Menu

ЕЦБ и опазването на околната среда

ЕЦБ е европейска институция и като такава има важна роля за опазването на околната среда и борбата с климатичните промени. За да подобрим екологичната си ефективност и да сведем до минимум емисиите на въглероден диоксид, през 2007 г. възприехме политика по отношение на околната среда, а от 2010 г. сме регистрирани в европейската Схема за управление на околната среда и одит (EMAS).

В сравнение с 2008 г. сме постигнали:

74% по-малко емисии на въглероден диоксид за едно работно място

54% по-ниско потребление на енергия за едно работно място

69% по-ниско потребление на канцеларска хартия за едно работното място

През 2019 г.:

изключихме опасни вещества от процеса на почистване, като използваме нехимически методи

обединихме усилията си с Европейския парламент, за да компенсираме останалите емисии на CO2

направихме възможно електронното подаване на оферти в процедурите за обществени поръчки, за да намалим използването на хартия

ЕЦБ и опазването на околната среда

Научете повече
за инициативите за опазване на околната среда в ЕЦБ и други институции на ЕС

Политика по отношение на околната среда

В политиката са заложени конкретни мерки, които спомагат за подобряване на екологичната ни ефективност и свеждане до минимум на екологичния ни отпечатък.

Енергоспестяващи характеристики на главната сграда на ЕЦБ

Вижте как рециклираме енергия, топлина и дъждовна вода, за да направим нашия небостъргач възможно най-екологичен.

Сътрудничество между институциите

Информация за съвместните усилия на регистрираните в EMAS европейски институции за понижаване на екологичния им отпечатък.

Предходни публикации