Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Céard is Bitcoin ann?

13 February 2018

Tugtar airgeadra fíorúil ar Bitcoin. Ach, céard é sin agus cad a chiallaíonn sé sin d’fhíorairgeadraí?

Go bunúsach, is licín digiteach é is féidir a mhalartú go leictreonach. Níl foirm fhisiciúil ann de. Cruthaíonn líonra ríomhairí Bitcoin agus déanann siad iad a riar ag úsáid foirmlí matamaiticiúla casta, seachas údarás nó eagraíocht aonair a bheith ina mbun.

Mar sin, níl aon amhras go bhfuil sé fíorúil, ach ní airgeadra é. Cén fáth nach airgeadra é?

Ní thugann aon duine ráthaíocht dó

Ní eisíonn údarás lárnach poiblí Bitcoin. Nuair atá nóta €10 i do lámh agat, mar shampla, tugann BCE ráthaíocht do do cheart é a úsáid le híoc as rudaí áit ar bith sa limistéar euro. Ní chinntíonn aon duine do cheart chun Bitcoin a úsáid ná ní oibríonn aon duine chun a luach a choinneáil cobhsaí.

Ní ghlactar leis go ginearálta mar mhodh íocaíochta.

Dá mba airgeadra é Bitcoin, bheifeá ag súil go n-úsáidfí go forleathan é. Ach, i bhfírinne ní féidir íoc as rud le Bitcoin ach i líon íseal áiteanna. Agus bíonn na hidirbhearta sin mall agus costasach áit ar féidir íoc le Bitcoin.

Ní thugtar cosaint d'úsáideoirí

Is féidir le haiceálaí Bitcoin a ghoid. Níl aon chosaint dlíthiúil agat má tharlaíonn sé sin.

Tá sé róluaineach

Ba cheart go mbeadh airgeadra ina stór luacha iontaofa ionas gur féidir leat a bheith cinnte go mbeidh tú in ann an méid céanna rudaí, a bheag nó a mhór, a cheannach leis an airgead atá agat inniu agus amárach nó an t-am seo an bhliain seo chugainn. Níl Bitcoin cobhsaí. Chuaigh a luach in airde go pras agus thit sé go tobann ansin laistigh de chúpla lá.

Murar airgeadra é, céard atá i gceist leis?

Is sócmhainn amhantrach é Bitcoin. I bhfocail eile, is rud é ar féidir leat dul i bhfiontar air chun brabús a ghiniúint, ach tá seans ann go gcaillfidh tú d’infheistíocht.

An gcuirfidh BCE cosc ar Bitcoin?

Is sócmhainn amhantrach é Bitcoin. I bhfocail eile, is rud é ar féidir leat dul i bhfiontar air chun brabús a ghiniúint, ach tá seans ann go gcaillfidh tú d’infheistíocht.

FÉACH FREISIN

Foghlaim tuilleadh faoi ábhar gaolmhar