Menu

ECB a ochrana životního prostředí

Jako jedna z evropských institucí plníme svou úlohu v ochraně životního prostředí a boji proti klimatickým změnám. Abychom v maximální možné míře zlepšili výsledky při ochraně životního prostředí a snížili svou uhlíkovou stopu, přijali jsme v roce 2007 environmentální politiku a od roku 2010 jsme registrováni v Systému environmentálního řízení a auditu EU (EMAS).

Od roku 2008 jsme snížili:

emise oxidu uhličitého na jedno pracoviště o 75 %

spotřebu energie na jedno pracoviště o 36 %

spotřebu vody na jedno pracoviště o 22 %

V roce 2019 jsme:

zavedli systém zálohování znovupoužitelných kelímků na kávu s sebou a ukončili nabízení jednotlivě baleného občerstvení v zasedacích a konferenčních prostorech

se poprvé zúčastnili Evropského týdne snižování množství odpadu

pokračovali v podpoře biodiverzity, když jsme nechali v našem areálu instalovat nové hmyzí hotely a také netopýří a ptačí budky

ECB a ochrana
životního prostředí

Více informací
o ochraně životního prostředí v ECB a dalších institucích EU

Environmentální politika

Tato politika obsahuje soubor jednoznačných opatření, která nám pomáhají zlepšit naše výsledky v oblasti ochrany životního prostředí a minimalizovat naši ekologickou stopu.

Energeticky úsporná opatření v naší hlavní budově

Seznamte se s tím, jak recyklujeme energii, teplo a dešťovou vodu, aby byla naše výšková budova co možná nejekologičtější.

Spolupráce mezi institucemi

Seznamte se s tím, jak evropské instituce, které jsou registrované v EMAS, spolupracují na snižování své ekologické stopy.

Předchozí vydání
21 October 2019
ECB environmental statement 2019
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
2020 update of the ECB’s Environmental Statement
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26 October 2016
ECB environmental statement 2016
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12 September 2013
ECB environmental statement 2013
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14 December 2010
ECB environmental statement 2010