Obeh eurových bankoviek

Nominálne hodnoty

Bankovky vo vašej peňaženke

Zo siedmich nominálnych hodnôt eurových bankoviek sa na bežné každodenné platby najviac používajú bankovky nižšej a strednej nominálnej hodnoty. Do obehu sa najčastejšie dostávajú prostredníctvom bankomatov. Bankovky vyššej nominálnej hodnoty umožňujú držbu väčšieho objemu hotovosti. Slúžia predovšetkým ako uchovávateľ hodnoty, ale aj na nákup drahších predmetov.

Údaje o obehu eurových bankoviek siedmich nominálnych hodnôt sú k dispozícii v sekcii Statistics.

Mimo eurozóny

Eurové bankovky v pohybe

Eurové bankovky nepoužívajú len obyvatelia krajín eurozóny. Euro je medzinárodnou menou, preto sa niektoré eurové bankovky dostanú mimo eurozóny, kde aj zostanú.

Odhaduje sa, že 20 % až 25 % eurových bankoviek v obehu (z hľadiska celkovej hodnoty) majú v držbe osoby mimo eurozóny, najmä v regiónoch susediacich s eurozónou. Dopyt po eurových bankovkách v zahraničí prudko vzrástol po tom, ako sa v októbri 2008 vystupňovali turbulencie na finančných trhoch. Dopyt sa výrazne zvýšil vo východoeurópskych krajinách nepatriacich do EÚ, kde národné meny voči euru oslabili. Spomínané eurové bankovky zostávajú v obehu, čo znamená, že sú v držbe nerezidentov eurozóny.

„Obeh“ hotovosti

Tok peňazí

Bankovky v ekonomike putujú svoju špecifickou cestou. Komerčné banky si ich objednávajú z centrálnych bánk a potom ich vydávajú prostredníctvom bankomatov. Ľudia ich míňajú v obchodoch, na trhoch, či iných miestach a maloobchodníci ich následne ukladajú vo svojich bankách. Banky a ostatní spracovatelia peňazí bankovky následne buď posielajú naspäť do príslušnej centrálnej banky, alebo ich po overení pravosti a vhodnosti na ďalší obeh znova vracajú do obehu.

V jednotlivých krajinách sa uplatňujú rôzne systémy dodávania hotovosti, ktoré sú dané napríklad:

  • štruktúrou centrálnej banky vrátane siete jej pobočiek,
  • systémom bánk a ich pobočiek,
  • právnym režimom,
  • platobnými zvyklosťami verejnosti,
  • infraštruktúrou spoločností zabezpečujúcich prepravu hotovosti v rámci trhu a tiež
  • zemepisnými faktormi jednotlivých krajín, ich históriou a tradíciami.

Z týchto dôvodov na obeh hotovosti v jednotlivých krajinách v rámci eurozóny nie je možné použiť jednotný model.

Napriek uvedeným rozdielom sa Eurosystém naďalej snaží dosiahnuť väčšiu konvergenciu hotovostných služieb ponúkaných centrálnymi bankami krajín eurozóny. Prebiehajú konzultácie so zainteresovanými stranami, napríklad komerčnými bankami, spoločnosťami na prevoz hotovosti a inými spracovateľmi peňazí, na národnej i európskej úrovni. Lepšia harmonizácia a integrácia umožnia zainteresovaným stranám získať z jednotnej meny viac výhod.

Ďalšie informácie nájdete vo výročných správach ECB.

Triedenie a likvidácia

Dobré alebo nie?

Bankovky musia byť pravé a kvalitné, len tak im budú ľudia dôverovať. Národné centrálne banky krajín eurozóny preto bankovky kontrolujú a zabezpečujú, aby sa do ďalšieho obehu dostávali len bankovky, ktoré sú pravé a ktoré nie sú priveľmi poškodené či znečistené.

Národné centrálne banky používajú na kontrolu prijatých bankoviek plne automatizované zariadenia na spracovanie bankoviek. Tieto zariadenia bankovky triedia a zabezpečujú tak vysoký štandard ich kvality.