Menu

Būvkonstrukciju izbūve

Būvdarbu sākums

Apbūves gabala plāns

Apbūves gabala plāns

© Eiropas Centrālā banka

Eiropas Centrālās bankas (ECB) jauno telpu būvniecības darbi sākās 2010. gada pavasarī. Būvkonstrukciju izbūves darbu kopums ietver visu ECB jauno ēku būvkonstrukciju un vajadzīgo tērauda konstrukciju izbūvi un Tirgus halles (Grossmarkthalle) restaurāciju.

Jauno telpu būvniecība

Abu biroju torņu strukturālā dizaina pamatā ir dzelzsbetona karkasa konstrukcija. Ziemeļu tornim ir 45 un dienvidu tornim – 43 stāvi. Ārtrija tērauda fermas un platformas savieno abus torņus, veidojot vienotu statisku konstrukciju.

Tirgus halles rekonstrukcija

Liela daļa būvdarbu saistīta ar 1926.–1928. gadā pēc profesora Martina Elzēsera (Martin Elsaesser) projekta būvētās Tirgus halles restaurāciju. Tiks saglabāts Tirgus halles kopējais tēls; fasādes un virsmas tiks restaurētas saskaņā ar ēkas aizsargājamo statusu.
ECB jaunās funkcionālās telpas – konferenču un apmeklētāju centrs, kafejnīca un preses konferenču norises vieta – tiks integrētas hallē kā atsevišķas iekšējas ēkas (princips "ēka ēkā"). Tās tiks būvētas, izmantojot kompozītas dzelzsbetona būvkonstrukcijas.

Grafiks

Būvkonstrukciju izbūve jāpabeidz līdz 2012. gada pavasarim.