Menu

Milieubescherming bij de ECB

Als Europese instelling behoren we een rol te spelen bij de bescherming van het milieu en de strijd tegen de klimaatverandering. Om onze milieuprestaties te verbeteren en onze CO2-voetafdruk zoveel mogelijk te verminderen, hebben we in 2007 een milieubeleid ingevoerd en zijn we sinds 2010 aangesloten bij het Europees milieubeheer- en milieuauditsysteem (Eco-Management and Audit Scheme – EMAS).

Sinds 2008 hebben we:

onze CO2-uitstoot per werkplek met 74% teruggebracht

ons energieverbruik per werkplek met 54% teruggebracht

ons papierverbruik per werkplek met 69% teruggebracht

In 2019 hebben we:

schadelijke stoffen geweerd uit het schoonmaakproces door niet-chemische methoden toe te passen

de krachten gebundeld met het Europees Parlement om de resterende CO2-uitstoot te compenseren

het mogelijk gemaakt offertes bij openbare aanbestedingen elektronisch in te dienen om het papierverbruik te verlagen

Milieubescherming
bij de ECB

Meer informatie
over milieubescherming bij de ECB en andere EU-instellingen

Milieubeleid

Dit beleid omvat een aantal duidelijke maatregelen om onze milieuprestaties te verbeteren en onze ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te beperken.

Hoe ons hoofdgebouw energie bespaart

Kom hier te weten hoe we energie, warmte en regenwater hergebruiken om onze wolkenkrabber zo groen mogelijk te maken.

Interinstitutionele samenwerking

Kom hier meer te weten over hoe de Europese instellingen die bij het EMAS zijn aangesloten samenwerken om hun ecologische voetafdruk te beperken.

Eerdere versies