Обращение на евробанкнотите

Купюри

Банкнотите във Вашия портфейл

От всичките седем купюри на евробанкнотите тези с ниска и средна номинална стойност се използват предимно за ежедневни разплащания. Обикновено те се въвеждат в обращение чрез банкомати. Големите купюри позволяват на хората да държат големи суми в брой. Те служат предимно за съхранение на стойността, но се използват и за закупуване на скъпи вещи.

Информация относно данните за обращението на седемте купюри на банкнотите може да се намери в раздел Статистика на уебсайта на ЕЦБ.

Извън еврозоната

Евробанкноти в движение

Евробанкнотите не се използват единствено от жителите на еврозоната. Еврото е международна валута, така че някои евробанкноти се озовават и остават извън еврозоната.

По приблизителна оценка, по показател стойност между 20 % и 25 % от евробанкнотите в обращение се държат от хора извън еврозоната, предимно в съседни на нея региони. Търсенето на евробанкноти в чужбина се увеличава рязко при ескалирането на финансовите сътресения през октомври 2008 г. То видимо нараства в държавите извън ЕС в Източна Европа, където националните валути поевтиняват спрямо еврото. Тези евробанкноти остават в обращение, което предполага, че се държат от нерезиденти на еврозоната.

Паричен цикъл

Паричният поток

Банкнотите следват специфичен път в икономиката. Търговските банки ги поръчват от централните банки и след това ги пускат в обращение чрез банкомати. Хората ги харчат в магазини, пазари и други места, като след това търговците и други лица ги депозират в своите банки. Банките и лицата, работещи с пари в брой, на свой ред ги изпращат обратно в съответната централна банка или ги връщат в обращение, след като са проверили истинността им и годността им да останат в обращение.

Организацията на веригата за доставки на пари в брой варира в различните държави и зависи например от:

  • структурата на централната банка, включително клоновата ѝ мрежа;
  • банките и техните клонови мрежи;
  • законодателната уредба;
  • навиците на населението по отношение на плащанията;
  • инфраструктурата на дружествата за транспортиране на пари и ценности, които оперират на пазара; и
  • географските и историческите особености на държавата и нейните история и традиции.

Поради тези причини не е приложим единен модел на организация на националните парични цикли в еврозоната.

Въпреки тези различия Евросистемата продължава да се стреми към по-голяма степен на уеднаквяване на паричните услуги, предлагани от централните банки от еврозоната. Извършват се консултации със заинтересованите лица, например търговски банки, дружества за транспортиране на пари и ценности и други лица, работещи с пари в брой, както на национално, така и на европейско ниво. По-високата степен на хармонизация и интеграция ще им позволи да извлекат по-големи ползи от единната валута.

За повече информация вижте годишните доклади на ЕЦБ.

Сортиране и унищожаване

Годни или негодни?

За да имат хората доверие в тях, банкнотите трябва да бъдат истински и с високо качество. Ето защо националните централни банки (НЦБ) от еврозоната ги проверяват, за да се уверят дали са истински и не прекалено повредени или замърсени, преди да ги пуснат повторно в обращение.

НЦБ разполагат с напълно автоматизирани банкнотообработващи машини, чрез които проверяват получените банкноти. Тези машини сортират банкнотите, така че да се поддържат високите стандарти за качество.