Menu

Byggnadsarbeten

Start för anläggningsarbetena

Tomtplan

Tomtplan

© Europeiska centralbanken

Uppförandet av Europeiska centralbankens (ECB) nya lokaler börjar under våren 2010. Råbyggearbetena består av konstruktionsarbeten för alla ECB:s nya byggnader, stålkonstruktioner och restaurering av Grossmarkthalle.

Uppförande av de nya lokalerna

Konstruktionsritningen av de två kontorstornen baseras på ramkonstruktioner av armerad betong. Det norra tornet kommer att ha 45 våningar och det södra 43. Balkförband och plattformar i atriumet binder samman de två tornen till en enda statisk konstruktion.

Restaurering av Grossmarkthalle

En stor del av konstruktionsarbetena fokuserar på restaureringen av Grossmarkthalle, som ritades av Martin Elsaesser 1926-1928. Grossmarkthalles utseende kommer i huvudsak att behållas. Fasaderna och ytorna kommer att restaureras enligt kraven för bevarandet.
Konferenscenter, utrymmen för besökare, personalmatsal, kaffeteria och utrymmen för presskonferenser kommer att integreras i hallen som separata invändiga byggnader ("hus i huset"). De ska konstrueras som en samverkankonstruktion av armerad betong.

Tidsplan

Råbygget planeras vara klart våren 2012.