Euronovčanice u optjecaju

Apoeni

Novčanice u vašoj lisnici

Od sedam apoena euronovčanica, za svakodnevna plaćanja najčešće se upotrebljavaju novčanice malih i srednjih vrijednosti. Obično se isplaćuju na bankomatima. Uporaba apoena velikih vrijednosti omogućuje držanje velikih iznosa u gotovini. Ti apoeni prije svega služe kao pohrana vrijednosti, ali upotrebljavaju se i za kupnju skupljih proizvoda.

Podatci povezani sa svih sedam apoena novčanica u optjecaju mogu se pronaći u odjeljku sa statističkim podatcima.

Izvan europodručja

Putujuće euronovčanice

Stanovnici europodručja nisu jedini koji se koriste euronovčanicama. Euro je međunarodna valuta, stoga dio euronovčanica napušta europodručje i ostaje izvan njega.

Vrijednost euronovčanica u optjecaju koje drže ljudi izvan europodručja, prije svega na susjednim područjima, procjenjuje se na 20 – 25 % ukupne vrijednosti novčanica u optjecaju. Potražnja za euronovčanicama izvan europodručja naglo je porasla kada se u listopadu 2008. intenzivirala financijska kriza. Potražnja je primjetno porasla u državama istočne Europe izvan EU-a, u kojima su nacionalne valute deprecirale prema euru. Te su euronovčanice i dalje u optjecaju, što navodi na zaključak da su u posjedu osoba koje ne žive u europodručju.

Kruženje gotovog novca

Novčani tok

Novčanicama je svojstven određen put kroz gospodarstvo. Poslovne banke ih naručuju od središnjih banaka i potom isplaćuju na bankomatima. Ljudi ih troše u trgovinama, na tržnicama i drugdje, a trgovci na malo i drugi deponiraju ih kod banka. Banke ili drugi koji profesionalno rukuju gotovinom potom ih vraćaju svojim središnjim bankama ili ih, nakon što provjere njihovu autentičnost i prikladnost za optjecaj, vraćaju u optjecaj.

Organizacija lanca opskrbe gotovim novcem razlikuje se od države do države i ovisi, npr., o

  • ustroju središnje banke, uključujući mrežu njezinih poslovnica
  • bankama i njihovim mrežama poslovnica
  • pravnom režimu
  • platnim navikama ljudi
  • infrastrukturi društava za prijevoz gotovog novca koja djeluju na tržištu i
  • zemljopisnim značajkama svake države, njezinoj povijesti i tradiciji.

Iz tih razloga nije moguć jednoobrazan model kruženja gotovog novca na nacionalnoj razini za sve države europodručja.

Usprkos tim razlikama Eurosustav nastavlja s nastojanjima da se postigne veća konvergencija gotovinskih usluga središnjih banaka europodručja. S tim u vezi, traži mišljenja dionika, na primjer poslovnih banaka, društava za prijevoz gotovog novca i drugih koji profesionalno rukuju gotovinom, i na nacionalnoj i na europskoj razini. Dionici će, zahvaljujući većoj usklađenosti i integriranosti, imati više koristi od jedinstvene valute.

Više informacija možete pronaći u godišnjim izvješćima ESB-a.

Sortiranje i uništavanje

Jesu li prikladne ili neprikladne za upotrebu?

Da bi ljudi imali povjerenje u njih, novčanice moraju biti autentične i visokokvalitetne. Stoga nacionalne središnje banke europodručja prije izdavanja novčanica provjeravaju jesu li novčanice autentične, kao i jesu li pretjerano oštećene ili prljave.

Nacionalne središnje banke imaju potpuno automatizirane strojeve za obradu novčanica, kojima provjeravaju novčanice koje prime. Tim se strojevima novčanice sortiraju kako bi se održali visoki standardi kvalitete.