Circulația bancnotelor euro

Cupiuri

Bancnotele din portofelul dumneavoastră

Dintre cele șapte cupiuri euro, bancnotele cu valoare mică și medie sunt cel mai des utilizate pentru plățile zilnice. Acestea sunt emise, de regulă, prin intermediul distribuitoarelor automate de numerar. Bancnotele cu valoare mare permit populației să dețină sume mari în numerar. Acestea servesc în special ca mijloace de tezaurizare, dar sunt utilizate și pentru achiziționarea de articole scumpe.

Puteți găsi informații referitoare la cifrele privind circulația celor șapte cupiuri în secțiunea de statistică.

În afara zonei euro

Circulația bancnotelor euro

Bancnotele euro nu sunt utilizate exclusiv de locuitorii țărilor din zona euro. Euro este o monedă internațională, prin urmare există bancnote euro care ajung și rămân în afara zonei euro.

Se estimează că, în termeni valorici, între 20% și 25% dintre bancnotele euro în circulație sunt deținute de locuitorii țărilor din afara zonei euro, mai precis din regiunile învecinate zonei euro. Cererea de bancnote euro în țările din afara zonei euro a crescut semnificativ în urma amplificării turbulențelor pe piețele financiare în luna octombrie 2008 și a fost considerabil mai mare în țările Europei de Est care nu fac parte din zona euro și ale căror monede naționale s-au depreciat față de euro. Aceste bancnote rămân în circulație, ceea ce indică faptul că sunt păstrate de rezidenții țărilor din afara zonei euro.

„Circuitul” numerarului

Fluxul numerarului

Bancnotele urmează un circuit specific la nivelul economiei. Băncile comerciale comandă bancnote la băncile centrale, eliberându-le apoi prin intermediul distribuitoarelor automate de numerar. Populația le cheltuiește în magazine, la piață și în alte locuri, bancnotele fiind depozitate de comercianți și alți agenți economici la băncile cu care aceștia lucrează. Ulterior, băncile și alți agenți profesioniști care operează cu numerar fie le retransmit băncii centrale, fie le repun în circulație, după ce le-au verificat autenticitatea și calitatea.

Organizarea circuitului de aprovizionare cu numerar diferă de la o țară la alta și depinde, de exemplu, de:

  • structura băncii centrale și rețeaua de sucursale a acesteia;
  • băncile și rețelele teritoriale ale acestora;
  • cadrul juridic;
  • obiceiurile de plată ale publicului;
  • infrastructura companiilor de transport valori care desfășoară activitate pe piață;
  • geografia, istoria și tradițiile fiecărei țări.

Din aceste motive, în țările din zona euro nu poate fi aplicat un model „universal” pentru circuitul numerarului la nivel național.

În pofida acestor diferențe, obiectivul Eurosistemului este în continuare acela de a asigura o mai mare convergență a serviciilor cu numerar oferite de băncile centrale din zona euro. Sunt consultați factorii implicați, precum băncile comerciale, companiile de transport valori și alți agenți profesioniști care operează cu numerar, atât la nivel național, cât și la nivel european. Un grad mai înalt de armonizare și integrare le va permite acestora să obțină beneficii mai mari din utilizarea monedei unice.

Pentru informații suplimentare, consultați rapoartele anuale ale BCE.

Sortarea și distrugerea

Calitate corespunzătoare sau necorespunzătoare?

Autenticitatea și un nivel înalt de calitate a bancnotelor reprezintă condiții sine qua non pentru ca utilizatorii să aibă încredere în acestea. Prin urmare, înainte de a le pune în circulație, băncile centrale naționale (BCN) din zona euro verifică bancnotele pentru a se asigura că acestea sunt autentice și nu sunt prea deteriorate sau murdare. BCN dețin aparate automate de procesare a bancnotelor, care verifică bancnotele în momentul primirii acestora. Aceste aparate sortează bancnotele în vederea menținerii unor standarde calitative ridicate.