Menu

Råhusarbejdet

Byggeriet påbegyndes

Bebyggelsesplan

Bebyggelsesplan

© Den Europæiske Centralbank

Byggearbejdet i forbindelse med Den Europæiske Centralbanks (ECB's) nye hovedsæde indledtes i foråret 2010. Råhusdelen består af råhusarbejdet på alle bygningerne i ECB's nye hovedsæde, nødvendigt stålarbejde og restaureringen af Grossmarkthalle.

Bygningen af det nye hovedsæde

De to kontortårne opføres på grundlag af et råhus i armeret beton. Det nordlige tårn får 45 etager, det sydlige 43. Gitterdragere i stål og platforme i atriet forbinder de to tårne, så der skabes en sammenhængende statisk struktur.

Renovering af Grossmarkthalle

En stor del af byggearbejdet er renoveringen af Grossmarkthalle, der blev tegnet af arkitekt professor Martin Elsaesser og opført i perioden 1926-28. Grossmarkthalles grundlæggende fremtoning bevares, og dens facade og overflader renoveres i overensstemmelse med fredningen.
ECB's nye konference- og besøgscenter, personalets restaurant, cafeteria og pressekonferenceområde integreres i hallen som separate indre bygninger (bygning i bygningen) og bliver opført som en sammensat konstruktion i armeret beton.

Tidsplan

Råhuset skal efter planen stå færdigt i foråret 2012.