Menu

Vad är bitcoin?

13 februari 2018

Bitcoin har kallats en virtuell valuta. Men vad är det egentligen och vad är följden för reala valutor?

I sak är det ett digitalt token som möjliggör elektroniskt utbyte. Den finns inte i fysisk form. Bitcoin skapas och följs av ett nätverk av datorer som använder komplicerade matematiska formler – övervakningen åligger inte en enskild myndighet eller organisation.

Ja, den är alltså virtuell, men en valuta – nej. Varför inte det?

Bitcoin

Ingen stödjer den

Bitcoin ges inte ut av någon central myndighet. När du håller en 10-eurosedel i handen är det ECB som garanterar att du kan betala med den överallt i euroområdet. Ingen garanterar dig rätten att använda bitcoin och ingen arbetar för att säkerställa att den behåller ett stabilt värde.
Bitcoin

Den är inget allmänt accepterat betalningsmedel

Om bitcoin vore en valuta kunde du förvänta dig att den skulle ha ett brett användningsområde. I själva verket är det så att det finns få platser där du kan betala med bitcoin. Och där det är möjligt är transaktionerna långsamma och dyra.
Bitcoin

Användarna har inget skydd

Hackare kan stjäla bitcoin. Och om det händer har du inget lagligt skydd.
Bitcoin

Den är alltför volatil

En valuta bör vara en tillförlitlig värdebevarare så att du kan vara säker på att du med de pengar du har kan köpa, mer eller mindre, samma mängd varor idag som imorgon eller om ett år. Bitcoin är inte stabil. Dess värde har både skjutit i höjden och rasat dramatiskt under loppet av ett par dagar.

Om det inte är en valuta, vad är det då?

Bitcoin är en spekulativ tillgång. Det är med andra ord något du kan spela med för att göra en vinst men med risken att du kan förlora hela satsningen.

Kommer ECB att förbjuda bitcoin?

Det är inte ECB:s ansvar att förbjuda eller reglera bitcoin eller någon annan kryptovaluta. I avsaknad av konsumentskydd är det dock viktigt att mana till försiktighet.