Menu

Roboty konstrukcyjne

Rozpoczęcie budowy

Plan terenu

Plan terenu

© Europejski Bank Centralny

Roboty budowlane przy nowej siedzibie EBC rozpoczęły się wiosną 2010 r. Ta część prac obejmuje roboty konstrukcyjne przy wszystkich budynkach nowej siedziby EBC, niezbędne roboty stalowe i odrestaurowanie Grossmarkthalle.

Budowa nowej siedziby

Dwie wieże biurowe – północna (licząca 45 kondygnacji) i południowa (43 kondygnacje) – będą miały żelbetową konstrukcję szkieletową. Wieże będą połączone za pomocą stalowych kratownic i platform łącznikowych znajdujących się w atrium, tworząc jedną statyczną konstrukcję.

Odrestaurowanie Grossmarkthalle

Dużą część robót budowlanych stanowi restauracja budynku Grossmarkthalle, zbudowanego w latach 1926-28 według projektu Martina Elsaessera. Wygląd Grossmarkthalle nie ulegnie zasadniczym zmianom, a elewacje i powierzchnie zostaną odnowione zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.
Nowe pomieszczenia EBC – centrum konferencyjne i dla zwiedzających, stołówka, kawiarnia i strefa konferencji prasowych – będą stanowić odrębne obiekty o konstrukcji żelbetowej wkomponowane w halę (koncepcja „budynek w budynku”).

Harmonogram

Roboty konstrukcyjne mają zostać ukończone wiosną 2012 r.