Menu

ЕЦБ и опазването на околната среда

ЕЦБ е европейска институция и като такава има важна роля за опазването на околната среда и борбата с изменението на климата. За да подобрим екологичната си ефективност и да сведем до минимум въглеродния си отпечатък, през 2007 г. възприехме политика по отношение на околната среда, а от 2010 г. сме регистрирани в европейската Схема за управление на околната среда и одит (EMAS).

Ето какво сме постигнали от 2008 г. насам:

75% по-малко емисии на въглероден диоксид за едно работно място

36% по-ниско потребление на енергия за едно работно място

22% по-ниско потребление на вода за едно работно място

През 2019 г.:

въведохме система с чаши за кафе за многократно използване срещу депозит и постепенно престанахме да зареждаме залите за срещи и конференции с индивидуално опаковани сладки

участвахме за първи път в Европейската седмица за намаляване на отпадъците

продължихме да подпомагаме биоразнообразието, като монтирахме край сградата си нови къщички за насекоми, прилепи и птици

ЕЦБ и опазването на околната среда

Повече информация
за инициативите за опазване на околната среда в ЕЦБ и други институции на ЕС

Политика по отношение на околната среда

В политиката са заложени конкретни мерки, които спомагат за подобряване на екологичната ни ефективност и свеждане до минимум на екологичния ни отпечатък.

Енергоспестяващи характеристики на главната сграда на ЕЦБ

Вижте как рециклираме енергия, топлина и дъждовна вода, за да направим нашия небостъргач възможно най-екологичен.

Сътрудничество между институциите

Информация за съвместните усилия на регистрираните в EMAS европейски институции за понижаване на екологичния им отпечатък.

Предходни публикации
21 October 2019
ECB environmental statement 2019
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
2020 update of the ECB’s Environmental Statement
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26 October 2016
ECB environmental statement 2016
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12 September 2013
ECB environmental statement 2013
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14 December 2010
ECB environmental statement 2010