Eurosedlar i omlopp

Valörer

Sedlarna i din ficka

Av eurosedlarnas sju valörer används sedlar med låg och medelhög valör mest för dagliga betalningar. De lämnas oftast ut via uttagsautomater. Man kan hålla stora summor kontanter i de höga valörerna. De används mest som värdebevarare, men används också för köp av dyra saker.

Information om antal sedlar i omlopp för de sju valörerna finns på statistics section.

Utanför euroområdet

Eurosedlar i rörelse

Eurosedlar används inte bara av dem som bor i euroområdet. Euron är en internationellt gångbar valuta, så en del eurosedlar hamnar utanför euroområdet och blir kvar där.

Man uppskattar att mellan 20 och 25 procent av det totala värdet av alla eurosedlar i omlopp innehas av personer utanför euroområdet, huvudsakligen i euroområdets grannregioner. Efterfrågan på eurosedlar utanför euroområdet steg kraftigt när oron på finansmarknaderna förvärrades i oktober 2008. Efterfrågan steg märkbart i icke-EU-länder i östeuropa, där värdet på de nationella valutorna sjönk gentemot euron. Dessa eurosedlar är fortfarande i omlopp, vilket tyder på att de har behållits av människor som bor utanför euroområdet.

Kontanternas kretslopp

Kontantflöden

Sedlar följer en specifik väg genom ekonomin. Affärsbankerna beställer sedlar från centralbankerna, och lämnar sedan ut dem via uttagsautomater. Sedlarna används för att betala med i butiker, på marknader och på andra ställen, och därefter sätter handlare och andra in sedlarna på sina banker. Bankerna och andra kontanthanterare skickar antingen tillbaka sedlarna till centralbankerna eller sätter dem i omlopp igen efter en äkthetskontroll utsortering av alltför slitna sedlar.

Exakt hur kontantförsörjningen är ordnad varierar från land till land, och beror på t.ex.

  • hur centralbanken inklusive filialer är strukturerad
  • affärsbankerna och deras filialer
  • lagar och förordningar
  • allmänhetens betalningsvanor
  • de lokala värdetransportföretagens infrastruktur och
  • varje lands geografi, historia och traditioner.

Därför är det inte praktiskt möjligt att skapa ett enda nationellt kontanthanteringssystem som passar alla länder i euroområdet.

Trots dessa skillnader fortsätter Eurosystemet att arbeta för att de kontanttjänster som centralbankerna inom euroområdet erbjuder ska bli mer lika varandra. Berörda parter, t.ex. affärsbanker, värdetransportföretag och andra som hanterar kontanter, på både nationell och europeisk nivå får lämna synpunkter. Ökad harmonisering och integration gör att berörda parter kan dra fler fördelar av den gemensamma valutan.

Mer information finns i ECB:s årsrapporter 

Sortering och förstöring

Duger sedeln?

Sedlar måste vara äkta och av hög kvalitet för att allmänheten ska kunna lita på dem. Därför kontrollerar de nationella centralbankerna i euroområdet sedlarna för att försäkra sig om att de är äkta och inte alltför trasiga eller smutsiga innan de lämnar ut dem. De nationella centralbankerna har helautomatiserade sedelhanteringsmaskiner som kontrollerar de sedlar som de får in. Maskinerna sorterar sedlarna för att uppräthålla höga kvalitetskrav.