Circulatie van eurobankbiljetten

Coupures

De bankbiljetten in uw portemonnee

Van de zeven coupures worden die met een lage en gemiddelde waarde met name gebruikt voor het dagelijks betalingsverkeer. Deze biljetten worden gewoonlijk uitgegeven via geldautomaten. Met behulp van de hoge coupures kunnen burgers grote bedragen in contanten aanhouden. Zij dienen voornamelijk als oppotmiddel, maar ook voor het betalen van dure artikelen.

Informatie over de omloopcijfers van de zeven coupures is beschikbaar in het onderdeel statistics.

Buiten het eurogebied

Eurobankbiljetten op reis

Eurobankbiljetten worden niet alleen gebruikt door de ingezetenen van het eurogebied. De euro is een internationale valuta, dus sommige bankbiljetten komen buiten het eurogebied terecht en blijven daar ook.

Naar schatting wordt tussen 20% en 25% van de eurobankbiljetten in omloop (in termen van waarde) aangehouden door personen buiten het eurogebied, vooral in regio's die grenzen aan het eurogebied. De vraag naar eurobankbiljetten buiten het eurogebied steeg scherp toen de financiële crisis in oktober 2008 escaleerde. De vraag steeg merkbaar in de Oost-Europese landen die niet tot de EU behoren, waar de nationale munten in waarde daalden ten opzichte van de euro. Deze eurobankbiljetten blijven in omloop, wat erop wijst dat zij worden aangehouden door niet-ingezetenen van het eurogebied.

Chartale cyclus

De geldstroom

Bankbiljetten volgen een welbepaalde route door de economie. Commerciële banken bestellen ze bij centrale banken en brengen ze vervolgens in omloop via geldautomaten. Burgers geven ze uit in winkels, op markten en dergelijke en detailhandelaren deponeren ze bij hun banken. De banken en andere contantgeldverwerkers sturen ze vervolgens terug naar hun centrale bank, of brengen ze opnieuw in omloop na ze eerst op echtheid en geschiktheid voor circulatie te hebben gecontroleerd.

De organisatie van de chartale keten loopt van land tot land uiteen, en hangt onder meer af van:

  • de structuur van de centrale bank, met inbegrip van haar netwerk van filialen;
  • de banken en hun filialennetwerken;
  • het juridisch kader;
  • de betalingsgewoonten van het publiek;
  • de infrastructuur van waardevervoerders die actief zijn op de markt;
  • de geografische gesteldheid van een land, zijn geschiedenis en tradities.

Daarom is een eenvormige benadering van de nationale chartale cycli in het eurogebied niet haalbaar.

Ondanks deze verschillen streeft het Eurosysteem nog steeds naar grotere convergentie van de chartale diensten die door de centrale banken van het eurogebied worden verleend. Daarbij worden belanghebbenden (bv. commerciële banken, waardevervoerders en andere contantgeldverwerkers) op zowel nationaal als Europees niveau geraadpleegd. Als de chartale cyclus sterker wordt geharmoniseerd en geïntegreerd, kunnen belanghebbenden meer profijt trekken van de gemeenschappelijke munt.

Zie voor nadere informatie de jaarverslagen van de ECB

Sorteren en vernietigen

Geschikt of niet?

Bankbiljetten moeten echt en van hoge kwaliteit zijn willen burgers er vertrouwen in hebben. De nationale centrale banken (NCB's) van het eurogebied controleren de bankbiljetten daarom voordat ze in omloop worden gebracht, om te garanderen dat zij echt en niet te zeer beschadigd of vervuild zijn.

De NCB's beschikken over volledig geautomatiseerde bankbiljettenverwerkende machines, die de ontvangen bankbiljetten controleren. Deze machines sorteren de bankbiljetten om hoge kwaliteitsnormen te handhaven.