Menu

Hrubá stavba

Začiatok výstavby

Situačný plán areálu

Situačný plán areálu

© Európska centrálna banka

Stavebné práve na novom sídle Európskej centrálnej banky (ECB) sa začnú na jar 2010. Súbor prác s názvom „hrubá stavba“ predstavuje stavbu všetkých budov nového sídla ECB, požadovanú oceľovú konštrukciu a rekonštrukciu Grossmarkthalle.

Výstavba nového sídla

Konštrukčný návrh dvoch výškových kancelárskych budov vychádza zo železobetónového skeletu. Severná budova bude mať 45 poschodí, južná 43. Obe veže spája oceľová konštrukcia a spojovacie plošiny v átriu, čím z nej vytvárajú jednu statickú štruktúru.

Rekonštrukcia Grossmarkthalle

Veľká časť stavebných prác je zameraná na rekonštrukciu Grossmarkthalle, ktorá bola postavená podľa návrhu profesora Martina Elsaessera v rokoch 1926–1928. Základný vzhľad Grossmarkthalle bude zachovaný, pričom jej fasády a jednotlivé povrchy budú zreštaurované podľa požiadaviek pamiatkovej ochrany.
Nové zariadenia ECB – konferenčné a návštevnícke centrum, jedáleň pre zamestnancov, kaviareň a priestory na usporiadavanie tlačových konferencií – budú do haly začlenené ako samostatné vnútorné budovy (štýlom dom v dome) a budú postavené ako železobetónová stavba.

Harmonogram

Stavebné práce by mali byť dokončené do jari 2012.