Menu

ECB a ochrana životného prostredia

Ako jedna z európskych inštitúcií sa ECB zaväzuje prispievať k ochrane životného prostredia a boju proti klimatickým zmenám. V záujme čo najúčinnejšieho zlepšovania výsledkov v oblasti ochrany životného prostredia a zmenšovania našej uhlíkovej stopy sme v roku 2007 zaviedli vlastnú environmentálnu politiku a od roku 2010 sme zaregistrovaní v Európskom systéme environmentálneho riadenia a auditu (European Eco-Management and Audit Scheme – EMAS).

Výsledky od roku 2008:

Zníženie emisií oxidu uhličitého na jedno pracovisko o 75 %

Zníženie spotreby energie na jedno pracovisko o 36 %

Zníženie spotreby vody na jedno pracovisko o 22 %

Výsledky v roku 2019:

Zavedenie zálohovania pohárov na kávu „so sebou“ a postupné vyradenie jednotlivo balených cukroviniek zo zasadacích a konferenčných priestorov

Zapojenie do Európskeho týždňa redukcie odpadu

Inštalácia nových hmyzích hotelov a netopierích a vtáčích búdok v okolí našej budovy v rámci prebiehajúcej podpory biodiverzity

ECB
a ochrana životného prostredia

Viac informácií
Ochrana životného prostredia v ECB a ďalších inštitúciách EÚ

Environmentálna politika

Environmentálna politika predstavuje súbor konkrétnych opatrení na zlepšovanie výsledkov v oblasti ochrany životného prostredia a zmenšovanie našej uhlíkovej stopy.

Nízkoenergetické konštrukčné riešenia hlavnej budovy ECB

Zaujíma vás, ako ECB recykluje energiu, teplo a dažďovú vodu, aby bola jej hlavná budova čo najekologickejšia?

Medziinštitucionálna spolupráca

Prečítajte si, ako európske inštitúcie zaregistrované v systéme EMAS spolupracujú na zmenšovaní svojej uhlíkovej stopy.

Predchádzajúce vydania
21 October 2019
ECB environmental statement 2019
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
2020 update of the ECB’s Environmental Statement
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26 October 2016
ECB environmental statement 2016
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12 September 2013
ECB environmental statement 2013
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14 December 2010
ECB environmental statement 2010