen datan portaalissa (https://open-data.europa.eu/fi/data), jonka kautta EU:n toimielinten ja laitosten tilastoihin voi tutustua keskitetysti.

ECBstatsApp on saatavilla veloituksetta Google Play- ja iTunes-palveluista.

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecb.stat

iTunes: https://itunes.apple.com/us/app/ecbstatsapp/id933992912?ls=1&mt=8

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Stefan Ruhkamp puhelinnumerossa +49 69 1344 5057.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle