Menu

ECB a ochrana životního prostředí

Jako jedna z evropských institucí plníme svou úlohu v ochraně životního prostředí a boji proti klimatickým změnám. Abychom v maximální možné míře zlepšili výsledky při ochraně životního prostředí a snížili svou uhlíkovou stopu, přijali jsme v roce 2007 environmentální politiku a od roku 2010 jsme registrováni v Systému environmentálního řízení a auditu EU (EMAS).

Od roku 2008 jsme:

snížili emise oxidu uhličitého na jedno pracoviště o 74 %,

snížili spotřebu energie na jedno pracoviště o 54 % a

snížili spotřebu kancelářského papíru na jedno pracoviště o 69 %.

V roce 2019 jsme:

z procesu úklidu a čištění vyřadili nebezpečné látky použitím nechemických metod

spojili síly s Evropským parlamentem, abychom kompenzovali zbývající emise CO2

umožnili podávat nabídky ve veřejných výběrových řízeních elektronicky, aby se snížila spotřeba papíru

ECB a ochrana
životního prostředí

Více informací
o ochraně životního prostředí v ECB a dalších institucích EU

Environmentální politika

Tato politika obsahuje soubor jednoznačných opatření, která nám pomáhají zlepšit naše výsledky v oblasti ochrany životního prostředí a minimalizovat naši ekologickou stopu.

Energeticky úsporná opatření v naší hlavní budově

Přečtěte si o tom, jak rekuperujeme energii a teplo a využíváme dešťovou vodu, aby byla naše výšková budova co možná nejvíce ekologická.

Spolupráce mezi institucemi

Seznamte se s tím, jak evropské instituce, které jsou registrované u EMAS, spolupracují s cílem snížit svou ekologickou stopu.

Předchozí vydání